• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000216403

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego” jest organizacją pożytku publicznego powołaną do życia w 2004 roku w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez dzieci zwane potocznie „dziećmi ulicy”.

Nasza statutowa, nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności:
1) upowszechnianie i ochronę praw dziecka i praw ucznia;
2) pomoc społeczną, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
3) wyrównywanie szans tych dzieci, rodzin i osób;
4) działalność charytatywną;
5) naukę, edukację, oświatę i wychowanie (w formach pozaszkolnych);
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego, nazwaną przez dzieci Klubem „Szansa dla Każdego”.

Placówka adresuje swoje działania i roztacza opiekę nad dziećmi, które w szczególności:
– spędzają wolny czas na ulicy,
– pozostają w konflikcie z prawem,
– zajmują się kradzieżami i napadami,
– narkotyzują się,
– piją alkohol,
– zastraszają społeczność miejsca swego zamieszkania i rówieśników,
– żebrzą,
– uciekają ze swych domów,
– mają poważne problemy z nauką,
– są zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, dotkniętych bezrobociem, przestępczością, alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną, bezradnością wychowawczą, ubóstwem.

Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 20.00. Dzieci otrzymują podwieczorek i kolację, pomoc materialną, odzież, fachowe porady psychologa i pedagoga, możliwość poprawy ocen poprzez darmowe korepetycje, korzystają z bezpłatnych karnetów na basen. Przede wszystkim jednak dzieci mają tu bezpieczny azyl, ciepło i miłość. Czują się akceptowane, rozumiane i kochane, otoczone troskliwą opieką ze strony wychowawców i wolontariuszy.

Rodzicom podopiecznych Klubu i innym zainteresowanym osobom Stowarzyszenie zapewnia możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich - po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania: tel. 32 203 28 24 - w ramach autorskiego projektu pod nazwą „Przyjazny Paragraf”.

Do Klubu uczęszcza obecnie 30 dzieci w wieku od 6 do 17 lat (drugie tyle dzieci czeka na wolne miejsce) - liczba ta stale rośnie.

Współpracujemy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (jesteśmy organizacją pozarządową współfinansowaną przez Miasto Katowice). Ogromnej i bezcennej pomocy udziela Stowarzyszeniu Pan Józef Zawadzki, radny Rady Miasta Katowice i członek honorowy Stowarzyszenia, na którego dzieci mogą zawsze liczyć.

Realizujemy również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) i Rządowego Programu Operacyjnego FIO.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000216403

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika