• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000227006

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Słowo "watoto" znaczy w języku suahili "dzieci" ("watoto wa Afrika" - "dzieci Afryki").

Fundacja "Watoto - Dzieci Afryki", we współpracy z polskimi misjonarzami w Afryce, prowadzi:
- akcję "WATOTO" - długoterminową indywidualną "opiekę na odległość", której priorytetem jest finansowanie edukacji dzieci i młodzieży w Afryce,
- akcję "BILET DO STACJI ŻYCIE" - finansowanie leczenia dzieci cierpiących na chorobę głodową i dzieci niewidzących,
- akcję "DOŻYWIANIE" - finansowanie dożywiania głodnych dzieci,
- akcję "NIE PORA UMIERAĆ" - analogiczną do akcji "WATOTO" indywidualną "opiekę na odległość" na rzecz ludzi starych, niepełnosprawnych, chorych - mieszkańców Mjia wa Huruma (Wioski Miłosierdzia) w Kigera-Etuma w Tanzanii,
- trwałe "INWESTYCJE SPOŁECZNE" (np. budowa i wyposażenie szkoły, remont i wyposażenie ośrodka zdrowia, zakup maszyn do pisania alfabetem Braille’a dla szkoły dla dzieci niewidomych...).

Akcja "WATOTO" - z punktu widzenia polskiego ofiarodawcy ("opiekuna na odległość") - polega na:
- pokryciu kosztów wykształcenia bądź wykształcenia i utrzymania afrykańskiego ucznia lub studenta,
- nawiązaniu z nim kontaktu poprzez wymianę listów i zdjęć.

"Opiekunem na odległość" może zostać każdy - wśród ofiarodawców mamy: całe rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne, grupy kilku osób składające się na jednego podopiecznego...

Priorytetem akcji "Watoto" jest edukacja - zarówno dzieci, jak i młodzieży. Akcja obejmuje także studentów wyższych uczelni, a w szczególnych przypadkach również dorosłych ludzi, np. podejmujących naukę zawodu (m.in. niepełnosprawnych).

Pomoc w Afryce organizują placówki polskich zgromadzeń zakonnych - Siostry Dominikanki, Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, Siostry Franciszkanki SK ("siostry z Lasek"), Siostry Pallotynki, Siostry Służki NMPN, Ojcowie Marianie - z którymi fundacja współpracuje na zasadach określonych w trójstronnych umowach zawartych między fundacją, placówkami w Afryce oraz sekretariatami misyjnymi (adresy na stronie internetowej fundacji).

Rolą fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich zbiorcze przekazywanie misjonarzom (na podstawie miesięcznych rozliczeń opartych na imiennych listach podopiecznych), pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji między ofiarodawcami a podopiecznymi, organizowanie spotkań ofiarodawców z misjonarzami odwiedzającymi Polskę. Osoby zaangażowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.

Polscy "opiekunowie na odległość" (stali ofiarodawcy) wpłacają dodatkowo po 3 zł miesięcznie - na pokrycie kosztów administracyjnych (znaczki pocztowe, rachunki telefoniczne, opłaty bankowe, zakup i konserwacja sprzętu biurowego, materiały biurowe, usługi drukarskie, zdjęcia dzieci, miejsce na stronę w internecie itp.).

Pod stałą "opieką na odległość" jest kilkaset dzieci i młodych osób (ich liczba utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, zwykle nieprzekraczającym 1000 osób - na miejsce absolwentów wchodzą nowi uczniowie i studenci).

Przez lata 2005-2013 doczekaliśmy się wielu absolwentów:
- 48 osób ukończyło wyższe uczelnie (m. in. 4 osoby - akademię medyczną, 1 stomatologię i 1 farmację),
- 16 - szkoły pomaturalne (m. in. 8 osób - szkoły pielęgniarsko-położnicze),
- 511 - szkoły średnie (m. in. 3 osoby - szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
- 139 - szkoły zawodowe (m. in. 57 osób niepełnosprawnych),
- 411 - szkoły podstawowe.

Od grudnia 2007 fundacja prowadzi również akcję „Bilet do stacji Życie”: polscy ofiarodawcy finansują leczenie konkretnych dzieci cierpiących na chorobę głodową - pacjentów szpitala dla dzieci w Karamie (Rwanda) oraz ośrodka medycznego w Burhinyi-Mulambi w Kongu Demokratycznym (od roku 2010) i ośrodka medycznego w Kigera-Etuma w Tanzanii (od roku 2012).

Od roku 2009 akcją "BILET DO STACJI ŻYCIE" objęte zostały także dzieci niewidome, znajdujące się pod opieką sióstr Franciszkanek SK w Kibeho (Rwanda). Dzieci te potrzebują nie tylko diagnozy i ewentualnej terapii okulistycznej, ale przede wszystkim odżywienia i wyleczenia ze schorzeń nabytych w wyniku straszliwej nędzy (sytuacja niewidomych dzieci jest szczególnie trudna: ślepotę postrzega się w wielu krajach Afryki jako coś wstydliwego, nadto dzieci niewidome nie nadają się do pracy - a konieczność pracy dotyczy już czterolatków, np. noszenia wody czy zbierania chrustu do paleniska...).

W minionych latach 1141 dzieci z Konga, Rwandy i Tanzanii "dojechało do stacji Życie".

Prowadzimy również stałą akcję "DOŻYWIANIE" dla głodnych dzieci dochodzących do Ośrodków Dożywiania w Kongu Demokratycznym, Rwandzie i Tanzanii.

Ofiarodawcy finansują też za pośrednictwem fundacji trwałe "INWESTYCJE SPOŁECZNE". W ostatnich latach były to między innymi:
- budowa szkoły podstawowej w Masaka w Rwandzie (w toku),
- budowa szkoły zawodowej dla niewidomej młodzieży w Kibeho w Rwandzie,
- budowa i wyposażenie szkoły podstawowej w Nyarushishi/Nkomero w Rwandzie,
- zakup wyposażenia dla szkoły dla niewidomych dzieci w Kibeho w Rwandzie, w tym zakup 52 maszyn do pisania alfabetem Braille’a,
- zakup wyposażenia dla ośrodków medycznych, w tym - sterylizatora do narzędzi medycznych oraz mikroskopu do analiz medycznych dla ośrodka zdrowia w Kigera-Etuma w Tanzanii,
- budowa domów dla potrzebujących rodzin w Rwandzie i Kamerunie.
(Patrz: dział "Zrealizowane przedsięwzięcia" na naszej stronie internetowej).

Więcej informacji na stronie internetowej fundacji.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000227006

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika