1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  KRS 0000230780

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją naszego Stowarzyszenia jest:
1) podejmowanie inicjatyw organizacyjnych oraz tworzenie bazy do uprawiania sportu i organizowanie wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym,
2) prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
4) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na realizację zadań statutowych,
5) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony i promocji zdrowia,
6) działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie bazy do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku,
2) propagowanie zdrowego trybu życia,
3) prowadzenie pracy edukacyjnej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
4) organizowanie rajdów, obozów, festynów, itp.,
5) Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie ma na celu integrację społeczności lokalnej, włącza się w działania charytatywne, ekologiczne, oświatowe organizowane na terenie powiatu. Szczególna wagę przywiązuje do organizacji czasu wolnego dzieciom. Stowarzyszenie posiada działkę nad jeziorem, gdzie tworzy bazę noclegową, udzielając jej nieodpłatnie innym organizacjom. Aktualnie trwają prace, w celu wybudowania ośrodka, który służyłby społeczności lokalnej.

W dotychczasowym okresie działalności Stowarzyszenia zrealizowano następujące działania:
1) pozyskanie działki pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno (gm. Świdwin),
2) wykonano łącza wodno-kanalizacyjne,
3) doprowadzono energię elektryczną,
4) wybudowano sanitariaty na działce w postaci 2 WC i 1 łazienki,
5) zadbano o plaże przy działce poprzez nawiezienie piasku,
6) dokonywano i w dalszym ciągu dokonuje się systematycznego wykaszania trawy w okresie wiosenno-letnim,
7) wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy ośrodka,
8) przygotowano wniosek o dotację finansową z Urzędu Miasta Świdwin, który został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu do końca roku 2007 zostaną uruchomione i przekazane środki pieniężne,
9) pozyskano z akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego środki w kwocie 1774,02 złote,
10) zorganizowano szereg imprez m.in… festynu plenerowego p.n. "Powitanie lata 2006", "Bezpieczne wakacje", zorganizowano konkurs wiedzy ekologicznej, zawody wędkarskie oraz inne mini festyny,
11) dokonano w miesiącu czerwcu 2007 wylania fundamentów pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno oraz pozyskano drewno do wykonania konstrukcji budynku ośrodka.
12) w miesiącu grudniu 2007 dokonano zamknięcia 1 etapu robót budowlanych i dokonano odbioru - fundamenty i konstrukcje betonowe
13) W dniu 15 maja 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało kolejną dotację Burmistrza Miasta Świdwin na kwotę 15.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie 2 etapu budowy ośrodka - a mianowicie wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na późniejsze potrzeby przyszłego ośrodka.
14) Dnia 1 czerwca przystąpiono do wykonywania robót budowlanych przy budowie pomieszczenia, które ukończono we wrześniu 2008 roku.
15) W miesiącu lipcu 2008 roku stowarzyszenie pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie w wysokości 120.000 złotych na wdrożenie i uruchomienie programu statutowego pod nazwą "Animator jako instytucja integracji rodzin i społeczności gminy Świdwin" dzięki czemu pomożemy osobom długotrwale bezrobotnym na rynku pracy oraz sami zorganizujemy stanowiska zatrudnienia dla 5 osób. To olbrzymi sukces stowarzyszenia z czego jesteśmy bardzo dumni!!!
16) W grudniu 2008 roku wolontariusze stowarzyszenia uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Świąteczna Paczka" dzięki czemu 25 najuboższych osób z naszego powiatu otrzymało niezbędną świąteczną pomoc w postaci produktów spożywczych, odzieży i obuwia.
16) Miło nam poinformować również, iż z odpisów 1% za 2007 rok stowarzyszenie pozyskało dzięki państwu kwotę niebagatelną bo ponad 13.000 zł. Serdecznie dziękujemy za otrzymane wpłaty. Środki te pozwolą nam na kontynuowanie budowy ośrodka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000230780

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

 • Więcej o nas

  Misją naszego Stowarzyszenia jest:
  1) podejmowanie inicjatyw organizacyjnych oraz tworzenie bazy do uprawiania sportu i organizowanie wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym,
  2) prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  3) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  4) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na realizację zadań statutowych,
  5) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony i promocji zdrowia,
  6) działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) tworzenie bazy do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku,
  2) propagowanie zdrowego trybu życia,
  3) prowadzenie pracy edukacyjnej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
  4) organizowanie rajdów, obozów, festynów, itp.,
  5) Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

  Prowadzone działania
  Stowarzyszenie ma na celu integrację społeczności lokalnej, włącza się w działania charytatywne, ekologiczne, oświatowe organizowane na terenie powiatu. Szczególna wagę przywiązuje do organizacji czasu wolnego dzieciom. Stowarzyszenie posiada działkę nad jeziorem, gdzie tworzy bazę noclegową, udzielając jej nieodpłatnie innym organizacjom. Aktualnie trwają prace, w celu wybudowania ośrodka, który służyłby społeczności lokalnej.

  W dotychczasowym okresie działalności Stowarzyszenia zrealizowano następujące działania:
  1) pozyskanie działki pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno (gm. Świdwin),
  2) wykonano łącza wodno-kanalizacyjne,
  3) doprowadzono energię elektryczną,
  4) wybudowano sanitariaty na działce w postaci 2 WC i 1 łazienki,
  5) zadbano o plaże przy działce poprzez nawiezienie piasku,
  6) dokonywano i w dalszym ciągu dokonuje się systematycznego wykaszania trawy w okresie wiosenno-letnim,
  7) wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy ośrodka,
  8) przygotowano wniosek o dotację finansową z Urzędu Miasta Świdwin, który został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu do końca roku 2007 zostaną uruchomione i przekazane środki pieniężne,
  9) pozyskano z akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego środki w kwocie 1774,02 złote,
  10) zorganizowano szereg imprez m.in… festynu plenerowego p.n. "Powitanie lata 2006", "Bezpieczne wakacje", zorganizowano konkurs wiedzy ekologicznej, zawody wędkarskie oraz inne mini festyny,
  11) dokonano w miesiącu czerwcu 2007 wylania fundamentów pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno oraz pozyskano drewno do wykonania konstrukcji budynku ośrodka.
  12) w miesiącu grudniu 2007 dokonano zamknięcia 1 etapu robót budowlanych i dokonano odbioru - fundamenty i konstrukcje betonowe
  13) W dniu 15 maja 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało kolejną dotację Burmistrza Miasta Świdwin na kwotę 15.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie 2 etapu budowy ośrodka - a mianowicie wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na późniejsze potrzeby przyszłego ośrodka.
  14) Dnia 1 czerwca przystąpiono do wykonywania robót budowlanych przy budowie pomieszczenia, które ukończono we wrześniu 2008 roku.
  15) W miesiącu lipcu 2008 roku stowarzyszenie pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie w wysokości 120.000 złotych na wdrożenie i uruchomienie programu statutowego pod nazwą "Animator jako instytucja integracji rodzin i społeczności gminy Świdwin" dzięki czemu pomożemy osobom długotrwale bezrobotnym na rynku pracy oraz sami zorganizujemy stanowiska zatrudnienia dla 5 osób. To olbrzymi sukces stowarzyszenia z czego jesteśmy bardzo dumni!!!
  16) W grudniu 2008 roku wolontariusze stowarzyszenia uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Świąteczna Paczka" dzięki czemu 25 najuboższych osób z naszego powiatu otrzymało niezbędną świąteczną pomoc w postaci produktów spożywczych, odzieży i obuwia.
  16) Miło nam poinformować również, iż z odpisów 1% za 2007 rok stowarzyszenie pozyskało dzięki państwu kwotę niebagatelną bo ponad 13.000 zł. Serdecznie dziękujemy za otrzymane wpłaty. Środki te pozwolą nam na kontynuowanie budowy ośrodka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
 • KRS:0000230780
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00