1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja im. Joanny Bednarczyk
KRS 0000223475

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Tylko życie poświęcone innym ma sens

Pełnoletni pieczy zastępczej w naszych mieszkaniachchronionych - treningowych przygotowywani są do samodzielnego życia. Uczymy ich sprzątania, gotowania, dbania o zdrowie oraz gospodarowania czasem wolnym i pieniędzmi. Zachęcamy do rozwijania swoich zaintersowań. Zdobywają wykształcenie, zawód, tak aby nie powielali błędów swoich rodziców. 

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze przeznaczymy na częściowe pokrycie bieżących opłat za mieszkania i media oraz pomoc w usamodzielnianiu podopiecznych (sprzęt gospodarstwa domowego).

Więcej o nas

Celami Fundacji są:

1. Pomoc materialna, prawna, psychologiczna i społeczna ludziom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom;

2. Działania na rzecz adaptacji wychowanków domów dziecka do samodzielnego życia;  

Jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w lipcu 2005 otworzyliśmy pierwsze mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków Pieczy Zastępczej. Główną działalności Fundacji jest prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków Pieczy Zastępczej. Mieszkania są własnością Fundatora, przekazane nieodpłatnie w użytkowanie Fundacji. Oba mieszkania są w pełni wyposażone (meble, sprzęt gospodarstwo domowego, media, TV, Internet). Od marca ubiegłego roku mieszkania chronione są mieszkaniami treningowymi.  Prowadzimy dwa mieszkania na terenie Miasta Łodzi.  W każdym może przebywać maksymalnie 4 osoby, aby zamieszkać pod naszą opieką należy kontynuować naukę lub podjąć pracę zawodową, ten wymóg jest wielokrotnie jedynym motywatorem do wytężonego rozwoju osobistego u tych młodych ludzi. W czasie pobytu młodzież nabywa umiejętności samodzielnego gospodarowania finansami, prowadzenia gospodarstwa domowego, zdobywa wykształcenie lub zawód. Uczymy dbałości o zdrowie i właściwe zagospodarowanie czasu wolnego. Przekazujemy prawidłowe wzorce zachowań w rodzinie i w społeczeństwie. Pomagamy na nowo oswoić się ze społeczeństwem. Dzieci te do tej pory funkcjonowały w hermetycznym „bidulowym” środowisku. Zwykła obecność nowych sąsiadów, czy nieznanych ekspedientek w pobliskim sklepie powoduje niepewność, wycofanie i chęć ucieczki. Walczymy z demoralizacją środowiskową. Staramy się rozbudzić zainteresowania u podopiecznych.  Staramy się formować tradycyjne rodzinne zachowania, przede wszystkim uczymy na nowo, a czasami po raz pierwszy obchodzenia świąt i uroczystości. 

Pomagamy w otrzymaniu mieszkania z zasobów gminy. Uczestniczymy w remontach i zagospodarowaniu tych mieszkań. Fundacja w ramach możliwości finansowych i technicznych stara się podwyższyć standard zastanego lokalu . Pomagamy np. w zainstalowaniu łazienki, toalety, czy innych najbardziej niezbędnych urządzeń. Wyremontowane już mieszkanie jest meblowane i urządzane przy dużym udziale logistycznym i finansowym Fundacji. 

Z byłymi podopiecznymi utrzymujemy kontakt służąc pomocą materialną, prawną, psychologiczną i każdą inną. Pomoc byłym wychowankom Pieczy Zastępczej w nauce, zakupie środków żywnościowych, ubrań itp.

GŁÓWNE DZIAŁANIA FUNDACJI:

-Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

-W poszukiwaniu i znalezieniu pracy. 

-Ukierunkowanie ścieżek edukacji.

-Przekazywanie wzorców w rodzinie i w społeczeństwie.

-Rozbudzanie u podopiecznych zainteresowań.

-Nauka gospodarowania czasu wolnego.

-Przekazywanie prawidłowych wzorców zachowań w rodzinie i społecznych.

-Nauka dbania o zdrowie i higienę.

-Nauka prowadzenia gospodarstwa domowego.

-Nauka gospodarowania pieniędzmi. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

- Pomoc w otrzymaniu mieszkania z zasobów gminy.

-Uczestniczenie w remontach i zagospodarowaniu tych mieszkań.

-Pomoc materialna, pomoc w poszukiwania i znalezieniu pracy.

-Ukierunkowanie drogi edukacyjnej, zdobycie wykształcenia i zawodu.

-Nauka załatwiania spraw urzędowych.

-Pomoc psychologiczna, prawna. 

-Nauka gospodarowania zasobami finansowymi i czasem wolnym.

-Przekazywanie prawidłowych wzorców społecznych i rodzinnych.

-Walka z demoralizacją, by podopieczni nie popełniali tych samych błędów co ich rodziny.

