1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
  KRS 0000221831

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja działa na terenie gminy Białowieża w Teremiskach gdzie prowadzi Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach oraz Teatr w Teremiskach, nieformalne instytucje kultury, o programie oddziałującym na całe województwo a także poza nie. Uniwersytet Powszechny - jego ideę i program - stworzył zespół: Danuta Kuroń, Jacek Kuroń oraz Katarzyna i Paweł Winiarscy. Ci ostatni w 2002 roku przenieśli się z Warszawy do Teremisek, gdzie od tamtej pory mieszkają i prowadzą Uniwersytet. Jacek Kuroń był pierwszym rektorem UP, po jego śmierci funkcji tej podjął się profesor Zygmunt Bauman. Programowo Uniwersytet jest placówką nieformalną, konstruującą swój program w odpowiedzi na potrzeby adresatów i miejsca.

Przez pierwsze pięć lat działania (2002-2007) misją Uniwersytetu było przełamanie barier w dostępie do kultury i edukacji, jakie piętrzyły się przed młodzieżą pochodzącą ze wsi, a adresowany był do młodych ludzi z całej Polski, którzy w sposób całkowicie niezależny od swoich talentów czy pracowitości byli skazani na marginalizację tylko dlatego, że urodzili się w rodzinach, które doświadczały negatywnych skutków reform lat 90. Był to dziewięciomiesięczny program stacjonarnych studiów - grupa około 20 młodych wykładowców stworzyła na jego potrzeby autorskie programy. Tworząc tamten program w kontakcie ze studentami nawiązaliśmy do tradycji Uniwersytetów Ludowych i polskiej oświaty niezależnej. Pierwszy program Fundacja musiała zamknąć, mimo że wyszło z niego około 100 młodych fantastycznych ludzi, którzy pokonali bariery stojące na drodze ich życia, a często również efektywnie pomogli swoim rodzinom, dziś są samodzielnymi ludźmi, wielu z nich skończyło dobre studia z bardzo dobrymi wynikami, niektórzy piszą doktoraty. Chociaż wspólnie odkryliśmy metodę, która skutecznie przełamuje bariery blokujące rozwój wielu młodych osób w naszym kraju, trzeba otwarcie powiedzieć, w Polsce nie istniej system, który umożliwiłby stabilne finansowanie - a więc funkcjonowanie programów taki jak ten.

Od czasu tamtego programu Polska bardzo się zmieniła, ale problemy z rozwojem poszczególnych regionów w Polsce wciąż pozostały nierozwiązane. Między innymi problem rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Od 2008 roku, nadal kierując się ideami głoszonymi i praktykowanymi przez Jacka Kuronia, skupiliśmy się na działaniu na obszarze, na którym mieści się Uniwersytet a więc przede wszystkim w gminie Białowieża oraz w powiecie hajnowskim. Istniejący w prywatnej drewnianej stodole Kasi i Pawła Winiarskich Teatr stał się ważnym punktem na mapie kulturalnej województwa, a organizowane co roku Spotkania Teatralne w Teremiskach znaczącym wydarzeniem. Pracujemy z różnymi grupami dzieci, młodzieży (Białowieża Czyta Dzieciom, Muzyka w przedszkolu, Warsztaty bębniarskie, Pracownia Białowieska, Tańcząca Linia, Warsztat animatora kultury, Festiwal Filmowy i inne) oraz dorosłych (Opowieści Teremiszczańskie, program Teatru, program dla więźniów i inne) starając się tworzyć stałe programy edukacyjne, kulturalne i związane z dziedzictwem regionu, a także budować porozumienie wszystkich na rzecz rozwoju gminy, dzięki którym mieszkańcy gminy Białowieża, a zwłaszcza młodzi ludzie będą mogli stać się twórczymi uczestnikami współczesnego świata i wprowadzą Białowieżę na drogę rozwoju opartego na wartościach swojego dziedzictwa naturalnego i kulturowego a jednocześnie nowoczesnego i nowatorskiego. Uważamy, że ze względu na swoje położenie i dzieje Białowieża ma szansę stać się kulturotwórczym centrum ważnym nie tylko dla swojego najbliższego otoczenia, ale całego województwa, wytyczając kierunki rozwoju małych społeczności w całej Polsce. Z tego przekonania wyrasta stworzony przez nas w 2010 roku projekt powołania w Białowieży w budynku dawnej drewnianej szkoły Przestrzeni kultury pod nazwą „Stara Szkoła”. Z racji terenu, na którym pracujemy, ważną grupą odniesienia są dla nas podlascy Białorusini, z którymi budujemy wspólne programu edukacyjne dla dzieci. W latach 2009-2010 prowadziliśmy Szkołę Działania dla młodzieży studenckiej z calej Polski

