1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"
  KRS 0000229579

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Organizacja przejęła prowadzoną przez SMA działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła zarówno w Polsce jak i częściowo w Afryce.

Naszymi celami są:
1. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
- osób bezrobotnych,
- osób zagrożonych patologiami społecznymi,
- ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
2. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
3. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Prowadzone działania:
Duchowa Adopcja dziecka w Afryce - projekt realizowany od 2003r. Obejmuje kilkadziesiąt dzieci z Tanzanii, Ghany i Togo. Rodziny z Polski oraz osoby indywidualne i grupy osób (klasy szkolne) utrzymują za naszym pośrednictwem kontakt z zaadoptowanym dzieckiem i wspierają jego rozwój i edukację przez systematyczne zadeklarowane wpłaty.
Wakacje z angielskim - organizujemy bezpłatny wypoczynek połączony z nauką języka angielskiego dla dzieci z rodzin, które nie mogą zapewnić tego swoim dzieciom.
BAZA-NGDO.SMA.PL - prowadzimy internetową platformę współpracy dla polskich organizacji prowadzących działalność pomocową z zarganicą, pozwalającą na wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy i inicjowanie wspólnych działań oraz będącą bazą informacji dla ogółu społeczeństwa.
Wolontariat misyjny - wysyłamy wolontariuszy do pracy charytatywnej w Afryce.
Praktyki wolontariackie - promujemy wolontariat jako sposób startu młodzieży po raz pierwszy poszukującej pracy.
Edukacja globalna - prowadzimy spotkania z młodzieżą z całej Polski na temat potrzeby solidarności pomiędzy Północą a Południem naszego świata.
Organizujemy zbiórki publiczne na rzecz pomocy najuboższym mieszkańcom Afryki.
Promujemy wartości tradycyjnych kultur i sztuki Afryki.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000229579

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

 • Więcej o nas

  Misja:
  Organizacja przejęła prowadzoną przez SMA działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła zarówno w Polsce jak i częściowo w Afryce.

  Naszymi celami są:
  1. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
  - osób bezrobotnych,
  - osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  - ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
  2. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
  3. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
  4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

  Prowadzone działania:
  Duchowa Adopcja dziecka w Afryce - projekt realizowany od 2003r. Obejmuje kilkadziesiąt dzieci z Tanzanii, Ghany i Togo. Rodziny z Polski oraz osoby indywidualne i grupy osób (klasy szkolne) utrzymują za naszym pośrednictwem kontakt z zaadoptowanym dzieckiem i wspierają jego rozwój i edukację przez systematyczne zadeklarowane wpłaty.
  Wakacje z angielskim - organizujemy bezpłatny wypoczynek połączony z nauką języka angielskiego dla dzieci z rodzin, które nie mogą zapewnić tego swoim dzieciom.
  BAZA-NGDO.SMA.PL - prowadzimy internetową platformę współpracy dla polskich organizacji prowadzących działalność pomocową z zarganicą, pozwalającą na wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy i inicjowanie wspólnych działań oraz będącą bazą informacji dla ogółu społeczeństwa.
  Wolontariat misyjny - wysyłamy wolontariuszy do pracy charytatywnej w Afryce.
  Praktyki wolontariackie - promujemy wolontariat jako sposób startu młodzieży po raz pierwszy poszukującej pracy.
  Edukacja globalna - prowadzimy spotkania z młodzieżą z całej Polski na temat potrzeby solidarności pomiędzy Północą a Południem naszego świata.
  Organizujemy zbiórki publiczne na rzecz pomocy najuboższym mieszkańcom Afryki.
  Promujemy wartości tradycyjnych kultur i sztuki Afryki.
 • KRS:0000229579
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00