• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Lepszy Świat"
  KRS 0000230149

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:
- Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego,
- Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów,
- Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
- Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
- Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek,
- Prowadzenie działalności integrującej lokalną społeczność wobec przejawów przemocy, nałogów, wyzysków i biedy.
- Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych,
- Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka,
- Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki,
- Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
- Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i różnorodności kulturowej,
- Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży,
- Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
- Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, wycieczek po mieście, obozów wakacyjnych.
- Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
- Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
- Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
- Udzielanie wsparcia, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
- Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia.
- Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz Stowarzyszenia.
- Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000230149

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika