• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000236087

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja Pomocna Ręka została założona w 2005 r. przez Pawła i Zofię Chojnowskich w celu pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, osób niezaradnych życiowo oraz rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Jako organizacja pożytku publicznego działamy od 2006 r.
Realizujemy następujące projekty:

- Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych- zajęcia w naszej placówce w Markach k/Warszawy, m.in.: arteterapia, dogoterapia, muzykoterapia, logopedia, terapia pedagogiczna, Integracja Sensoryczna, NDT Bobath, PNF, fizjoterapia, MDS, MRR, EEG Biofeedback.

- Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej; wsparcie wykwalifikowanego asystenta w podnoszeniu zaradności życiowej i kompetencji społecznych. Asysta w szkole ma za zadanie pomóc dziecku w zrozumieniu lekcji, utrzymaniu koncentracji, zwróceniu uwagi na najistotniejsze zagadnienia, rozwoju zainteresowań, nauce planowania, organizowania, rozwoju umiejętności interpersonalnych, nauce przestrzegania zasad panujących w danej placówce, pomoc w przemieszczaniu się po placówce, w załatwianiu spraw w sekretariacie. Osoby dorosłe mogą liczyć na asystenta w takich obszarach aktywizacji społecznej jak np. w załatwieniu spraw urzędowych, transporcie, przemieszczaniu się komunikacją we wskazane miejsce oraz powrót do domu, spędzaniu wolnego czasu, towarzyszeniu podczas wydarzeń kulturalnych, wspólnej aktywności rekreacyjnej, a także pomoc w zakupach, prowadzeniu gospodarstwa domowego, opiece pielęgnacyjnej.

- Wypoczynek dla dzieci (lato w mieście, ferie zimowe oraz wyjazdy kolonijne).

- Imprezy kulturalne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji społecznej m.in. Festyn integracyjny „Przeżyj to z nami”, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilie.

- Bank Żywności SOS - pomoc dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- Szkolenia z zakresu nabycia kompetencji w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz praw dziecka niepełnosprawnego.

Od momentu założenia Fundacja objęła opieką ok. 400 dzieci z terenu całego woj. mazowieckiego, z tego ok. 110 osób uczestniczy w projektach na stałe.
W roku 2014 Fundacja wprowadziła usługę asystenta ON na terenie woj. podlaskiego; powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego i na terenie Łomży.

Dotychczasowe projekty jakie realizowaliśmy finansowane były w większości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Banku Żywności SOS w Warszawie.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000236087

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika