1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Dajmy Im Szansę"
  KRS 0000228711

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią społeczną, które zamieszkują na terenie Polski, a w szczególności Puław i powiatu puławskiego.

2. Do działań Stowarzyszenia należy między innymi:
a) poradnictwo psychologiczne,
b) działania psychoprofilaktyczne,
c) oddziaływania psychoterapeutyczne,
d) opieka pedagogiczne,
e) pomoc lekarska,
f) poradnictwo prawne,
g) pomoc socjalna.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania:
a) tworzenie i realizację autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych,
b) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji dla kadry specjalistów, wolontariuszy, nauczycieli i rodziców,
c) opracowywanie, wydawanie i sprzedaż materiałów informacyjno-edukacyjnych,
d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
e) współpracę z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych,
f) współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze,
g) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych,
h) organizowanie i prowadzenie świetlicy o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej patologią społeczną,
i) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
j) organizowanie obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z profesjonalnym programem profilaktycznym bądź terapeutycznym,
k) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
l) podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych,
m) organizowanie rehabilitacji psychofizycznej,
n) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych, np. festynów.

Prowadzone działania
Członkowie Stowarzyszenia postanowili rozpocząć swoje działania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, ponieważ wychowankowie tej placówki pochodzą w większości z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią, w szczególności alkoholizmem. Dlatego też w grudniu 2005 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Aktualnie Ośrodek obejmuje opieką 230 wychowanków z terenu całego województwa lubelskiego, wywodzących się w większości z rodzin bardzo ubogich, często alkoholowych, których nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb swoich dzieci.
Przygotowany przez nas projekt adresowany był do dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, co stanowi ok. 50%naszych wychowanków. Sytuacja taka stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży i wymaga systematycznego prowadzenia działań profilaktycznych.
Cele projektu:
a) Nabywanie wiedzy adekwatnej do wieku i poziomu rozwoju dzieci o szkodliwości działania napojów alkoholowych na organizm.
b) Poznawanie samego siebie (mocnych i słabych stron) i innych członków grupy.
c) Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
d) Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia.
Uczniowie w trakcie zajęć profilaktycznych opracowali hasła, wierszyki, plakaty. Na zakończenie realizacji projektu został przeprowadzony happening związany z tematyką programu. Zorganizowana została również wycieczka do Warszawy, do centrum rozrywki na Sadybie.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000228711

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Dajmy Im Szansę"

 • Więcej o nas

  Misja
  1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią społeczną, które zamieszkują na terenie Polski, a w szczególności Puław i powiatu puławskiego.

  2. Do działań Stowarzyszenia należy między innymi:
  a) poradnictwo psychologiczne,
  b) działania psychoprofilaktyczne,
  c) oddziaływania psychoterapeutyczne,
  d) opieka pedagogiczne,
  e) pomoc lekarska,
  f) poradnictwo prawne,
  g) pomoc socjalna.

  3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania:
  a) tworzenie i realizację autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych,
  b) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji dla kadry specjalistów, wolontariuszy, nauczycieli i rodziców,
  c) opracowywanie, wydawanie i sprzedaż materiałów informacyjno-edukacyjnych,
  d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
  e) współpracę z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych,
  f) współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze,
  g) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych,
  h) organizowanie i prowadzenie świetlicy o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej patologią społeczną,
  i) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
  j) organizowanie obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z profesjonalnym programem profilaktycznym bądź terapeutycznym,
  k) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
  l) podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych,
  m) organizowanie rehabilitacji psychofizycznej,
  n) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych, np. festynów.

  Prowadzone działania
  Członkowie Stowarzyszenia postanowili rozpocząć swoje działania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, ponieważ wychowankowie tej placówki pochodzą w większości z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią, w szczególności alkoholizmem. Dlatego też w grudniu 2005 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Aktualnie Ośrodek obejmuje opieką 230 wychowanków z terenu całego województwa lubelskiego, wywodzących się w większości z rodzin bardzo ubogich, często alkoholowych, których nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb swoich dzieci.
  Przygotowany przez nas projekt adresowany był do dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, co stanowi ok. 50%naszych wychowanków. Sytuacja taka stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży i wymaga systematycznego prowadzenia działań profilaktycznych.
  Cele projektu:
  a) Nabywanie wiedzy adekwatnej do wieku i poziomu rozwoju dzieci o szkodliwości działania napojów alkoholowych na organizm.
  b) Poznawanie samego siebie (mocnych i słabych stron) i innych członków grupy.
  c) Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  d) Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia.
  Uczniowie w trakcie zajęć profilaktycznych opracowali hasła, wierszyki, plakaty. Na zakończenie realizacji projektu został przeprowadzony happening związany z tematyką programu. Zorganizowana została również wycieczka do Warszawy, do centrum rozrywki na Sadybie.
 • KRS:0000228711
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00