• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Internationaler Bund Polska
  KRS 0000231494

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój 1% wspiera projekty na rzecz integracji i aktywizacji

Fundacja Internationaler Bund Polska wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, realizuje projekty dla niepełnosprawnych, seniorów i programy wolontariatu europejskiego.

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku przeznaczamy rozwój wolontariatu, realizację projektów integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację osób starszych.

Więcej o nas

Fundacja Internationaler Bund (IBP) Polska została założona przez stowarzyszenie Internationaler Bund e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. IB Polska przygotowuje i realizuje projekty w zakresie nieformalnej edukacji młodzieży i dorosłych, kształcenia zawodowego i wymiany międzynarodowej, wolontariatu, reintegracji zawodowej i społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Fundacja wspiera ludzi w ich rozwoju, samodzielnym planowaniu swojego życia, integracji w środowisku, przejmowaniu odpowiedzialność za siebie, pobudzając do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa.
Fundacja IB Polska od wielu lat zdobywa doświadczenia w obszarze kształcenia zawodowego i organizacji projektów edukacyjnych w oparciu o własną bazę i kadrę oraz we współpracy ze szkołami zawodowymi i instytucjami rynku pracy. Od 2006 r. realizuje różnego rodzaju projekty mające na celu integrację zawodową młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i odpowiedzialnych za edukację zawodową. W ramach Leonardo da Vinci i ERASMUS+, IB Polska zorganizowała kilkanaście projektów zagranicznych praktyk zawodowych dla osób bezrobotnych, absolwentów i uczniów szkół zawodowych (elektryka, mechatronika, pracownicy administracyjni, budownictwo, gastronomia, ogrodnictwo, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi etc.), wymiany m.in. dla doradców zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli zawodu osób niepełnosprawnych, programy Job shadowing.
Fundacja realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus + (kiedyś Młodzież w Działaniu). W latach 2008-17 uczestniczyło w nich 115 osób z kilkunastu krajów europejskich.
W grudniu 2008 roku fundacja uzyskała status Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach. W ramach CIS realizowane są zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej dla beneficjentów z terenu Tychów. Ze wsparcia tej instytucji do końca 2017 roku skorzystało ok. 300 osób. Zajęcia reintegracji zawodowej realizowane są w warsztatach zawodowych:1) ogólnobudowlanym, 2) krawieckim.
Około 30 procent osób, które skorzystały ze wsparcia CIS powróciło na rynek pracy. W ramach zajęć reintegracji społecznej prowadzone są między innymi warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.
Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w 2015 i 2017 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Programu Aktywnej Integracji (PAI). W 2017 roku w dwóch edycjach zajęć wzięło udział łącznie 20 osób. 85 procent wszystkich osób zakwalifikowanych ukończyło zajęcia a u 80 procent uczestników nastąpił wzrost kompetencji społecznych. W trakcie dwóch edycji odbyły się łącznie 34 spotkania co przekłada się na 170 godzin warsztatowych.
Jednym z obszarów działalności IB Polska jest też wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W latach 2014-16 realizowano w Tychach i Mikołowie działania na rzecz osób niewidomych w ramach projektu Centrum Mobilności, finansowanego przez niemieckie stowarzyszenie wspierające projekty dla osób niepełnosprawnych - Aktion Mensch. W roku 2007 i 2014 fundacja zrealizowała 2 projekty dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu osób niepełnosprawnych intelektualnie. W latach 2015-17 fundacja zorganizowała w ramach programów ERASMUS+ praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów szkół specjalnych z Krakowa . Dzięki aktywności w obszarze wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Miasto Tychy zleciło fundacji w latach 2013-17 prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Informacji, które jest punktem doradczym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Fundacja Internationaler Bund Polska pełni rolę lokalnej organizacji partnerskiej w Tychach w ramach Podprogramów 2015, 2016, 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, prowadząc magazyn z żywością dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów. W 2017 roku wydano 33 700 kg żywności. W programie wzięło udział ponad 1300 beneficjentów skierowanych przez MOPS.
W 2017 roku ze wsparcia udzielonego w ramach projektów realizowanych przez fundację Internationaler Bund Polska w Tychach skorzystało ponad 1650 osób.


  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000231494
  • Konto:41 1240 4650 1111 0000 5160 1681
  • Adres:ul. Wrocławska 37/320, 30-011 Kraków
  • WWW:ib-polska.pl
  • E-mail:IB-Polska-Krakow@internationaler-bund.de
  • Telefon:12 633 2573
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Internationaler Bund Polska

   KRS 0000231494

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika