• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000232444

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1) Centrum Ochotników Cierpienia realizuje charyzmatyczną wizję Księdza Prałata Luigi Novarese, według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go apostołem, to znaczy przykładem i proroczym znakiem pomagającym odkryć wartość wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim życiu. Celem Centrum jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami Katolickiej Nauki Społecznej.
2) Celem jest także prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:
a) szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi;
b) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
c) prowadzenie działalności charytatywnej;
d) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji i zatrudnienia;
g) przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ich środowisku;
h) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia;
i) nawiązywanie, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami integrującej się Europy, w szczególności pomiędzy środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie wiedzy w tym zakresie;
j) promocję i organizację wolontariatu.

Prowadzone działania
1) Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze specyficznym programem rekreacyjno-rekolekcyjnym, które odbywają się w Domu "Uzdrowienie Chorych" im. Jana Pawła II w Głogowie. Stowarzyszenie nasze posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego (nr wpisu: OR/22/07/05 z terminem ważności do 24.03.2008 r.). Liczba odbiorców: około 200 osób (3 turnusy 14 dniowe).
2) Organizacja pielgrzymek krajowych i zagranicznych z udziałem osób chorych i niepełnosprawnych.
3) Rozpowszechnianie kwartalnika "Kotwica" wydawanego przez wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża (koordynacja działań COC), a także publikacji książkowych związanych z założeniami programowymi Centrum Ochotników Cierpienia.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000232444

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika