• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000207127

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Głównymi zadaniami Fundacji są:
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;
- ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji;
- działalność charytatywna;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Cele i priorytety:
- dbałość o zachowanie i podtrzymywanie tradycji narodowej
- pielęgnowanie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i restauracja obiektów historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze obronnym, także dworów, pałaców, założeń parkowych
- działalność charytatywna
- wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji
- współpraca z osobami i instytucjami związanymi z życiem kulturalnym zarówno w kraju, jak i zagranicą
- propagowanie idei wolontariatu
- wspieranie i promocja twórców, artystów, uczonych oraz osób zaangażowanych w inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa narodowego i szeroko rozumianą kulturą
- zacieśnianie związków pomiędzy kulturą polską i światową

Prowadzone działania
Obecnie wszystkie działania koncentrują się głównie wokół projektu związanego z zagospodarowaniem gminy Czemierniki.
Pałac w Czemiernikach - projekt restauracji i zagospodarowania.

W listopadzie 2005 roku Fundacja złożyła wniosek o dotacje na realizację projektu "Rewitalizacja fortalicji w Czemiernikach z przeznaczeniem na centrum kulturalne i historyczne Podlasia" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Zgodnie z celami statutowymi, Fundacja swoją działalność koncentrować będzie wokół szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Restauracja kompleksu pałacowego w Czemiernikach będzie jednym z pierwszych przejawów aktywności Fundacji. Dodatkowo planujemy przekształcenie dwóch innych obiektów znajdujących się w pobliżu pałacu - stworzenie luksusowej stadniny koni oraz kompleksu zabytkowych domków- skansenu.

Wszystkie te działania prowadzone będą pod nadzorem konserwatorskim, tak by uzyskać odpowiednią formę i charakter odnawianych budynków, w duchu epoki późnorenesansowej, z której pochodzi pałac. Docelowo planujemy modernizację całej gminy Czemierniki i przekształcenie jej w atrakcyjny turystycznie obszar.
Na uwagę zasługuje również środowisko naturalne Czemiernik, w szczególności torfowiska oraz rzeka Tyśmienica, ochroną których również planujemy się zająć.

Mamy nadzieję, iż nasze działania w regionie Czemiernik przyczynią się zarówno do ochrony i utrzymania dziedzictwa kulturowego, aktywizacji społeczności lokalnej, jak i podniesienia atrakcyjności całej gminy. W powstałym kompleksie planujemy organizację wydarzeń kulturalnych, plenerów malarskich, spotkań czy też badań archeologicznych i przyrodniczych prowadzonych przez studentów.

W 2006 roku Fundacja przeprowadziła pierwsze prace remontowe, polegające na remoncie i zabezpieczeniu dachu w pałacu w Zespole Pałacowo-Obronnym w Czemiernikach (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe").
Trwają prace projektowe - projekt remontu oficyny dworskiej. Fundacja zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu remontu oficyny dworskiej. Kolejne prace projektowe dotyczyć będą zabezpieczenia i remontu całego budynku pałacu w Zespole Pałacowo-Obronnym w Czemiernikach.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000207127

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika