• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja "Słoneczko"
  KRS 0000186434Rafał Siemiński 34/s

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż nam pomagać!

Naszym celem jest pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania. Potrzeba nam wsparcia ludzi dobrego serca, dzięki nim nasi podopieczni dostaną szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.
Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Jak wykorzystamy 1%

Środki przeznaczymy na

 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
 • Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej
 • Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania

Więcej o nas

Fundacja „Słoneczko” została założona w 2004 roku, mieści się we wsi Stawnica.

 

Fundacja bierze sobie za cel pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Stara się promować działalność rehabilitacyjną. Organizuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularno-naukową w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych. Finansuje stypendia oraz badania naukowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi bezpłatne subkonta dla swoich podopiecznych. Organizuje zbiórkę środków materialnych i finansowych. Współpracuje z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi. Dzięki wsparciu ludzi dobrego serca, podopieczni mają szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.

Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09.02.2005 roku.

Celem działalności statutowej Fundacji jest: promowanie działalności rehabilitacyjnej, aktywizowanie ludzi pełnosprawnych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjowanie oraz wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna dla osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja „Słoneczko” gromadzi środki materialne i finansowe pochodzące z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych. Fundacja realizuje współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Formą działania Fundacji „Słoneczko” jest udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji; organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań tematycznych tj. konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom niepełnosprawności. Do bezpośrednich działań Fundacji na rzecz osób fizycznych można zaliczyć pomoc materialną dla osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i innych działań przystosowawczych do lepszego funkcjonowania fizycznie i intelektualnie, do usamodzielniania, fundowanie stypendiów, pomoc zarówno organizacyjną jak i w pokrywaniu kosztów operacji medycznych i zabiegów rehabilitacyjnych, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego nie tylko osób niepełnosprawnych, ale też ich rodzin będących w trudnej sytuacji, aby ich warunki bytowania były godne. Fundacja stawia sobie zadanie  finansowanie  badań naukowych dotyczących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez  kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

 
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000186434
  • Wizytówka:www.pitax.pl/sloneczko
  • Konto:89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
  • Adres:Stawnica 33A, 77-400 Stawnica Polska
  • WWW:www.fundacja-sloneczko.pl
  • E-mail:fundacja@fundacja-sloneczko.pl
  • Telefon:67 263 25 96  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Fundacja "Słoneczko"

   KRS 0000186434

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L PIT-OP

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo
  Oświadczenie
  w sprawie 1% podatku

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%
  PIT-OP wypełniają osoby,
  które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00