• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000218418

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Idea powstania Fundacji wynika z przekonania o wartości psychologicznych aspektów w radzeniu sobie z chorobą. Psychoneuroimmunologia udowadnia, iż system przekonań, sposób interpretacji rzeczywistości, który wywołuje określone emocje oraz relacje z innymi mają wpływ na zdrowie. Proces zdrowienia z choroby nowotworowej obarczony jest często zmaganiem z trudnymi myślami, wyobrażeniami i emocjami oraz ze społeczną izolacją lub brakiem wsparcia.

Cele działania fundacji:
- organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich bliskich, w postaci warsztatów i indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (szczególnie w oparciu o Program Simontona) oraz grup wsparcia
- organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, śmiechoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych somatycznie i innych zainteresowanych
- organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji dla personelu medycznego
- budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. poprzez działania medialne
- organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji
- prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych
- organizowanie akcji i imprez charytatywnych
- skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą
- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych
- propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.

Prowadzone działania
1. Program psychologicznej pomocy osobom chorym oraz ich bliskim realizowany w różnych formach:

- Sesje psychoonkologicznego Programu Simontona
Jest to poznawczo-behawioralny model psychoterapii, stworzony ponad 30 lat temu w USA przez lekarza onkologa i radioterapeutę dr Carla Simontona, rozwijany i stosowany z powodzeniem w Simonton Cancer Center w Malibu (Kalifornia) oraz w liczących się ośrodkach onkologicznych na świecie. Celem programu jest lepsze funkcjonowanie emocjonalne i wzrost zaangażowania chorego w proces leczenia. Terapia opiera się na pracy z przekonaniami wg Racjonalnej Terapii Zachowania oraz na pracy z wyobraźnią.
Prowadzące: certyfikowane terapeutki Programu Simontona: Aurelia Malec (psycholog, superwizor), Monika Anna Popowicz (pedagog, psychoterapeutka), Anna Romanowska (lekarz), Oliwia Szczuka (psycholog), Joanna Zapała (psycholog).
Formy pracy: warsztaty weekendowe(conajmniej raz w miesiącu), sesje indywidualne (10 tygodniowo), grupa stacjonarna (raz w tygodniu przez 2 miesiace; edycje sa powtarzane przez cały rok).

- Grupa wsparcia
Otwarte spotkania dla osób chorych na nowotwory, których celem jest czerpanie wsparcia z obecności innych osób w podobnej sytuacji życiowej i wzajemna wymiana doświadczeń. Obecność terapeutek Programu Simontona na spotkaniach otwiera uczestnikom możliwość zdobywania wiedzy z obszaru roli czynników psychologicznych w procesie zdrowienia oraz nauki i ćwiczenia skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem w chorobie. W razie kryzysu emocjonalnego uczestnicy mogą skorzystać z pomocy psychologicznej.
Prowadzące: Monika Anna Popowicz (pedagog, psychoterapeutka) i Oliwia Szczuka (psycholog).
Forma pracy: spotkania 2-godzinne, raz w miesiącu.

- Choreoterapia
Terapia poprzez ruch, czerpiąca z uzdrawiających właściwości muzyki i tańca. Jej celem jest nawiązanie kontaktu ze swoim ciałem oraz budowanie akceptacji siebie samego i oparcia w sobie poprzez pracę z ciałem.
Swobodna ekspresja w tańcu, stymulowana przez muzykę pozwala wyrazić i uwolnić trudne emocje. Łagodne techniki pracy z ciałem pomagają zwiększyć świadomość ciała i uczą odczytywania jego sygnałów. Praca z wewnętrznymi obrazami wprowadza w stan relaksu i odpoczynku. Taniec służy afirmacji siebie i życia we wszystkich jego przejawach.
Prowadzące: Ewa Mormul (tancerka, choreoterapeutka, Zuzanna Pędzich (choreoterapeutka). Formy pracy: grupa otwarta, zajęcia 2 razy w miesiącu po 3 godz., 3-miesięczny cykl spotkań grupowych, zajęcia raz w tygodniu 1,5 godz., sesje indywidualne.

- Joga lecznicza
Ćwiczenia hatha jogi metodą Iyengara. Ich celem jest poprawa sprawności fizycznej oraz zwiększenie świadomości ciała.
Statyczne ćwiczenia, uwzględniające możliwości i ograniczenia chorych osób, wykonywane w skupieniu pomagają uwalniać nagromadzone w ciele napięcia, prowadząc do harmonii ciała i umysłu.
Prowadzący: Grzegorz Nieścier (licencjonowany nauczyciel jogi metodą Iyengara).
Forma pracy: grupa otwarta, zajęcia 1 raz w tygodniu po 1,5 godz.

2. Przez cały czas prowadzone są działania rekrutacyjne na kolejne zajecia proponowane w fundacji:

- Artterapia
Terapia przez sztukę, która korzysta z różnych technik związanych z teatrem, plastyką, literaturą, muzyką, tańcem, pantomimą. Jej celem jest odnalezienie źródeł wewnętrznej siły i mocy oraz radości życia.
Spotkania ze sztuką służą wzbogacaniu osobistej ekspresji na co dzień, usprawnianiu komunikacji z innymi i odnalezieniu kontaktu z samym sobą oraz wzmacnianiu w nas twórczych, uzdrawiających sił. Praca z mandalą działa w sposób harmonizujący na wnętrze człowieka, tonizuje emocjonalne napięcie.
Prowadząca: Żaneta Ewa Przyborowska (polonistka, artterapeutka).
Forma pracy: 3-miesięczny cykl spotkań grupowych, zajęcia raz w tygodniu 2,5 godz.

- Warsztaty bębniarskie
Nauka gry na afrykańskich bębnach djembe. Jej celem jest odnalezienie radości życia.
Wspólnie wybijany w grupie ludzi rytm daje poczucie jedności z innymi i pozwala na nawiązanie głębokiego kontaktu z samym sobą, dzięki czemu jest źródłem radości. Gra na bębnach zwiększa poczucie wewnętrznej spójności, poprawia synchronizację półkul mózgowych i pobudza uzdrawiające siły organizmu. To leczenie duszy i ciała: pomaga dotrzeć do źródeł swojej siły i uwolnić drzemiącą w nas energię.
Prowadzący: Wojtek Pęczek (nauczyciel gry na djembe, uczeń afrykańskiego mistrza Mamady Keitha)
Forma pracy: warsztaty 3-godzinne raz w miesiącu.

3. Fundacja zamierza kontynuować współpracę z Urzędem Miasta. Obecnie staramy się o uzyskanie dotacji z konkursu ogłoszonego przez Biuro Polityki Zdrowotnej.

4. Nawiązana została współpraca z Kliniką Nowotworów Krwi Szpitala klinicznego AM, Polska Unią Onkologii, Zakładem Medycyny Paliatywnej COI, Szpitalem Onkologicznym na Wawelskiej. Celem współpracy jest nawiązanie kontaktu z lekarzami i przekazanie im wiedzy z dziedziny psychoonkologii oraz dotarcie do pacjentów onkologicznych z informacja o pomocy psychologicznej i wsparciu, jakie mogą uzyskać w fundacji. Kolejnym celem jest rekrutacja lekarzy do uczestnictwa w szkoleniach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w środowisku lekarzy.

5. Prowadzimy działalność informacyjną (udział w programach telewizyjnych i radiowych, wypowiedzi w prasie).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000218418

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika