• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000209533

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Od 2005 r. prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Grochowskiej 309/317b w Warszawie, do której uczęszczają dzieci w wieku 6-13 lat z rejonu Kamionka i Grochowa. Naszym podopiecznym oferujemy pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych, zajęcia spcjoterapeutyczne i terapeutyczne, a także w miarę możliwości finansowych różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania (np. plastyczne, teatralne, sportowe, taneczne) oraz specjalistyczną pomoc reedukatora i logopedy. Co roku organizujemy dla dzieci uczęszczających do naszej świetlicy letni obóz socjoterapeutyczny. Staramy się też ściśle współpracować z rodzicami podopiecznych i wspierać ich w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Organizujemy również warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Pragi Południe. W 2009 r. zrealizowaliśmy projekt "Filmy dokumentalne o dawnym rzemiośle", w 2010 r. rozpoczynamy projekt "Teatr przychodzi na Pragę, Praga idzie do teatru".

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się także grupy mniejszościowe, szczególnie społeczność romska, stosunkowo liczna w dzielnicy Praga Południe, na terenie której działamy. Od początku istnienia naszej świetlicy uczęszczają do niej również dzieci romskie. W ubiegłych latach organizowaliśmy też m.in. indywidualne korepetycje dla dzieci romskich prowadzone przez wolontariuszy oraz artystyczne warsztaty polsko-romskie.

Jednym z naszych celów statutowych jest promocja i organizacja wolontariatu. Organizujemy programy stażu i wolontariatu studenckiego w świetlicy, angażujemy też wolontariuszy w inne działania Stowarzyszenia. Do tej pory współpracowało z nami ponad 100 wolontariuszy! Staramy się dać im możliwość zdobycia nowych doświadczeń w pracy z dziećmi, wspieramy i szkolimy, organizując warsztaty, superwizje i spotkania konsultacyjne.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że najskuteczniejsze są działania interdyscyplinarne, dlatego też współracujemy z wieloma instytucjami na Pradze Południe. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe, Szkołą Podstawową Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej oraz z Centrum Terapeutycznym Szkoły WYższej Psychologii Społecznej.

Chcemy się rozwijać i poszerzać naszą działalność, dlatego wynajęliśmy ponad 150-metrowy lokal przy ul. Chrzanowskiego 13 w Warszawie, w którym planujemy uruchomić nową świetlicę, klub dla młodzieży gimnazjalnej oraz poradnię rodzinną i młodzieżową.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000209533

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika