1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"
  KRS 0000215754

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
1. działalność na rzecz osób z autyzmem;
2. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
3. prowadzenie działalności pożytku publicznego,
4. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
5. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i ich rodzin;
6. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
7. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
8. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
9. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem, w tym dokonywanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, w celu określenia stopnia i rodzaju zaburzeń, w jego poszczególnych sferach rozwojowych,
10. konstruowanie i realizacja zindywidualizowanych programów terapeutycznych, które pozwalają na najefektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka, w celu wyrównywania jego deficytów,
11. organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniem Zespołów Terapeutycznych, realizujących zindywidualizowane programy,
12. organizacja współpracy z publicznymi placówkami oświaty i wychowania, w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem, generalizacji zdobytych umiejętności, w gronie swoich zdrowych rówieśników oraz późniejszej edukacji,
13. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową,
14. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego,
15. współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

Prowadzone działania
Terapia dzieci z autyzmem.
Wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem.
Szkolenia dla pedagogów, lekarzy, studentów, wolontariuszy, rodziców.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000215754

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"

 • Więcej o nas

  Misja
  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.

  Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
  1. działalność na rzecz osób z autyzmem;
  2. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
  3. prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
  5. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i ich rodzin;
  6. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
  7. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
  8. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
  9. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem, w tym dokonywanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, w celu określenia stopnia i rodzaju zaburzeń, w jego poszczególnych sferach rozwojowych,
  10. konstruowanie i realizacja zindywidualizowanych programów terapeutycznych, które pozwalają na najefektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka, w celu wyrównywania jego deficytów,
  11. organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniem Zespołów Terapeutycznych, realizujących zindywidualizowane programy,
  12. organizacja współpracy z publicznymi placówkami oświaty i wychowania, w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem, generalizacji zdobytych umiejętności, w gronie swoich zdrowych rówieśników oraz późniejszej edukacji,
  13. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową,
  14. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego,
  15. współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

  Prowadzone działania
  Terapia dzieci z autyzmem.
  Wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem.
  Szkolenia dla pedagogów, lekarzy, studentów, wolontariuszy, rodziców.
 • KRS:0000215754
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00