• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000216673

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Zgodnie z § 7 statutu Stowarzyszenia celem jego działalności jest prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, - w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz czynienie starań o uzyskanie środków pozwalających na realizację powyższych celów, tj.m.in. z zakresu ochrony zdrowia, w tym zadań zmierzających do pozyskania i obrotu sprzętem medycznym, akcji pomocowych w celu pozyskania i rozdysponowania lekarstw, środków medycznych, a także wszelkich darów służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zatrudnienie wykwalifikowanych pielęgniarek wykonujących pracę w domach podopiecznych w zakresie opieki medycznej i socjalnej,
b) współpracę w zwalczaniu nadużywania środków psychoaktywnych i chorób zakaźnych,
c) pomoc materialną i socjalną osobom ciężko lub długotrwale chorym, na pokrycie kosztów leczenia i odżywiania,
d) udzielanie pomocy z zakresu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności,
e) pomoc prywatnym i kościelnym organizacjom, które udzielają się na danym terenie,
f) współpracę z innymi organizacjami na terenach objętych klęską żywiołową czy katastrofą poprzez organizowanie zbiórki darów i ich przekazywanie,
g) organizowanie grup wolontariuszy biorących udział w pomocy ludziom jej potrzebującej,
h) tworzenie zakładów opieki zdrowotnej i przyjmowanie takich zakładów do prowadzenia,
i) działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, nauki i edukacji, promocji organizacji wolontariatu, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
1. Organizacja szkoleń wolontariuszy przygotowujących się do roli asystenta osobistego osoby starszej, niepełnosprawnej w ramach edukacji i oświaty na rzecz ustawicznego kształcenia dorosłych celem wyrównywania ich szans życiowych; szkolenia grupowe i indywidualne.
2. Wyposażenie w sprzęt pomocniczy (materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, wózki, drobny sprzęt rehabilitacyjny itp.) w celu udostępniania go osobom potrzebującym w domu.
3. Organizowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów i ich rodzin przebywających w SPZZOD w Jaśkach k/Olecka.
4. Wsparcie finansowe SPZZOD w Jaśkach k/Olecka na zakup pieluchomajtek i środków opatrunkowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000216673

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika