1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja "Nasze Dzieci"
  KRS 0000211786

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szansę na drodze wszechstronnego rozwoju dziecka.

Prowadzone działania:
Z tytułu dużego zubożenia społecznego i dużego bezrobocia na terenie gminy Żarów organizacja pilotażowo wprowadziła mleko smakowe i jogurty bezpłatnie dla uczniów kl. 0 przy szkole podstawowej w miesiącu grudniu. Część środków pozyskaliśmy z loterii fantowej. Akcja cieszyła się dużym uznaniem. Będziemy chcieli ją kontynuować w 2005r., ale będzie to uzależnione od środków jakimi będziemy dysponowali, Akcja "Elfy Św. Mikołaja". Zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Fundacja "Nasze Dzieci" zorganizowała ww. akcję, która polegała na obdarowaniu paczkami dzieci z rodzin ubogich pochodzących z terenu miasta i gminy Żarów. Patronatem akcję objął Samorząd Uczniowski 24 Liceum Ogólnokształcącego z Wrocławia. Akcja okazała się dużym sukcesem. Wolontariusze zebrali darowizny z których zrobiono 171 paczek. Dnia 18.12.2004r. odbył się finał akcji. Adresy, dane dzieci otrzymaliśmy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie jak również ze szkoły podstawowej, Sprowadziliśmy z Japonii i sfinansowaliśmy lek Gammalon dla dwójki dzieci, które potrzebują go, aby wrócić do zdrowia, pomagaliśmy w niwelowaniu barier architektonicznych u chorych dzieci. Aktualnie jesteśmy w trakcie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania dziewczynki z zespołem Downa, wsparliśmy finansowo chore dziecko, pozyskaliśmy sprzęt dla osób niepełnosprawnych, podczas trwania Dni Żarowa (04-05.06.2005r) z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt.: "Moja gmina za ćwierć wieku" skierowany do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Żarów. Szkoły zostały nagrodzone za ilość przesłanych prac: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Imbramowicach otrzymała radiomagnetofon CD, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mrowinach, III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zastrużu, Dzieci były oceniane w 2 kategoriach wiekowych w nagrodę dostały odtwarzacze CD, walkmany, lornetki, komplety szkolne i książki. Przygotowaliśmy blok imprez. Zaprosiliśmy zespoły Karlik, Chochliki, Bractwo Rycerskie, dodatkową atrakcją były konie ze stadniny w Pankowie oraz loteria fantowa, w czerwcu rozpoczęliśmy cykl akcji pt.: "BEZPIECZNY ROWER" i tak, 25 czerwca br. wspólnie z Policją z Żarowa, firmą PZU S.A. oraz sklepem rowerowym "ZEMIX" ze Świdnicy zorganizowaliśmy pod honorowym patronatem Radnego Pana Jacka Marczyńskiego akcję "BEZPIECZNY ROWER" w Żarowie, która polegała na znakowaniu rowerów. Wówczas oznakowano 85 rowerów, w tym 46 dziecięcych. Prowadzono wiele konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie na drogach. Jak również wydano karty rejestracyjne rowerów, 2 lipca br. zorganizowaliśmy pod honorowym patronatem Pani Haliny Dydycz Burmistrza Miasta Jaworzyna Śl. "BEZPIECZNY ROWER" w Jaworzynie Śląskiej. W przygotowanej akcji wzięły udział instytucje Jaworzyny Śląskiej, tj. Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Miasta oraz firmy PZU S.A. i "ZEMIK" ze Świdnicy. Oznakowano 71 rowerów, w tym 45 rowerów dziecięcych i wydano karty, w Jaworzynie Śl. w dniu 23 lipca 2005r. odbyła się akcja "BEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ", którą Fundacja zorganizowała z pomocą Urzędu Miasta, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia Wędkarskiego z Jaworzyny Śląskiej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Wałbrzycha. Celem akcji było uświadomienie dzieci i rodziców w jaki sposób należy zachować się by bezpiecznie spędzić czas nad wodą. Podczas akcji zostały zaprezentowane techniki ratownictwa wodnego, pierwsza pomoc oraz dzieci miały możliwość zdania egzaminu na kartę pływacką, w sierpniu 2005 roku Fundacja zorganizowała bezpłatny obóz żeglarski "NASZE DZIECI POD ŻAGLAMI" dla 18-ciorga (8 z gminy Żarów i 10 z gminy Jaworzyna Śl.) dzieci do Siemian koło Iławy - Mazury. Obóz trwał od 04.08. do 17.08.br. Fundacja pozyskała dotację w wysokości 5.