-Nauka celebrowania świąt.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000223475
 • Wizytówka:www.pitax.pl/fundacja_bednarczyk
 • Konto:92 203 0 00 45 1 110 0000 038 5
 • Adres:94-043 Łódź ul. Olimpijska 5A/11
 • WWW:www.asbe.pl
 • E-mail:fundacja.asbe@wp.pl
 • Telefon:607221083Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja im. Joanny Bednarczyk

KRS 0000223475

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja im. Joanny Bednarczyk

 • Tylko życie poświęcone innym ma sens

  Pełnoletni pieczy zastępczej w naszych mieszkaniachchronionych - treningowych przygotowywani są do samodzielnego życia. Uczymy ich sprzątania, gotowania, dbania o zdrowie oraz gospodarowania czasem wolnym i pieniędzmi. Zachęcamy do rozwijania swoich zaintersowań. Zdobywają wykształcenie, zawód, tak aby nie powielali błędów swoich rodziców. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze przeznaczymy na częściowe pokrycie bieżących opłat za mieszkania i media oraz pomoc w usamodzielnianiu podopiecznych (sprzęt gospodarstwa domowego).

 • Więcej o nas

  Celami Fundacji są:

  1. Pomoc materialna, prawna, psychologiczna i społeczna ludziom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom;

  2. Działania na rzecz adaptacji wychowanków domów dziecka do samodzielnego życia;  

  Jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w lipcu 2005 otworzyliśmy pierwsze mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków Pieczy Zastępczej. Główną działalności Fundacji jest prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków Pieczy Zastępczej. Mieszkania są własnością Fundatora, przekazane nieodpłatnie w użytkowanie Fundacji. Oba mieszkania są w pełni wyposażone (meble, sprzęt gospodarstwo domowego, media, TV, Internet). Od marca ubiegłego roku mieszkania chronione są mieszkaniami treningowymi.  Prowadzimy dwa mieszkania na terenie Miasta Łodzi.  W każdym może przebywać maksymalnie 4 osoby, aby zamieszkać pod naszą opieką należy kontynuować naukę lub podjąć pracę zawodową, ten wymóg jest wielokrotnie jedynym motywatorem do wytężonego rozwoju osobistego u tych młodych ludzi. W czasie pobytu młodzież nabywa umiejętności samodzielnego gospodarowania finansami, prowadzenia gospodarstwa domowego, zdobywa wykształcenie lub zawód. Uczymy dbałości o zdrowie i właściwe zagospodarowanie czasu wolnego. Przekazujemy prawidłowe wzorce zachowań w rodzinie i w społeczeństwie. Pomagamy na nowo oswoić się ze społeczeństwem. Dzieci te do tej pory funkcjonowały w hermetycznym „bidulowym” środowisku. Zwykła obecność nowych sąsiadów, czy nieznanych ekspedientek w pobliskim sklepie powoduje niepewność, wycofanie i chęć ucieczki. Walczymy z demoralizacją środowiskową. Staramy się rozbudzić zainteresowania u podopiecznych.  Staramy się formować tradycyjne rodzinne zachowania, przede wszystkim uczymy na nowo, a czasami po raz pierwszy obchodzenia świąt i uroczystości. 

  Pomagamy w otrzymaniu mieszkania z zasobów gminy. Uczestniczymy w remontach i zagospodarowaniu tych mieszkań. Fundacja w ramach możliwości finansowych i technicznych stara się podwyższyć standard zastanego lokalu . Pomagamy np. w zainstalowaniu łazienki, toalety, czy innych najbardziej niezbędnych urządzeń. Wyremontowane już mieszkanie jest meblowane i urządzane przy dużym udziale logistycznym i finansowym Fundacji. 

  Z byłymi podopiecznymi utrzymujemy kontakt służąc pomocą materialną, prawną, psychologiczną i każdą inną. Pomoc byłym wychowankom Pieczy Zastępczej w nauce, zakupie środków żywnościowych, ubrań itp.

  GŁÓWNE DZIAŁANIA FUNDACJI:

  -Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

  -W poszukiwaniu i znalezieniu pracy. 

  -Ukierunkowanie ścieżek edukacji.

  -Przekazywanie wzorców w rodzinie i w społeczeństwie.

  -Rozbudzanie u podopiecznych zainteresowań.

  -Nauka gospodarowania czasu wolnego.

  -Przekazywanie prawidłowych wzorców zachowań w rodzinie i społecznych.

  -Nauka dbania o zdrowie i higienę.

  -Nauka prowadzenia gospodarstwa domowego.

  -Nauka gospodarowania pieniędzmi. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

  - Pomoc w otrzymaniu mieszkania z zasobów gminy.

  -Uczestniczenie w remontach i zagospodarowaniu tych mieszkań.

  -Pomoc materialna, pomoc w poszukiwania i znalezieniu pracy.

  -Ukierunkowanie drogi edukacyjnej, zdobycie wykształcenia i zawodu.

  -Nauka załatwiania spraw urzędowych.

  -Pomoc psychologiczna, prawna. 

  -Nauka gospodarowania zasobami finansowymi i czasem wolnym.

  -Przekazywanie prawidłowych wzorców społecznych i rodzinnych.

  -Walka z demoralizacją, by podopieczni nie popełniali tych samych błędów co ich rodziny.

  -Nauka celebrowania świąt.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000223475
 • Wizytówka:www.pitax.pl/fundacja_bednarczyk
 • Konto:92 203 0 00 45 1 110 0000 038 5
 • Adres:94-043 Łódź ul. Olimpijska 5A/11
 • WWW:www.asbe.pl
 • E-mail:fundacja.asbe@wp.pl
 • Telefon:607221083
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00