• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Patrimonium
  KRS 0000187176

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Nadrzędnym statutowym celem Fundacji Patrimonium jest ochrona i promocja światowego dziedzictwa kultury ze szczególnym uwzględnieniem archeologii.
W praktyce oznacza to 3 podstawowe zakresy działalności:
1. Wystawy, pokazy, festiwale, ekspedycje, konkursy, stypendia i inne projekty wpierające.
Cel: popularyzacja dziedzictwa i różnorodności kulturowej.
2. Badania terenowe, nadzory, opracowania i ekspertyzy archeologiczne dla inwestorów, konserwacja obiektów (architektura i zabytki ruchome).
Cel: odkrywanie i konserwacja dóbr kultury.
3. Organizacja niezależnej turystyki kulturowej i specjalnych imprez tematycznych.
Cel: promocja ciekawego stylu życia i aktywności prokulturowej wśród osób i firm.

PROJEKTY
Fundacja prowadzi ratownicze prace wykopaliskowe na trasach autostrad A1, A2 i A4 oraz przygotowuje opracowania naukowe materiałów z tych badań. Z uzyskanych funduszy Fundacja współorganizuje polskie badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie m.in. prace ratownicze na terenie IV katarakty Nilu, na terenach zagrożonych przez budowę zapory wodnej w Hamada i wykopaliska w Tell el Farcha w Delcie Nilu w Egipcie, jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych związanych z początkami starożytnej cywilizacji egipskiej.
Fundacja współfinansuje inicjatywy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, takie jak weekendy tematyczne (imprezy dla rodzin poświęcone różnym aspektom kultur z całego świata) i wystawy (np. Asingit - sztuka Eskimosów Inuit z Kanady ze zbiorów Macdonald Stewart Art Centre Uniwersytetu w Guelph w Kanadzie). Fundacja wspomaga też inne organizacje o podobnym profilu, m.in.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
Do najważniejszych partnerów Fundacji Patrimonium, obok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, należą: Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

ZASOBY I ZASIĘG
Główna siedziba fundacji mieści się w Poznaniu. Fundacja prowadzi obecnie działalność na terenie całej Polski i w krajach Afryki północno-wschodniej. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Egipcie i Sudanie.
Fundacja dysponuje pełną bazą techniczną i organizacyjną niezbędną przy prowadzeniu wykopalisk i nadzorów oraz wykonywania opracowań, ekspertyz i konserwacji zabytków. Kluczowymi zasobami fundacji są jednak walory tworzących ją ludzi: autorytet, fachowa wiedza i doświadczenie naukowców, profesjonalizm specjalistów różnych dziedzin oraz zaangażowanie i zapał ochotników o zainteresowaniach archeologicznych, kulturoznawczych i podróżniczych.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000187176

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika