• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000220777

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze:
1) Pomoc Polonii i Polakom za granicą - Białorusi, Ukrainie-
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
3) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i realizuje następujące cele sklasyfikowane w PKD: (Dz.U. 2007r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana:
1) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Polaków mieszkających na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy
2) Zwrócenie uwagi Polaków na Białorusi na istnienie problemu osób niepełnosprawnych i udzielania im pomocy.
94.99.Z. - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych:
1) Współdziałanie z osobami i organizacjami społecznymi na Białorusi i Ukrainie w celu przekazania im wiedzy o kulturze narodu polskiego - kulturze ich przodków, przekazanie osiągnięc dnia dzisiejszego tak w Polsce jak i w UE.
2) Przekazywanie informacji o prawach i instytucjach mniejszości narodowych w Polsce.
3) Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej młodego pokolenia oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
85.59.B. - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane:
1) Pobudzanie chęci do nauki języka polskiego, doskonalenie jego znajomości, a w przyszłości do chęci studiowania w Polsce.
2) Budowanie pomostów łączących dzieci i młodzież z Białorusi i Ukrainy z dziećmi i młodym pokoleniem w Polsce.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000220777

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika