1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Młodzieży "Szukam Drogi"
  KRS 0000230101

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, a także niesienie pomocy ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania patologii społecznej w rodzinie, szkole i środowisku
rówieśniczym,
2) wspomaganie młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz innych placówek organizowanych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym,
3) prowadzenie programów psychoprofilaktycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym a także ich rodziców, umożliwiających:
a) nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,
b) wzbogacanie form organizacji czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego,
c) wspomaganie usamodzielniania wychowanków placówek
socjoterapeutycznych (pomoc w organizacji hostelu, mieszkań readaptacyjnych, socjalnych oraz pracy),
d) udzielanie rodzicom dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z ich dziećmi;
4) organizowanie placówek terapeutycznych,
5) organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki i patologii społecznej,
6) organizowanie wolontariatu w celu realizacji zadań statutowych,
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi powołanymi do zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Spotkania z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej odbywają się raz w tygodniu, mają charakter dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi. Kilka razy zostały zaproszone osoby, które w przeszłości uwikłane zostały w różne uzależnienia, a którym udało się wyrwać z nałogu i wiodą życie zgodne z normami życia społecznego.
Członkowie Stowarzyszenia umożliwiają wybranej grupie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii uczestnictwo w różnych imprezach (spektakle teatralne, koncerty).
Punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodziców oferuje nieodpłatną pomoc psychologów i pedagogów. Działa trzy razy w tygodniu. Oferuje pomoc młodzieży, która ma trudności w szkole, problemy z rówieśnikami oraz trudności w porozumieniu z otoczeniem.
Stowarzyszenie promuje swoją działalność w lokalnej prasie.
Przeprowadziło rozmowy i zorganizowało spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji działającymi w sferze zadań, które podejmuje Stowarzyszenie, m in.:
- w zespole Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku-Białej,
- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego,
- w kolegium Nauczycielskim (kierunek pedagogika resocjalizacyjna)
- z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym,
- na naradach szkoleniowych organizowanych dla pedagogów szkolnych przedstawiło misję Stowarzyszenia.





 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000230101

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Młodzieży "Szukam Drogi"

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, a także niesienie pomocy ich rodzinom.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania patologii społecznej w rodzinie, szkole i środowisku
  rówieśniczym,
  2) wspomaganie młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz innych placówek organizowanych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
  trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym,
  3) prowadzenie programów psychoprofilaktycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej
  niedostosowaniem społecznym a także ich rodziców, umożliwiających:
  a) nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,
  b) wzbogacanie form organizacji czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego,
  c) wspomaganie usamodzielniania wychowanków placówek
  socjoterapeutycznych (pomoc w organizacji hostelu, mieszkań readaptacyjnych, socjalnych oraz pracy),
  d) udzielanie rodzicom dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z ich dziećmi;
  4) organizowanie placówek terapeutycznych,
  5) organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki i patologii społecznej,
  6) organizowanie wolontariatu w celu realizacji zadań statutowych,
  7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi powołanymi do zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

  Prowadzone działania
  Spotkania z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej odbywają się raz w tygodniu, mają charakter dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi. Kilka razy zostały zaproszone osoby, które w przeszłości uwikłane zostały w różne uzależnienia, a którym udało się wyrwać z nałogu i wiodą życie zgodne z normami życia społecznego.
  Członkowie Stowarzyszenia umożliwiają wybranej grupie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii uczestnictwo w różnych imprezach (spektakle teatralne, koncerty).
  Punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodziców oferuje nieodpłatną pomoc psychologów i pedagogów. Działa trzy razy w tygodniu. Oferuje pomoc młodzieży, która ma trudności w szkole, problemy z rówieśnikami oraz trudności w porozumieniu z otoczeniem.
  Stowarzyszenie promuje swoją działalność w lokalnej prasie.
  Przeprowadziło rozmowy i zorganizowało spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji działającymi w sferze zadań, które podejmuje Stowarzyszenie, m in.:
  - w zespole Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku-Białej,
  - w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego,
  - w kolegium Nauczycielskim (kierunek pedagogika resocjalizacyjna)
  - z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym,
  - na naradach szkoleniowych organizowanych dla pedagogów szkolnych przedstawiło misję Stowarzyszenia.
 • KRS:0000230101
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00