• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
  KRS 0000239627

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Organizacja warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako osoby stanowiącej duchową, psychiczną, intelektualną i fizyczną całość, funkcjonująca w określonych warunkach społecznych.
2. Ewangelizacja społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności.
3. Wspomaganie wszelkich inicjatyw edukacyjnych podejmowanych w duchu chrześcijańskich wartości w tym wspomaganie edukacji najbardziej potrzebujących, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym
4. Podejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie szkół i innych placówek o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym
2. Organizacja kształcenia i szkoleń.
3. Wspomaganie zespołów studenckich w działaniach zmierzających do doskonalenia warsztatu pracy.
4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
5. Tworzenie nowych obiektów edukacyjnych uwzględniających potrzeby integralnego rozwoju osobowości.
6. Tworzenie programów wychowawczych opartych o system wartości chrześcijańskich.
7. Wspomaganie różnego rodzaju placówek wychowawczo-profilaktycznych.
8. Działalność związana z kulturą, rekreacja i sportem.
9. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych.
10. Wspomaganie inicjatyw w kraju i za granicą, podejmowanych na rzecz chrześcijańskiego wychowania młodzieży.
11. Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami podejmującymi działania wychowawcze.
12. Organizowanie różnych form rekolekcji i spotkań o charakterze religijnym.
13. Wspomaganie grup i zespołów istniejących przy parafiach, zakonach, Zgromadzeniach i Instytutach Zakonnych.
14. Organizowanie spotkań ekumenicznych w duchu dialogu i tolerancji wyznaniowej, inspirowanie do postawy tolerancji, wzajemnego zrozumienia i służby.
15. Podejmowanie różnych form wolontariatu na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i bezrobotnych.
16. Tworzenie studium formacyjnego.
17. Współpraca z „Forum Wspomagania Katechetów” Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
18. Działalność wydawnicza.
19. Organizowanie spotkań o charakterze formacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i towarzyskim, dla członków Stowarzyszenia.
20. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
21. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000239627

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika