1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA
  KRS 0000216673

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wszystko dla zdrowia

Działania organizacji skupione są na środowisku osób starszych. Bardzo istotną rolę przypisujemy wspieraniu działań Hospicjum w olecku. Za pozyskiwane środki dokonujemy zakupów potrzebnego sprzętu i materiałów, następnie przekazujemy je nieodpłatnie jednostce. Główny sprzęt kupowany to koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, łóżka a także pieluchomajtki i środki pielęgnacyjne. Sprzęt wykorzystujemy dla chorych w zakładzie jak również w opiece domowej nad pacjentami. W bieżącym roku planujemy zakupić sprzęt do fizykoterapii, który będzie wspomagał w leczeniu niesprawności fizycznej, ograniczaniu bólu a także leczeniu odleżyn. Wiele uwagi przywiązujemy do rozwijania wolontariatu w tym integracji międzypokoleniowej m.in. organizujemy spotkania okolicznościowe, udział młodzieży w terapii zajęciowej, przygotowywanie dla zakładu materiałów dekoracyjnych

Jak wykorzystamy 1%

Za pozyskiwane środki dokonujemy zakupów potrzebnego sprzętu i materiałów, następnie przekazujemy je nieodpłatnie jednostce. Główny sprzęt kupowany to koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, łóżka a także pieluchomajtki i środki pielęgnacyjne. Sprzęt wykorzystujemy dla chorych w zakładzie jak również w opiece domowej nad pacjentami. W bieżącym roku planujemy zakupić sprzęt do fizykoterapii, który będzie wspomagał w leczeniu niesprawności fizycznej, ograniczaniu bólu a także leczeniu odleżyn.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza działa od 06 października 2004 r.
Członkami Stowarzyszenia są głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
Głównym założeniem utworzenia i działania Stowarzyszenia było wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie wspiera, w tym również finansowo działalność
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej.

Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza prowadzi też Dom Pomocy Społecznej JAŚKI w Olecku Kolonia 4 dla osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

W zakresie potrzeb bytowych Dom świadczy usługi, zapewniając:

 1. miejsce  zamieszkania  wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
 2. całodzienne wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
 3. odzież i obuwie - mieszkańcom Domu, nieposiadającym własnej odzieży i obuwia, oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby,
 4. w przypadku mieszkańców leżących, zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się  do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia,
 5. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych zakup,
 6. w zakresie potrzeb opiekuńczych Dom świadczy usługi, zapewniając:
 1. całodobową opiekę nad mieszkańcami;
 2. udzielanie pomocy w niezbędnych podstawowych czynnościach życiowych;
 3. pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;
 4. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;
 5. niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
 1. w zakresie potrzeb wspomagających Dom zapewnia:
 1. świadczenie pracy socjalnej;
 2. organizowanie zajęć terapeutycznych dla mieszkańców;
 3. możliwość korzystania przez mieszkańców Domu z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów;
 4. organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych;
 5. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu;
 6. regularny kontakt z kierownikiem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu;
 7. sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego;
 8. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 9. finansowanie mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 1. w zakresie warunków sanitarnych Dom zapewnia:
 1. łazienki i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

pomieszczenia mieszkalne czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000216673
 • Konto:25 933 9 00 06 0 000 0007 029 2 00 01
 • Adres:OLECKO KOLONIA 4
 • WWW:http://www.spzzod.olecko.pl/
 • E-mail:spzzod@powiat.olecko.pl
 • Telefon:875202208 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA

  KRS 0000216673

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA

 • Wszystko dla zdrowia

  Działania organizacji skupione są na środowisku osób starszych. Bardzo istotną rolę przypisujemy wspieraniu działań Hospicjum w olecku. Za pozyskiwane środki dokonujemy zakupów potrzebnego sprzętu i materiałów, następnie przekazujemy je nieodpłatnie jednostce. Główny sprzęt kupowany to koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, łóżka a także pieluchomajtki i środki pielęgnacyjne. Sprzęt wykorzystujemy dla chorych w zakładzie jak również w opiece domowej nad pacjentami. W bieżącym roku planujemy zakupić sprzęt do fizykoterapii, który będzie wspomagał w leczeniu niesprawności fizycznej, ograniczaniu bólu a także leczeniu odleżyn. Wiele uwagi przywiązujemy do rozwijania wolontariatu w tym integracji międzypokoleniowej m.in. organizujemy spotkania okolicznościowe, udział młodzieży w terapii zajęciowej, przygotowywanie dla zakładu materiałów dekoracyjnych

 • Jak wykorzystamy 1%

  Za pozyskiwane środki dokonujemy zakupów potrzebnego sprzętu i materiałów, następnie przekazujemy je nieodpłatnie jednostce. Główny sprzęt kupowany to koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, łóżka a także pieluchomajtki i środki pielęgnacyjne. Sprzęt wykorzystujemy dla chorych w zakładzie jak również w opiece domowej nad pacjentami. W bieżącym roku planujemy zakupić sprzęt do fizykoterapii, który będzie wspomagał w leczeniu niesprawności fizycznej, ograniczaniu bólu a także leczeniu odleżyn.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza działa od 06 października 2004 r.
  Członkami Stowarzyszenia są głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
  Głównym założeniem utworzenia i działania Stowarzyszenia było wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

  Stowarzyszenie wspiera, w tym również finansowo działalność
  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej.

  Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

  Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza prowadzi też Dom Pomocy Społecznej JAŚKI w Olecku Kolonia 4 dla osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi.

  Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

  Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

  W zakresie potrzeb bytowych Dom świadczy usługi, zapewniając:

  1. miejsce  zamieszkania  wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
  2. całodzienne wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
  3. odzież i obuwie - mieszkańcom Domu, nieposiadającym własnej odzieży i obuwia, oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby,
  4. w przypadku mieszkańców leżących, zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się  do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia,
  5. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych zakup,
  6. w zakresie potrzeb opiekuńczych Dom świadczy usługi, zapewniając:
  1. całodobową opiekę nad mieszkańcami;
  2. udzielanie pomocy w niezbędnych podstawowych czynnościach życiowych;
  3. pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;
  4. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;
  5. niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
  1. w zakresie potrzeb wspomagających Dom zapewnia:
  1. świadczenie pracy socjalnej;
  2. organizowanie zajęć terapeutycznych dla mieszkańców;
  3. możliwość korzystania przez mieszkańców Domu z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów;
  4. organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych;
  5. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu;
  6. regularny kontakt z kierownikiem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu;
  7. sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego;
  8. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
  9. finansowanie mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  1. w zakresie warunków sanitarnych Dom zapewnia:
  1. łazienki i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

  pomieszczenia mieszkalne czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000216673
 • Konto:25 933 9 00 06 0 000 0007 029 2 00 01
 • Adres:OLECKO KOLONIA 4
 • WWW:http://www.spzzod.olecko.pl/
 • E-mail:spzzod@powiat.olecko.pl
 • Telefon:875202208
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00