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz 2.000 zł z Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska. Całkowity koszt obozu wyniósł 11.100,18 zł. W trakcie trwania obozu dzieci miały możliwość pływania na żaglówkach, rowerach wodnych, kajakach, jak również nauczenia się pływania. Opiekę nad dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra wychowawców. Dodatkowymi rozrywkami było spacerowanie po lasach, nauka piosenek i wieczory przy ognisku lub na dyskotece, nocne patrole. Dzieci nauczyły się samodzielności i zdobyły większą wiarę we własne możliwości. Wyjazd okazał się udany, więc Fundacja planuje zorganizować podobny obóz w przyszłym roku, współpracujemy z Regionalnym Centrum Kwriodastwa i Kwiolecznictwa we Wrocławiu, dzięki naszym staraniom Dawid ma wózek,w listopadzie 2005r. w Warszawie podpisaliśmy umowę dotacyjną w ramach programu "Działaj Lokalnie IV" z Akademią Rozwoju Filantropii w Warszawie działająca w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt pt. "Dzieci ze wsi też chcą się bawić - plac zabaw", który powstanie we wsi Piotrowice Św. Partnerami projektu są; Gmina Jaworzyna Śl., Rada Sołecka Piotrowic, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śl., Firma PUH Maria Dybeł, Kamieniarstwo Auto Naprawa oraz Jaworzyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych, jak również cała lokalna społeczność. W ramach ww. umowy Fundacja otrzymała grant w wysokości 7 tys. zł, Urząd Jaworzyny Śl. wsparł zadanie w wysokości ok. 10 tys zł, prywatni przedsiębiorcy ok. 4 tys. zł.
Wspólną pracą oraz pozyskanymi środkami na Dzień Dziecka w Piotrowicach Św. zostanie otwarty i przekazany do użytku Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw,18 grudnia 2005r. zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbył się II finał akcji "Elfy Świętego Mikołaja" II Finał akcji "ELFY Św. Mikołaja" wyglądał inaczej niż ubiegłoroczny. Samorządowy Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śl. udostępnił budynek wraz z mediami na całość trwania finału, Urząd Miasta w Jaworzynie Śl. zorganizował dowóz dzieci z okolicznych wiosek na finał akcji, Prywatne Przedsiębiorstwo pokryło koszty związane z transportem profesjonalnego sprzętu, Club Climax ze Świdnicy pokrył koszty cateringu i dojazdu Zespołu SUMPTUASTIC i Mistrzów Polski w tańcu breakdance. Pan Adam Stocki zadbał o bezpieczeństwo podczas finału w dn.18 grudnia 2005r. i pokrył koszty wynajęcia firmy ochroniarskiej IMPEL.Dzięki dużej pomocy z zebranych darowizn pieniężnych min. od takich firm jak ZPS Karolina, Energia PRO oraz rzeczowych, od SKLEP "EKO" z Żarowa, FIRMA CUKIERNICZA "MIŚ", SKLEP WARZYWNICZO- SPOŻYWCZY "ALEX" z Żarowa, WROCŁAWSKI BANK ŻYWNOŚCI, FIRMA "DIJO" z Wrocławia, jak również włączenia się zarówno władz samorządowych, powiatowych i prywatnych przedsiębiorców udało się Fundacji przygotować 330 paczek, które trafiły do dzieci biorących udział w II finale akcji. Z uwagi na fakt, iż finał akcji był połączony z blokiem imprez, gdzie wstęp był wolny i dostępny dla wszystkich Fundacja przygotowała paczki rezerwowe. Mikołaj i wolontariusze wręczyli 330 paczek. Dzieci czynnie brały udział w zabawach i konkursach. Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śl. przygotowała spektakl, charytatywnie zatańczyli Mistrzowie Polski w tańcu breakdance, jak również finał akcji został uświetniony charytatywnym koncertem Zespołu SUMPTUASTIC.

2006r.
W ramach programy "Działaj lokalnie IV" Fundacja otrzymała 7.000,00 zł dotacji od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce działającą w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt zatytułowany "Dzieci ze wsi też chcą się bawić-plac zabaw", który będzie realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Jaworzyna Śl., Radą Sołecką wsi Piotrowice Św. oraz organizacjami i daną społecznością lokalną. Projekt został zakończony 31.05.2006r. i całkowity koszt wyniósł 29 905,05 zł11/ Socjoterapeutyczny obóz żeglarski - sierpień 2006r. w ramach, którego 30 dzieci wyjechało na 2 tyg. na Mazury. Fundacja 21 000,00 zł otrzymała dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 3 500,00 zł dotacji z Urzędu Jaworzyna Śląska.12/ obecnie jesteśmy w trakcie realizacji Programu Stypendialnego pt. "DYPLOM z MARZEŃ", w którym wyłoniliśmy i przyznaliśmy 5 stypendiów dla młodzieży, która dostała się na I rok studiów dziennych. Kwota stypendiów na 1 osobę wynosi 3 500,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacyjną 8 750,00 zł otrzymaliśmy z Fundacji Wspomagania Wsi, pozostała kwota środków, tj. 8 750,00zł pochodzi z Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości 13/ od IX-XII na terenie 2 Gmin Powiatu Świdnickiego prowadziliśmy projekt pn. "Zdrowy Ząbek"- Profilaktyka dentystyczna - zapobieganie i wczesne wykrywanie choroby próchnicowej u dzieci w wieku 5-9 lat. ( w załączeniu ulotka z przeprowadzonego projektu). Projekt realizowany był w ramach FIO - Programu Rządowego, na który Fundacja otrzymała dotację w wysokości 24 616,94 zł. Całość zadania wyniosła 27 356,95 zł. Ponadto na bieżąco Fundacja merytorycznie pomaga przy likwidowaniu barier architektonicznych, zakupie sprzętu.

2007, 2008, 2009
To lata organizacji przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży jak również objęcie opieką dzieci chorych. To zarówno działania w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. Niepełnosprawne dzieci również są objęte szczególną opieką.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000211786

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "Nasze Dzieci"

 • Więcej o nas

  Misja:
  Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szansę na drodze wszechstronnego rozwoju dziecka.

