1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Strzegomskie Stowarzyszenie Kobiet "Opoka"
  KRS 0000220114

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia to:
1) Podnoszenie samoświadomości i tożsamości kobiet.
2) Popieranie i promowanie inicjatyw wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu politycznym.
3) Profesjonalne przygotowanie kobiet do zwiększonego udziału w życiu publicznym, szczgólnie w organach przedstawicielskich na wszystkich poziomach w kraju i na terenie Unii Europejskiej.
4) Wspieranie działań indywidualnych i grup kobiecych.
5) Propagowanie idei ruchu kobiecego na terenie kraju i Unii Europejskiej.
6) Prowadzenie własnych badań.
7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
8) Ochrona i promocja zdrowia.
9) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
10) Przeciwdziałania patologiom społecznym.
11) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
12) Promocja i organizacja wolontariatu.
Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i dotyczą realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa i realizacji działalności ww jest sferą w rozumieniu zadań publicznych, o której stanowi art 4 ww ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Statutowa działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Spotkania informacyjno - dyskusyjne organizowane co najmniej jeden raz w miesiącu.
2) Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej i wychowawczej.
3) Prowadzeni działalności charytatwnej.
4) Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i konkursów.
5) Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.
6) Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjno - dydaktycznych.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Strzegomskie Stowarzyszenie Kobiet "Opoka"

 • Więcej o nas

  Cele Stowarzyszenia to:
  1) Podnoszenie samoświadomości i tożsamości kobiet.
  2) Popieranie i promowanie inicjatyw wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu politycznym.
  3) Profesjonalne przygotowanie kobiet do zwiększonego udziału w życiu publicznym, szczgólnie w organach przedstawicielskich na wszystkich poziomach w kraju i na terenie Unii Europejskiej.
  4) Wspieranie działań indywidualnych i grup kobiecych.
  5) Propagowanie idei ruchu kobiecego na terenie kraju i Unii Europejskiej.
  6) Prowadzenie własnych badań.
  7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
  8) Ochrona i promocja zdrowia.
  9) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  10) Przeciwdziałania patologiom społecznym.
  11) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
  12) Promocja i organizacja wolontariatu.
  Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i dotyczą realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa i realizacji działalności ww jest sferą w rozumieniu zadań publicznych, o której stanowi art 4 ww ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Statutowa działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) Spotkania informacyjno - dyskusyjne organizowane co najmniej jeden raz w miesiącu.
  2) Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej i wychowawczej.
  3) Prowadzeni działalności charytatwnej.
  4) Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i konkursów.
  5) Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.
  6) Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjno - dydaktycznych.
 • KRS:0000220114
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00