1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Caritas Diecezji Sosnowieckiej
  KRS 0000222993

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Prowadzone działania
Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi następujące placówki:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu św. Józefa, Będzin , ul. Stawowa 26, kierownik: Edyta Grela, tel. 32 762 51 20.

Działalność: ośrodek przeznaczony jest dla osób wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej, szczególnie osób przewlekle chorych, którym stan zdrowia uniemożliwia pobyt w domu rodzinnym lub którym rodzina nie może zapewnić należytej opieki. Podopieczni mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz duszpasterską.

Dom dla Bezdomnych Caritas, Będzin Łagisza, ul. Energetyczna 10, kierownik: Tomasz Kmita, tel. 32 267 19 46.

Działalność: dom zapewnia podopiecznym wyżywienie (trzy posiłki dziennie) oraz dysponuje bogatym zapleczem mieszkalnym, m.in. 4-osobowymi pokojami, sanitariatami oraz świetlicą terapeutyczną, w której prowadzone są kursy i terapie. Otwarty jest 24 godziny na dobę, pomoc świadczy, w zależności od pory roku, 35-45-osobowej grupie bezdomnych. Funkcjonuje od 1994 roku. Zatrudnia 1 pracownika, którego wspomaga wolontariusz i księgowa.
Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik: Bogumierz Biesiadecki, tel. 32 268 92 69, adres e-mail: caritasdiecezjisosnowieckiejdo@poczta.tp.pl

Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku. Zatrudnia 7 pracowników, z którymi współpracuje trzech wolontariuszy.

Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik: Bogumierz Biesiadecki, tel. 32 268 92 69.

Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku.

Dzieciniec Miłości przy sosnowieckiej katedrze, Sosnowiec, ul. Kościelna 6, kierownik Halina Łojas.

Działalność: placówka obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież, do których kieruje różne formy pomocy i edukacji pozaszkolnej m.in. pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia z logopedą czy psychologiem. W miarę możliwości Dziedziniec zapewnia podopiecznym i ich rodzinom pomoc żywnościową.

Noclegownia pod patronatem Caritas, Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31, kierownik: Krzysztof Sobczyk, tel. 32 268 89 82.

Działalność: placówka czynna jest codziennie od godziny 19.00 do 7.00., zimą, w przypadku szczególnych mrozów, otwarta jest cały dzień, wtedy też dzięki wsparciu Agencji Rynku Rolnego przekazuje bezdomnym pomoc żywnościową. Noclegownia posiadająca umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza dysponuje 28 miejscami dla mężczyzn i 12 dla kobiet.

Noclegownia pod patronatem Urzędu Miejskiego i Caritas "Spokojna noc", Sosnowiec, ul. Kaliska 25, kierownik Janusz Konieczniak, tel. 32 266 22 26.

Działalność: czynna cały tydzień w godz. 19.00 - 7.00 (zimą od 16, w przypadku dużych mrozów czynna całą dobę), posiada około 60 miejsc noclegowych, oferuje swoim podopiecznym wyżywienie, odzież, środki czystości, ręczniki oraz leki. Bezdomni znajdujący się na terenie placówki mogą korzystać z łazienek, kuchni z jadalnią oraz pralni, a nawet skorzystać z boiska do siatkówki plażowej. W okresie zimowym uruchamiana jest także świetlica, w której znajdują się biblioteka oraz telewizor, gdzie istnieje możliwość napicia się ciepłej kawy czy herbaty. Regularnie noclegownie odwiedza także duszpasterz, wikariusz pobliskiej parafii św. Barbary. Z noclegowni mają prawo korzystać wyłącznie trzeźwi mężczyźni z terenu Sosnowca, skierowani do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jadłodajnia Caritas, Olkusz, ul. Żuradzka 16, osoba odpowiedzialna: Agata Jaros.

Działalność: czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz: 11.00-14.00. Głównym celem jadłodajni jest zabezpieczenie gorącego posiłku osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem: ubogim, bezdomnym, samotnym, chorym, uzależnionym, w trudnej sytuacji materialnej.
W okresie letnim z posiłku korzysta dziennie ok. 80 osób, a w okresie jesienno-zimowym liczba ta wzrasta do 100-110 osób.

Stacja Opieki Caritas i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5, tel. 32 293 44 29 (zmiana od 1 grudnia 2006).

Działalność: placówka prowadzi usługi w zakresie długoterminowej opieki (obsługi pielęgnacyjnej) osób starszych, rehabilitacji, prowadzi gabinet profilaktyki zdrowia ( na miejscu istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady lekarskiej, zmierzenia poziomu cukru i ciśnienia krwi) oraz odpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego. Stacja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Świetlice środowiskowe:
1. Będzin, parafia Trójcy Przenajświętszej
2. Olkusz, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego.
3. Sosnowiec Centrum, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
4. Sosnowiec Środula, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego.
5. Wolbrom, parafia św. Katarzyny.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000222993

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

 • Więcej o nas

  Misja
  Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

  Prowadzone działania
  Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi następujące placówki:

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu św. Józefa, Będzin , ul. Stawowa 26, kierownik: Edyta Grela, tel. 32 762 51 20.

  Działalność: ośrodek przeznaczony jest dla osób wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej, szczególnie osób przewlekle chorych, którym stan zdrowia uniemożliwia pobyt w domu rodzinnym lub którym rodzina nie może zapewnić należytej opieki. Podopieczni mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz duszpasterską.

  Dom dla Bezdomnych Caritas, Będzin Łagisza, ul. Energetyczna 10, kierownik: Tomasz Kmita, tel. 32 267 19 46.

  Działalność: dom zapewnia podopiecznym wyżywienie (trzy posiłki dziennie) oraz dysponuje bogatym zapleczem mieszkalnym, m.in. 4-osobowymi pokojami, sanitariatami oraz świetlicą terapeutyczną, w której prowadzone są kursy i terapie. Otwarty jest 24 godziny na dobę, pomoc świadczy, w zależności od pory roku, 35-45-osobowej grupie bezdomnych. Funkcjonuje od 1994 roku. Zatrudnia 1 pracownika, którego wspomaga wolontariusz i księgowa.
  Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik: Bogumierz Biesiadecki, tel. 32 268 92 69, adres e-mail: caritasdiecezjisosnowieckiejdo@poczta.tp.pl

  Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku. Zatrudnia 7 pracowników, z którymi współpracuje trzech wolontariuszy.

  Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik: Bogumierz Biesiadecki, tel. 32 268 92 69.

  Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku.

  Dzieciniec Miłości przy sosnowieckiej katedrze, Sosnowiec, ul. Kościelna 6, kierownik Halina Łojas.

  Działalność: placówka obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież, do których kieruje różne formy pomocy i edukacji pozaszkolnej m.in. pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia z logopedą czy psychologiem. W miarę możliwości Dziedziniec zapewnia podopiecznym i ich rodzinom pomoc żywnościową.

  Noclegownia pod patronatem Caritas, Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31, kierownik: Krzysztof Sobczyk, tel. 32 268 89 82.

  Działalność: placówka czynna jest codziennie od godziny 19.00 do 7.00., zimą, w przypadku szczególnych mrozów, otwarta jest cały dzień, wtedy też dzięki wsparciu Agencji Rynku Rolnego przekazuje bezdomnym pomoc żywnościową. Noclegownia posiadająca umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza dysponuje 28 miejscami dla mężczyzn i 12 dla kobiet.

  Noclegownia pod patronatem Urzędu Miejskiego i Caritas "Spokojna noc", Sosnowiec, ul. Kaliska 25, kierownik Janusz Konieczniak, tel. 32 266 22 26.

  Działalność: czynna cały tydzień w godz. 19.00 - 7.00 (zimą od 16, w przypadku dużych mrozów czynna całą dobę), posiada około 60 miejsc noclegowych, oferuje swoim podopiecznym wyżywienie, odzież, środki czystości, ręczniki oraz leki. Bezdomni znajdujący się na terenie placówki mogą korzystać z łazienek, kuchni z jadalnią oraz pralni, a nawet skorzystać z boiska do siatkówki plażowej. W okresie zimowym uruchamiana jest także świetlica, w której znajdują się biblioteka oraz telewizor, gdzie istnieje możliwość napicia się ciepłej kawy czy herbaty. Regularnie noclegownie odwiedza także duszpasterz, wikariusz pobliskiej parafii św. Barbary. Z noclegowni mają prawo korzystać wyłącznie trzeźwi mężczyźni z terenu Sosnowca, skierowani do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Jadłodajnia Caritas, Olkusz, ul. Żuradzka 16, osoba odpowiedzialna: Agata Jaros.

  Działalność: czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz: 11.00-14.00. Głównym celem jadłodajni jest zabezpieczenie gorącego posiłku osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem: ubogim, bezdomnym, samotnym, chorym, uzależnionym, w trudnej sytuacji materialnej.
  W okresie letnim z posiłku korzysta dziennie ok. 80 osób, a w okresie jesienno-zimowym liczba ta wzrasta do 100-110 osób.

  Stacja Opieki Caritas i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5, tel. 32 293 44 29 (zmiana od 1 grudnia 2006).

  Działalność: placówka prowadzi usługi w zakresie długoterminowej opieki (obsługi pielęgnacyjnej) osób starszych, rehabilitacji, prowadzi gabinet profilaktyki zdrowia ( na miejscu istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady lekarskiej, zmierzenia poziomu cukru i ciśnienia krwi) oraz odpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego. Stacja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

  Świetlice środowiskowe:
  1. Będzin, parafia Trójcy Przenajświętszej
  2. Olkusz, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego.
  3. Sosnowiec Centrum, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  4. Sosnowiec Środula, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego.
  5. Wolbrom, parafia św. Katarzyny.
 • KRS:0000222993
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00