• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000208114

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
1. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez:
a)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności wśród osób bezrobotnych,
b)ułatwianie osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzenia działalności gospodarczej,
c)współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i polityki społecznej,
d)wspieranie aktywności społecznej obywateli mającej na celu przystosowanie się do życia w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej,
e)poprawę klimatu inwestycyjnego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw,
f)promowanie rozwoju przedsiębiorczości w prasie i mediach.

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych poprzez:
a)wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej,
b)zapobieganie wykluczaniu osób niepełnosprawnych ze struktur społecznych,
c)wspieranie sportu, turystyki i rekreacji,
d)promowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym,
e)pomoc bezrobotnym osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy,
f)działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
g)działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych,
h)przezwyciężanie istniejących barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
i)ułatwianie osobom niepełnosprawnym przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,
j)organizowanie imprez integracyjnych,
k)współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.

3. Działanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej poprzez :
a)prowadzenie edukacji i upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,
b)działania informacyjne na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
c)uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia demokracji,
d)popieranie inicjatyw proeuropejskich,
e)propagowanie pluralizmu w życiu publicznym,
f)szeroko pojętą edukację obywatelską,
g)organizowanie seminariów, spotkań i konsultacji na temat osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych,
h)świadczenie usług doradczych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych dla przedsiębiorców, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
1. Program "Światełko w tunelu" mający na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Zamierzamy dojść do tego poprzez zajęcia ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego i spotkań z psychologiem.
2. Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych istnieje od lutego 2006 r. Projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
w ramach projektu prowadzone są dyżury specjalistów, którzy wspierają osoby niepełnosprawne w ich działanie względem wszelkich instytucji i urzędów. Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 12-14 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Łapiguz 100. kontakt Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Krystyna Ciołek, Sławomir Smolak tel. (0-25) 798 46 79 lukowianin@wp.pl  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000208114

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika