1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum"
  KRS 0000209918

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Stowarzyszenie Centrum Pomocy "PANACEUM" zostało powołane Uchwałą członków założycieli w dniu.19.07.2004r. w Pabianicach pod nazwą "Pabianickie Centrum Pomocy". Od dnia 06.06.2007r. Stowarzyszenie ma nową nazwę.

Do działań statutowych Stowarzyszenia należy przeciwdziałanie oraz ograniczenie patologii społecznej. Celami statutowymi jest również wdrażanie i wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby alkoholowej oraz pomoc i edukacja mająca na celu niedopuszczanie do używania innych środków odurzających.
Konsekwencją tej działalności jest pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania alkoholu, przystąpiły do programu wychodzenia z bezdomności, czynnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.
Stowarzyszenie nasze upowszechnia również wiedzę o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień.

W skład Stowarzyszenia wchodzą trzy niezależnie działające Regionalne Ośrodki Pomocy:

-Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku przy ul. Sucharskiego 45a
Do ośrodka przyjmowane są osoby którym samodzielną egzystencję oraz brak możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie spowodowała choroba alkoholowa. Do ośrodka trafiają podopieczni uzależnieni od alkoholu, deklarujący chęć zaprzestania picia i odbycia terapii.
W ośrodku znajdują się także osoby starsze i chore, których samodzielne funkcjonowanie nie jest możliwe z powodów osobistych lub materialnych.

-Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach gm. Gidle powiat radomszczański
Jest ośrodkiem ukierunkowanym na niesienie pomocy dzieciom w przypadku których skutki choroby łagodzi hipoterapia.
Do ośrodka przyjmowane są również matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety dotknięte przemocą w rodzinie. W ośrodku znajdują się osoby starsze i chore.

-Noclegownia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 48.
Do noclegowni przyjmowane są osoby, którym problemy życiowe uniemożliwiają samodzielną egzystencję.
Zakres patologii i problemów występujących u podopiecznych jest różnorodny. Przyjmowani są bezdomni oraz podopieczni uzależnieni od alkoholu deklarujący chęć zaprzestania picia i odbycia terapii. Nie zawsze jednak alkohol jest przyczyną bezdomności.
Noclegownia pomaga również osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

We wszystkich ośrodkach i placówkach Stowarzyszenia Centrum Pomocy "PANACEUM" funkcjonują grupy wsparcia
prowadzone są mitingi w których uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu.

Każdy z ośrodków wypracował sobie indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Wszystkie nasze ośrodki współpracują ściśle Powiatowymi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Działalność naszego Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pozyskiwania sponsorów, którzy zaopatrują nas w żywność i odzież. Niektórzy podopieczni z naszych ośrodków partycypują w kosztach utrzymania płynności finansowych ośrodków, w postaci refundacji kosztów pobytu przez Powiatowe i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej bądź indywidualne wpłaty gotówkowe. Uzyskane dochody
przeznaczone są na opłaty związane z energią elektryczną, wodą, telefonami, transportem, zakupem artykułów żywnościowych, leków środków czystości i artykułów które trudno uzyskać od darczyńców.
W każdym z ośrodków jest regulamin, w którym najważniejszym punktem jest całkowita abstynencja, brak agresji i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w ośrodkach. Stowarzyszenie utrzymuje ścisłą współpracę z władzami Powiatu Gmin na terenie których znajdują się ośrodki. Stowarzyszenie dysponuje 105-cioma miejscami noclegowymi w trzech ośrodkach. W 2006r. z pomocy naszego Stowarzyszenia skorzystało 296 osób.

Prowadzone działania
Od 2003 roku w szkołach ponad gimnazjalnych województwa Łódzkiego realizujemy program profilaktyczny dla młodzieży pod tytułem "Nałogi - prawdziwe oblicza". Program posiada trzy tory:
-tor pierwszy - spotkania osób realizujących profilaktykę z młodzieżą w szkołach
-tor drugi - wyjazdy autokarowe grup (20-30 osobowych) młodzieży do szpitala im. Babińskiego w Łodzi na oddziały detoksykacji narkotykowej i alkoholowej. W porozumieniu z dyrekcją i pracownikami szpitala opracowaliśmy sześciu godzinny blok profilaktyczny realizowany na terenie oddziałów odwykowych.
-tor trzeci - wyjazdy autokarowe (20-30 osobowych) młodzieży do ośrodków regionalnych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.
Na miejscu realizowana jest, edukacja z zakresu uzależnień profilaktyka i integracja z osobami bezdomnymi, uzależnionymi
Współpraca z urzędem marszałkowskim w zakresie realizacji programu "Bliżej siebie - dalej od narkotyków - szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem".