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia jest organizacją społeczną (staramy się wprowadzić istnienie takich organizacji do świadomości ludzi i decydentów biorąc udział w pracach nad Paktem dla Kultury): programy realizujemy z pieniędzy pozyskiwanych z dotacji, ale Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie wynajmujemy biura, nie zatrudniamy pracowników biurowych ani personelu, wszystkie działania prowadzimy trzy osobowym zespołem. przy wsparciu zaprzyjaźnionych z nami osób i organizacji. Pełne długofalowe działania, gwarantujące przełamanie rzeczywistych barier, wymagają jednak środków, których nie da się pozyskać w konkursach grantowych - na utrzymanie budynku Uniwersytetu (ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości, pranie pościeli) oraz wynagrodzenia dwóch animatorów będących równocześnie autorami zarówno całości programu jak i poszczególnych jego części. Niepewność w pozyskiwaniu środków zaburza też regularność działań - w wyniku nie otrzymania jakiejś dotacji długofalowe programy muszą być przerywane. Dlatego Fundacja, poza zbieraniem 1 procentu podatku, buduje, przy wsparciu profesury sieć Mecenasów Społecznych, których regularne wpłaty, w większym niż dotychczas wymiarze dałyby szansę na bezpieczne realizowanie programu.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000221831

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

 • Więcej o nas

  Fundacja działa na terenie gminy Białowieża w Teremiskach gdzie prowadzi Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach oraz Teatr w Teremiskach, nieformalne instytucje kultury, o programie oddziałującym na całe województwo a także poza nie. Uniwersytet Powszechny - jego ideę i program - stworzył zespół: Danuta Kuroń, Jacek Kuroń oraz Katarzyna i Paweł Winiarscy. Ci ostatni w 2002 roku przenieśli się z Warszawy do Teremisek, gdzie od tamtej pory mieszkają i prowadzą Uniwersytet. Jacek Kuroń był pierwszym rektorem UP, po jego śmierci funkcji tej podjął się profesor Zygmunt Bauman. Programowo Uniwersytet jest placówką nieformalną, konstruującą swój program w odpowiedzi na potrzeby adresatów i miejsca.

  Przez pierwsze pięć lat działania (2002-2007) misją Uniwersytetu było przełamanie barier w dostępie do kultury i edukacji, jakie piętrzyły się przed młodzieżą pochodzącą ze wsi, a adresowany był do młodych ludzi z całej Polski, którzy w sposób całkowicie niezależny od swoich talentów czy pracowitości byli skazani na marginalizację tylko dlatego, że urodzili się w rodzinach, które doświadczały negatywnych skutków reform lat 90. Był to dziewięciomiesięczny program stacjonarnych studiów - grupa około 20 młodych wykładowców stworzyła na jego potrzeby autorskie programy. Tworząc tamten program w kontakcie ze studentami nawiązaliśmy do tradycji Uniwersytetów Ludowych i polskiej oświaty niezależnej. Pierwszy program Fundacja musiała zamknąć, mimo że wyszło z niego około 100 młodych fantastycznych ludzi, którzy pokonali bariery stojące na drodze ich życia, a często również efektywnie pomogli swoim rodzinom, dziś są samodzielnymi ludźmi, wielu z nich skończyło dobre studia z bardzo dobrymi wynikami, niektórzy piszą doktoraty. Chociaż wspólnie odkryliśmy metodę, która skutecznie przełamuje bariery blokujące rozwój wielu młodych osób w naszym kraju, trzeba otwarcie powiedzieć, w Polsce nie istniej system, który umożliwiłby stabilne finansowanie - a więc funkcjonowanie programów taki jak ten.

  Od czasu tamtego programu Polska bardzo się zmieniła, ale problemy z rozwojem poszczególnych regionów w Polsce wciąż pozostały nierozwiązane. Między innymi problem rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Od 2008 roku, nadal kierując się ideami głoszonymi i praktykowanymi przez Jacka Kuronia, skupiliśmy się na działaniu na obszarze, na którym mieści się Uniwersytet a więc przede wszystkim w gminie Białowieża oraz w powiecie hajnowskim. Istniejący w prywatnej drewnianej stodole Kasi i Pawła Winiarskich Teatr stał się ważnym punktem na mapie kulturalnej województwa, a organizowane co roku Spotkania Teatralne w Teremiskach znaczącym wydarzeniem. Pracujemy z różnymi grupami dzieci, młodzieży (Białowieża Czyta Dzieciom, Muzyka w przedszkolu, Warsztaty bębniarskie, Pracownia Białowieska, Tańcząca Linia, Warsztat animatora kultury, Festiwal Filmowy i inne) oraz dorosłych (Opowieści Teremiszczańskie, program Teatru, program dla więźniów i inne) starając się tworzyć stałe programy edukacyjne, kulturalne i związane z dziedzictwem regionu, a także budować porozumienie wszystkich na rzecz rozwoju gminy, dzięki którym mieszkańcy gminy Białowieża, a zwłaszcza młodzi ludzie będą mogli stać się twórczymi uczestnikami współczesnego świata i wprowadzą Białowieżę na drogę rozwoju opartego na wartościach swojego dziedzictwa naturalnego i kulturowego a jednocześnie nowoczesnego i nowatorskiego. Uważamy, że ze względu na swoje położenie i dzieje Białowieża ma szansę stać się kulturotwórczym centrum ważnym nie tylko dla swojego najbliższego otoczenia, ale całego województwa, wytyczając kierunki rozwoju małych społeczności w całej Polsce. Z tego przekonania wyrasta stworzony przez nas w 2010 roku projekt powołania w Białowieży w budynku dawnej drewnianej szkoły Przestrzeni kultury pod nazwą „Stara Szkoła”. Z racji terenu, na którym pracujemy, ważną grupą odniesienia są dla nas podlascy Białorusini, z którymi budujemy wspólne programu edukacyjne dla dzieci. W latach 2009-2010 prowadziliśmy Szkołę Działania dla młodzieży studenckiej z calej Polski

  Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia jest organizacją społeczną (staramy się wprowadzić istnienie takich organizacji do świadomości ludzi i decydentów biorąc udział w pracach nad Paktem dla Kultury): programy realizujemy z pieniędzy pozyskiwanych z dotacji, ale Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie wynajmujemy biura, nie zatrudniamy pracowników biurowych ani personelu, wszystkie działania prowadzimy trzy osobowym zespołem. przy wsparciu zaprzyjaźnionych z nami osób i organizacji. Pełne długofalowe działania, gwarantujące przełamanie rzeczywistych barier, wymagają jednak środków, których nie da się pozyskać w konkursach grantowych - na utrzymanie budynku Uniwersytetu (ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości, pranie pościeli) oraz wynagrodzenia dwóch animatorów będących równocześnie autorami zarówno całości programu jak i poszczególnych jego części. Niepewność w pozyskiwaniu środków zaburza też regularność działań - w wyniku nie otrzymania jakiejś dotacji długofalowe programy muszą być przerywane. Dlatego Fundacja, poza zbieraniem 1 procentu podatku, buduje, przy wsparciu profesury sieć Mecenasów Społecznych, których regularne wpłaty, w większym niż dotychczas wymiarze dałyby szansę na bezpieczne realizowanie programu.
 • KRS:0000221831
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00