  Prowadzone działania:
  Z tytułu dużego zubożenia społecznego i dużego bezrobocia na terenie gminy Żarów organizacja pilotażowo wprowadziła mleko smakowe i jogurty bezpłatnie dla uczniów kl. 0 przy szkole podstawowej w miesiącu grudniu. Część środków pozyskaliśmy z loterii fantowej. Akcja cieszyła się dużym uznaniem. Będziemy chcieli ją kontynuować w 2005r., ale będzie to uzależnione od środków jakimi będziemy dysponowali, Akcja "Elfy Św. Mikołaja". Zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Fundacja "Nasze Dzieci" zorganizowała ww. akcję, która polegała na obdarowaniu paczkami dzieci z rodzin ubogich pochodzących z terenu miasta i gminy Żarów. Patronatem akcję objął Samorząd Uczniowski 24 Liceum Ogólnokształcącego z Wrocławia. Akcja okazała się dużym sukcesem. Wolontariusze zebrali darowizny z których zrobiono 171 paczek. Dnia 18.12.2004r. odbył się finał akcji. Adresy, dane dzieci otrzymaliśmy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie jak również ze szkoły podstawowej, Sprowadziliśmy z Japonii i sfinansowaliśmy lek Gammalon dla dwójki dzieci, które potrzebują go, aby wrócić do zdrowia, pomagaliśmy w niwelowaniu barier architektonicznych u chorych dzieci. Aktualnie jesteśmy w trakcie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania dziewczynki z zespołem Downa, wsparliśmy finansowo chore dziecko, pozyskaliśmy sprzęt dla osób niepełnosprawnych, podczas trwania Dni Żarowa (04-05.06.2005r) z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt.: "Moja gmina za ćwierć wieku" skierowany do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Żarów. Szkoły zostały nagrodzone za ilość przesłanych prac: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Imbramowicach otrzymała radiomagnetofon CD, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mrowinach, III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zastrużu, Dzieci były oceniane w 2 kategoriach wiekowych w nagrodę dostały odtwarzacze CD, walkmany, lornetki, komplety szkolne i książki. Przygotowaliśmy blok imprez. Zaprosiliśmy zespoły Karlik, Chochliki, Bractwo Rycerskie, dodatkową atrakcją były konie ze stadniny w Pankowie oraz loteria fantowa, w czerwcu rozpoczęliśmy cykl akcji pt.: "BEZPIECZNY ROWER" i tak, 25 czerwca br. wspólnie z Policją z Żarowa, firmą PZU S.A. oraz sklepem rowerowym "ZEMIX" ze Świdnicy zorganizowaliśmy pod honorowym patronatem Radnego Pana Jacka Marczyńskiego akcję "BEZPIECZNY ROWER" w Żarowie, która polegała na znakowaniu rowerów. Wówczas oznakowano 85 rowerów, w tym 46 dziecięcych. Prowadzono wiele konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie na drogach. Jak również wydano karty rejestracyjne rowerów, 2 lipca br. zorganizowaliśmy pod honorowym patronatem Pani Haliny Dydycz Burmistrza Miasta Jaworzyna Śl. "BEZPIECZNY ROWER" w Jaworzynie Śląskiej. W przygotowanej akcji wzięły udział instytucje Jaworzyny Śląskiej, tj. Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Miasta oraz firmy PZU S.A. i "ZEMIK" ze Świdnicy. Oznakowano 71 rowerów, w tym 45 rowerów dziecięcych i wydano karty, w Jaworzynie Śl. w dniu 23 lipca 2005r. odbyła się akcja "BEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ", którą Fundacja zorganizowała z pomocą Urzędu Miasta, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia Wędkarskiego z Jaworzyny Śląskiej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Wałbrzycha. Celem akcji było uświadomienie dzieci i rodziców w jaki sposób należy zachować się by bezpiecznie spędzić czas nad wodą. Podczas akcji zostały zaprezentowane techniki ratownictwa wodnego, pierwsza pomoc oraz dzieci miały możliwość zdania egzaminu na kartę pływacką, w sierpniu 2005 roku Fundacja zorganizowała bezpłatny obóz żeglarski "NASZE DZIECI POD ŻAGLAMI" dla 18-ciorga (8 z gminy Żarów i 10 z gminy Jaworzyna Śl.) dzieci do Siemian koło Iławy - Mazury. Obóz trwał od 04.08. do 17.08.br. Fundacja pozyskała dotację w wysokości 5.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz 2.000 zł z Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska. Całkowity koszt obozu wyniósł 11.100,18 zł. W trakcie trwania obozu dzieci miały możliwość pływania na żaglówkach, rowerach wodnych, kajakach, jak również nauczenia się pływania. Opiekę nad dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra wychowawców. Dodatkowymi rozrywkami było spacerowanie po lasach, nauka piosenek i wieczory przy ognisku lub na dyskotece, nocne patrole. Dzieci nauczyły się samodzielności i zdobyły większą wiarę we własne możliwości. Wyjazd okazał się udany, więc Fundacja planuje zorganizować podobny obóz w przyszłym roku, współpracujemy z Regionalnym Centrum Kwriodastwa i Kwiolecznictwa we Wrocławiu, dzięki naszym staraniom Dawid ma wózek,w listopadzie 2005r. w Warszawie podpisaliśmy umowę dotacyjną w ramach programu "Działaj Lokalnie IV" z Akademią Rozwoju Filantropii w Warszawie działająca w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt pt. "Dzieci ze wsi też chcą się bawić - plac zabaw", który powstanie we wsi Piotrowice Św. Partnerami projektu są; Gmina Jaworzyna Śl., Rada Sołecka Piotrowic, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śl., Firma PUH Maria Dybeł, Kamieniarstwo Auto Naprawa oraz Jaworzyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych, jak również cała lokalna społeczność. W ramach ww. umowy Fundacja otrzymała grant w wysokości 7 tys. zł, Urząd Jaworzyny Śl. wsparł zadanie w wysokości ok. 10 tys zł, prywatni przedsiębiorcy ok. 4 tys. zł.
  Wspólną pracą oraz pozyskanymi środkami na Dzień Dziecka w Piotrowicach Św. zostanie otwarty i przekazany do użytku Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw,18 grudnia 2005r. zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbył się II finał akcji "Elfy Świętego Mikołaja" II Finał akcji "ELFY Św. Mikołaja" wyglądał inaczej niż ubiegłoroczny. Samorządowy Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śl. udostępnił budynek wraz z mediami na całość trwania finału, Urząd Miasta w Jaworzynie Śl. zorganizował dowóz dzieci z okolicznych wiosek na finał akcji, Prywatne Przedsiębiorstwo pokryło koszty związane z transportem profesjonalnego sprzętu, Club Climax ze Świdnicy pokrył koszty cateringu i dojazdu Zespołu SUMPTUASTIC i Mistrzów Polski w tańcu breakdance. Pan Adam Stocki zadbał o bezpieczeństwo podczas finału w dn.18 grudnia 2005r. i pokrył koszty wynajęcia firmy ochroniarskiej IMPEL.Dzięki dużej pomocy z zebranych darowizn pieniężnych min. od takich firm jak ZPS Karolina, Energia PRO oraz rzeczowych, od SKLEP "EKO" z Żarowa, FIRMA CUKIERNICZA "MIŚ", SKLEP WARZYWNICZO- SPOŻYWCZY "ALEX" z Żarowa, WROCŁAWSKI BANK ŻYWNOŚCI, FIRMA "DIJO" z Wrocławia, jak również włączenia się zarówno władz samorządowych, powiatowych i prywatnych przedsiębiorców udało się Fundacji przygotować 330 paczek, które trafiły do dzieci biorących udział w II finale akcji. Z uwagi na fakt, iż finał akcji był połączony z blokiem imprez, gdzie wstęp był wolny i dostępny dla wszystkich Fundacja przygotowała paczki rezerwowe. Mikołaj i wolontariusze wręczyli 330 paczek. Dzieci czynnie brały udział w zabawach i konkursach. Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śl. przygotowała spektakl, charytatywnie zatańczyli Mistrzowie Polski w tańcu breakdance, jak również finał akcji został uświetniony charytatywnym koncertem Zespołu SUMPTUASTIC.

  2006r.
  W ramach programy "Działaj lokalnie IV" Fundacja otrzymała 7.000,00 zł dotacji od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce działającą w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt zatytułowany "Dzieci ze wsi też chcą się bawić-plac zabaw", który będzie realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Jaworzyna Śl., Radą Sołecką wsi Piotrowice Św. oraz organizacjami i daną społecznością lokalną. Projekt został zakończony 31.05.2006r. i całkowity koszt wyniósł 29 905,05 zł11/ Socjoterapeutyczny obóz żeglarski - sierpień 2006r. w ramach, którego 30 dzieci wyjechało na 2 tyg. na Mazury. Fundacja 21 000,00 zł otrzymała dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 3 500,00 zł dotacji z Urzędu Jaworzyna Śląska.12/ obecnie jesteśmy w trakcie realizacji Programu Stypendialnego pt. "DYPLOM z MARZEŃ", w którym wyłoniliśmy i przyznaliśmy 5 stypendiów dla młodzieży, która dostała się na I rok studiów dziennych. Kwota stypendiów na 1 osobę wynosi 3 500,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacyjną 8 750,00 zł otrzymaliśmy z Fundacji Wspomagania Wsi, pozostała kwota środków, tj. 8 750,00zł pochodzi z Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości 13/ od IX-XII na terenie 2 Gmin Powiatu Świdnickiego prowadziliśmy projekt pn. "Zdrowy Ząbek"- Profilaktyka dentystyczna - zapobieganie i wczesne wykrywanie choroby próchnicowej u dzieci w wieku 5-9 lat. ( w załączeniu ulotka z przeprowadzonego projektu). Projekt realizowany był w ramach FIO - Programu Rządowego, na który Fundacja otrzymała dotację w wysokości 24 616,94 zł. Całość zadania wyniosła 27 356,95 zł. Ponadto na bieżąco Fundacja merytorycznie pomaga przy likwidowaniu barier architektonicznych, zakupie sprzętu.

  2007, 2008, 2009
  To lata organizacji przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży jak również objęcie opieką dzieci chorych. To zarówno działania w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. Niepełnosprawne dzieci również są objęte szczególną opieką.
 • KRS:0000211786
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00