Najważniejsze działania:
- pomoc żywnościowa w tym wydawanie posiłków,
- opieka stacjonarna,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych,
- pomoc w powrocie do społeczeństwa.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000209918

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum"

 • Więcej o nas

  Misja
  Stowarzyszenie Centrum Pomocy "PANACEUM" zostało powołane Uchwałą członków założycieli w dniu.19.07.2004r. w Pabianicach pod nazwą "Pabianickie Centrum Pomocy". Od dnia 06.06.2007r. Stowarzyszenie ma nową nazwę.

  Do działań statutowych Stowarzyszenia należy przeciwdziałanie oraz ograniczenie patologii społecznej. Celami statutowymi jest również wdrażanie i wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby alkoholowej oraz pomoc i edukacja mająca na celu niedopuszczanie do używania innych środków odurzających.
  Konsekwencją tej działalności jest pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania alkoholu, przystąpiły do programu wychodzenia z bezdomności, czynnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.
  Stowarzyszenie nasze upowszechnia również wiedzę o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień.

  W skład Stowarzyszenia wchodzą trzy niezależnie działające Regionalne Ośrodki Pomocy:

  -Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku przy ul. Sucharskiego 45a
  Do ośrodka przyjmowane są osoby którym samodzielną egzystencję oraz brak możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie spowodowała choroba alkoholowa. Do ośrodka trafiają podopieczni uzależnieni od alkoholu, deklarujący chęć zaprzestania picia i odbycia terapii.
  W ośrodku znajdują się także osoby starsze i chore, których samodzielne funkcjonowanie nie jest możliwe z powodów osobistych lub materialnych.

  -Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach gm. Gidle powiat radomszczański
  Jest ośrodkiem ukierunkowanym na niesienie pomocy dzieciom w przypadku których skutki choroby łagodzi hipoterapia.
  Do ośrodka przyjmowane są również matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety dotknięte przemocą w rodzinie. W ośrodku znajdują się osoby starsze i chore.

  -Noclegownia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 48.
  Do noclegowni przyjmowane są osoby, którym problemy życiowe uniemożliwiają samodzielną egzystencję.
  Zakres patologii i problemów występujących u podopiecznych jest różnorodny. Przyjmowani są bezdomni oraz podopieczni uzależnieni od alkoholu deklarujący chęć zaprzestania picia i odbycia terapii. Nie zawsze jednak alkohol jest przyczyną bezdomności.
  Noclegownia pomaga również osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

  We wszystkich ośrodkach i placówkach Stowarzyszenia Centrum Pomocy "PANACEUM" funkcjonują grupy wsparcia
  prowadzone są mitingi w których uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu.

  Każdy z ośrodków wypracował sobie indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
  Wszystkie nasze ośrodki współpracują ściśle Powiatowymi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
  Działalność naszego Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pozyskiwania sponsorów, którzy zaopatrują nas w żywność i odzież. Niektórzy podopieczni z naszych ośrodków partycypują w kosztach utrzymania płynności finansowych ośrodków, w postaci refundacji kosztów pobytu przez Powiatowe i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej bądź indywidualne wpłaty gotówkowe. Uzyskane dochody
  przeznaczone są na opłaty związane z energią elektryczną, wodą, telefonami, transportem, zakupem artykułów żywnościowych, leków środków czystości i artykułów które trudno uzyskać od darczyńców.
  W każdym z ośrodków jest regulamin, w którym najważniejszym punktem jest całkowita abstynencja, brak agresji i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w ośrodkach. Stowarzyszenie utrzymuje ścisłą współpracę z władzami Powiatu Gmin na terenie których znajdują się ośrodki. Stowarzyszenie dysponuje 105-cioma miejscami noclegowymi w trzech ośrodkach. W 2006r. z pomocy naszego Stowarzyszenia skorzystało 296 osób.

  Prowadzone działania
  Od 2003 roku w szkołach ponad gimnazjalnych województwa Łódzkiego realizujemy program profilaktyczny dla młodzieży pod tytułem "Nałogi - prawdziwe oblicza". Program posiada trzy tory:
  -tor pierwszy - spotkania osób realizujących profilaktykę z młodzieżą w szkołach
  -tor drugi - wyjazdy autokarowe grup (20-30 osobowych) młodzieży do szpitala im. Babińskiego w Łodzi na oddziały detoksykacji narkotykowej i alkoholowej. W porozumieniu z dyrekcją i pracownikami szpitala opracowaliśmy sześciu godzinny blok profilaktyczny realizowany na terenie oddziałów odwykowych.
  -tor trzeci - wyjazdy autokarowe (20-30 osobowych) młodzieży do ośrodków regionalnych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.
  Na miejscu realizowana jest, edukacja z zakresu uzależnień profilaktyka i integracja z osobami bezdomnymi, uzależnionymi
  Współpraca z urzędem marszałkowskim w zakresie realizacji programu "Bliżej siebie - dalej od narkotyków - szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem".

  Najważniejsze działania:
  - pomoc żywnościowa w tym wydawanie posiłków,
  - opieka stacjonarna,
  - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych,
  - pomoc w powrocie do społeczeństwa.
 • KRS:0000209918
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00