• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000239089

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
- Wspieranie organizacyjne, finansowe i medialne ludzi, środowisk i instytucji kultury, nauki, sztuki, oświaty, kultury fizycznej i zdrowia pracujących nad wszechstronnym rozwo­jem intelektualnym, emocjonalnym, etycznym i fizycznym młodzieży szkolnej, studentów, młodych pracowników nauki, artystów, sportowców,
- wspieranie wybitnych indywidualności, unikalnych inicjatyw słu­żących reali­zacji celów Funduszu,
- tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń między pla­cówkami, instytucjami i osobami zajmującymi się szeroko rozumianą eduka­cją, kulturą fizyczną.

Prowadzone działania:
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyj­nej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycz­nej na rzecz osób fizycznych a także instytucji, organizacji, środowisk pro­wadzących lub organizujących działalność w zakresach zbieżnych z celami Funduszu,
- wskazywanie, wyróżnianie, nagradzanie osób, instytucji, organizacji, środowisk będących dla młodzieży autorytetami moralnymi i merytorycznymi,
tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, seminariów, warsz­tatów, ćwiczeń, wycieczek, zespołów artystycznych czy sportowych, kół zaintere­sowań oraz innych form kształcenia,
- pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych,
- wspieranie wprowadzania do praktyki najnowszych metod edukacji i wychowania,
- popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych, festiwali, konkursów, aukcji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym czy naukowym,
- wspieranie rozwoju zaplecza organizacyjnego, materialnego i technicznego słu­żących reali­zacji celów Funduszu,
- dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
organizując pomoc socjalną, poprawę warunków pracy i życia osób, instytucji lub poprawę jakości pracy czy usług świadczonych przez daną osobę, środowisko, instytucje w zakresie określonym przez cele Funduszu,
- dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw itp.
- udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób, instytucji wyróżnia­ją­cych się aktywnością w zakresie określonym przez cele Funduszu.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000239089

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika