1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji"
  KRS 0000208114

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
1. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez:
a)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności wśród osób bezrobotnych,
b)ułatwianie osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzenia działalności gospodarczej,
c)współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i polityki społecznej,
d)wspieranie aktywności społecznej obywateli mającej na celu przystosowanie się do życia w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej,
e)poprawę klimatu inwestycyjnego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw,
f)promowanie rozwoju przedsiębiorczości w prasie i mediach.

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych poprzez:
a)wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej,
b)zapobieganie wykluczaniu osób niepełnosprawnych ze struktur społecznych,
c)wspieranie sportu, turystyki i rekreacji,
d)promowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym,
e)pomoc bezrobotnym osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy,
f)działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
g)działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych,
h)przezwyciężanie istniejących barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
i)ułatwianie osobom niepełnosprawnym przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,
j)organizowanie imprez integracyjnych,
k)współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.

3. Działanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej poprzez :
a)prowadzenie edukacji i upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,
b)działania informacyjne na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
c)uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia demokracji,
d)popieranie inicjatyw proeuropejskich,
e)propagowanie pluralizmu w życiu publicznym,
f)szeroko pojętą edukację obywatelską,
g)organizowanie seminariów, spotkań i konsultacji na temat osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych,
h)świadczenie usług doradczych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych dla przedsiębiorców, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
1. Program "Światełko w tunelu" mający na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Zamierzamy dojść do tego poprzez zajęcia ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego i spotkań z psychologiem.
2. Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych istnieje od lutego 2006 r. Projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
w ramach projektu prowadzone są dyżury specjalistów, którzy wspierają osoby niepełnosprawne w ich działanie względem wszelkich instytucji i urzędów. Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 12-14 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Łapiguz 100. kontakt Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Krystyna Ciołek, Sławomir Smolak tel. (0-25) 798 46 79 lukowianin@wp.pl

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000208114

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji"

 • Więcej o nas

  Misja
  Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
  1. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez:
  a)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności wśród osób bezrobotnych,
  b)ułatwianie osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzenia działalności gospodarczej,
  c)współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i polityki społecznej,
  d)wspieranie aktywności społecznej obywateli mającej na celu przystosowanie się do życia w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej,
  e)poprawę klimatu inwestycyjnego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  f)promowanie rozwoju przedsiębiorczości w prasie i mediach.

  2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych poprzez:
  a)wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej,
  b)zapobieganie wykluczaniu osób niepełnosprawnych ze struktur społecznych,
  c)wspieranie sportu, turystyki i rekreacji,
  d)promowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym,
  e)pomoc bezrobotnym osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  f)działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  g)działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych,
  h)przezwyciężanie istniejących barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
  i)ułatwianie osobom niepełnosprawnym przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,
  j)organizowanie imprez integracyjnych,
  k)współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.

  3. Działanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej poprzez :
  a)prowadzenie edukacji i upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,
  b)działania informacyjne na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
  c)uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia demokracji,
  d)popieranie inicjatyw proeuropejskich,
  e)propagowanie pluralizmu w życiu publicznym,
  f)szeroko pojętą edukację obywatelską,
  g)organizowanie seminariów, spotkań i konsultacji na temat osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych,
  h)świadczenie usług doradczych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych dla przedsiębiorców, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

  Prowadzone działania
  1. Program "Światełko w tunelu" mający na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Zamierzamy dojść do tego poprzez zajęcia ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego i spotkań z psychologiem.
  2. Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
  Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych istnieje od lutego 2006 r. Projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
  w ramach projektu prowadzone są dyżury specjalistów, którzy wspierają osoby niepełnosprawne w ich działanie względem wszelkich instytucji i urzędów. Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 12-14 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Łapiguz 100. kontakt Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Krystyna Ciołek, Sławomir Smolak tel. (0-25) 798 46 79 lukowianin@wp.pl
 • KRS:0000208114
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00