1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Klub Amazonki w Białymstoku
  KRS 0000209562

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym, leczonych z powodu raka piersi.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
2. Promocję i organizację wolontariatu, czuwanie nad właściwym szkoleniem ochotniczek. Wolontariuszki Ochotniczki odwiedzają chore kobiety na oddziałach chirurgii BCO.
3. Działanie w celu zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej;
4. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
5. Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi lokalnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
6. Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi;
7. Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowym i fundacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych;
8. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
9. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszek ochotniczek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
b) promocji i organizacji wolontariatu.
c) działalności charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) organizowania i prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom dotkniętym rakiem piersi,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw,
i) upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
j) organizowanie konferencji szkoleniowo-edukacyjnych dla Amazonek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie dopłat członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i psychicznej, oraz działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000209562

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Klub Amazonki w Białymstoku

 • Więcej o nas

  Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym, leczonych z powodu raka piersi.

  Klub realizuje swoje cele poprzez:
  1. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
  2. Promocję i organizację wolontariatu, czuwanie nad właściwym szkoleniem ochotniczek. Wolontariuszki Ochotniczki odwiedzają chore kobiety na oddziałach chirurgii BCO.
  3. Działanie w celu zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej;
  4. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
  5. Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi lokalnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
  6. Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi;
  7. Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowym i fundacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych;
  8. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
  9. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;
  10. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

  Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszek ochotniczek.

  Klub prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
  a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
  b) promocji i organizacji wolontariatu.
  c) działalności charytatywnej,
  d) ochrony i promocji zdrowia,
  e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f) organizowania i prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom dotkniętym rakiem piersi,
  g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  h) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw,
  i) upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
  j) organizowanie konferencji szkoleniowo-edukacyjnych dla Amazonek.

  Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie dopłat członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i psychicznej, oraz działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
 • KRS:0000209562
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00