• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000205924

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Łańcuch Wzajemności" rozpoczęło swoją działalność w 2004r. jako Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach. W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków została zatwierdzona nowa nazwa Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności".
Od 2004r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
W dniu 07.10.2005 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości zostało wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu Karnego na działania związane bezpośrednio z ochroną zdrowia i ochroną środowiska. W dniu 20.11.2007 wpis ten został rozszerzony o działania na rzecz wsparcia ratownictwa drogowego.
Od 01.12.2008r. Stowarzyszenie jest członkiem Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego “HEROLD” a od 20.09.2010r. członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego “FOSa”.
Stowarzyszenie jest również członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego.
Od 08.11.2010r. w Stowarzyszeniu wykonywana jest kara ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.
Od 01.03.2010r. Stowarzyszenie współdziała z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz w ramach Karty Współdziałania.
Od 24.05.2011 Stowarzyszenie jest członkiem Sieci na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur.

W działalność zaangażowanych jest 36 członków Stowarzyszenia z powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego i olsztyńskiego.

Stowarzyszenie skupia aktywnych mieszkańców zarówno z miast jak i wsi. Współpracuje z grupą stałych wolontariuszy i partnerów. Stale podnosi kwalifikacje swoich członków. Dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowo - sprzętowym i pozyskuje finanse na swą działalność z różnych źródeł: dotacje, wpłaty z 1%, nawiązki, darowizny, składki członkowskie, działalność i praca własna członków, bez działalności gospodarczej oraz rozpoczęte zostały działania związane ze statutową działalnością odpłatną.
Podejmowane działania są poprzedzane planowaniem, odpowiednio dokumentowane oraz oceniane pod względem ich przydatności i sposobu realizacji.
Stowarzyszenie realizuje inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności wiejskich, dba o dziedzictwo kulturowe i promocję produktów lokalnych i walorów krajoznawczych oraz aktywizację społeczności lokalnej. Organizowany przez Stowarzyszenie Konkurs Piosenki jest rozpoznawalny i ma silną markę. “Krekolandia” jest w trakcie remontu oraz wyposażania i stanowi miejsce/zaplecze integracji i aktywności mieszkańców.
Stowarzyszenie ma pozytywny wizerunek w społeczności oraz wśród lokalnych instytucji i organizacji. Promuje swe działania w oparciu o stronę internetową i współpracę z mediami.
Członkowie Stowarzyszenia utożsamiają się ze swoją organizacją.

Członkowie Stowarzyszenia działają na zasadzie pracy społecznej i wolontariatu.
Stowarzyszenie w ramach współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi krajowymi oraz z Litwy, Niemiec i Holandii realizuje projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczas zrealizowano 40 projektów, w których jednym z głównych celów jest integracja mieszkańców powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego oraz organizacji partnerskich krajowych i międzynarodowych.
W ramach współpracy podopieczni stowarzyszenia uczestniczą we wzajemnych wizytach i wymianach mających na celu poznawanie kultury naszego kraju i krajów partnerskich oraz doskonalą umiejętności językowe.
Stowarzyszenie działa w zakresie wolontariatu krajowego i międzynarodowego w ramach, którego staż w Stowarzyszeniu odbył student z Tunezji – Majdi ABIDI. Obecnie kontynuowane są działania związane z realizacją Wolontariatu Długoterminowego w ramach projektu "Wolontariat rozwija wieś" oraz przygotowania do przyjęcie kolejnych wolontariuszy z innych krajów.

Działania skierowane do społeczności wiejskiej pokazały jak bardzo podopieczni Stowarzyszenia liczą na skierowaną do nich pomoc.
Stowarzyszenie jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju społeczności wiejskich, rozwiązywaniem jej problemów i niesieniem pomocy środowisku wiejskiemu.
Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów i wdrażanie w życie celów statutowych Stowarzyszenie wpływa na zmniejszanie różnic pomiędzy miastem i wsią. Działania te, w tym nieodpłatna działalność statutowa skierowane są bezpośrednio do:
- Członków Stowarzyszenia,
- osób, które aktywnie uczestniczą w prowadzonych działaniach,
- poprzez Członków Stowarzyszenia - do podopiecznych zgłaszanych i rekomendowanych przez Członków Stowarzyszenia,
a pośrednio do innych mieszkańców terenów wiejskich.

Kierownictwo i członkowie organizacji to osoby bardzo zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia. Cechują się konsekwencją w działaniu. Posiadają umiejętności animatorów i liderów w pracy w społeczności wiejskiej. Angażują się we własny rozwój, z korzyścią dla działań Stowarzyszenia, co potwierdzają wyróżnienia oraz liczne certyfikaty.

Opis prowadzonych działań znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swrw.pl oraz na stronie internetowej: www.lancuchwzajemnosci.pl  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000205924

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika