• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Agory
  KRS 0000210120

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celami Fundacji są:
-prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci
-realizacja programów stypendialnych dla dzieci z regionów zagrożonych bezrobociem
-propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym
-stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych
-stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa
-wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-finansowanie kosztów leczenia dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
-organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia i życia
-organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu krzewienie edukacji, kultury, poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i antykorupcyjnych
-finansowanie nagrody literackiej NIKE i kwartalnika "Zeszyty Literackie".

Fundacja prowadzi wspólne programy z: Fundacją Dzieciom "Zdążyć z pomocą" (terapia i rehabilitacja dzieci, głównie z porażeniem mózgowym), Fundacją Polonia (leczenie w Polsce polskich dzieci zza wschodniej granicy), Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenie Dróg Żółciowych i Wątroby "Liver" (leczenie, rehabilitacja, zakup leków), Stołeczną Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą (zakup osprzętu do pomp insulinowych), Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscytozą (refundacja zakupu leków), Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia (leczenie ciężko chorych dzieci, rehabilitacja,zakup sprzętu), Fundacją "Mam Marzenie" (realizacja marzeń dzieci z chorobą zagrażającą ich życiu), Akademią Rozwoju Filantropii (stypendia dla wybitnie uzdolnionych dzieci w trudnej sytuacji socjalnej z rejonów zagrożonych bezrobociem), Fundacją Batorego (stypendia dla dzieci niepełnosprawnych z biednych regionów), Fundacją Hospicyjną (pomoc ciężko chorym dzieciom).
Fundacja Agory nie tylko finansuje wszystkie te programy, ale również wypracowała ich koncepcję, uzgodniła zasady, zatwierdza listy ich beneficjentów i uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli, w komisjach rozdzielających stypendia.
W 2009 roku Fundacja Agory na wspólne z innymi organizacjami programy pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom wydała 642 920,00 zł. Na cele kulturalne obejmujące program mający na celu przyznanie dorocznej nagrody literackiej NIKE oraz pokrycie kosztów wydawanego kwartalnika "Zeszyty Literackie" Fundacja Agory przeznaczyła kwotę 1 306 689,40 zł, na akcje społeczną "Szkoła z klasą", inicjowaną przez Gazetę Wyborczą ok. 50 000,00 zł. W ramach programów stypendialnych "Agrafka" i "Agrafka Agory" Fundacja przekazała Stowarzyszeniu Rozwoju Filantropii w Polsce 200 000,00 zł. Przekazaliśmy również 100 000,00 zł na cele pomocy społecznej na realizacje programu "Równe Szanse - Kolorowa Akademia - wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych". (Ponadto Fundacja, jako jedyna do tego uprawniona, wnioskuje o publikację w Gazecie Wyborczej bezpłatnych ogłoszeń charytatywnych, dzięki którym pomaga ona tym fundacjom zbierać pieniądze przede wszystkim na ratowanie życia i rehabilitację dzieci (pilne przeszczepy, nowotwory, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe).

W chwili obecnej Fundacja nie rozpatruje indywidualnych próśb, a wszystkie apele o udzielenie pomocy finansowej ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom kieruje do współpracujących z nią fundacji.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000210120

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika