• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie"
  KRS 0000216086

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele statutowe:
Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do pokonywania trudności życiowych.
Pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej odnośnie funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym.
Informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i możliwościach mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego.
Integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Sami Sobie" skupia ludzi niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, najwięcej rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci z autyzmem oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dla każdej z tych grup prowadzi nieco inne działania, przy ich aktywnym udziale.
Rodzice dzieci autystycznych przyczynili się do zorganizowania zajęć terapii sensorycznej dla ich dzieci. Stowarzyszenie bierze udział w różnych konkursach mających na celu pozyskanie dotacji celowych na realizację zadań statutowych. Dla osób z upośledzeniem umysłowym organizujemy m. in. Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego na Jeziorze Kozienickim, plenery rzeźbiarsko-malarskie z artystami ludowymi, rajdy po Puszczy Kozienickiej, wycieczki i kursy tańca. Od 2005 r. Stowarzyszenie realizuje program "Pod drzewkiem rozmaitości" skierowany do ponad 20 dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i ich rodziców. Obejmuje on takie działania jak: grupowe zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i socjoterapeutyczne, indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną, integracyjne wycieczki, psychoterapię dla rodziców. Finansowany jest głównie z dotacji celowych Fundacji PZU i Gminy Kozienice. Oprócz tego dotacje celowe Stowarzyszenie pozyskiwało od: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie zamierza kontynuować pracę dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000216086

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika