1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie
  KRS 0000244147

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.
KOPD jest to organizacja ludzi dobrej woli, którzy lubią dzieci, szanują je i rozumieją, stawiają ich dobro na pierwszym miejscu i gotowi są przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dzieci bez względu na zagrożenie interesów własnych.

W Statucie stowarzyszenia można znaleźć informację, że jego działalność jest apolityczna i ma charakter służby społecznej chroniącej dziecko przed krzywdą oraz naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Artykuł 4 Statutu stwierdza, iż Komitet działa z poszanowaniem Konstytucji RP, wszelkich przepisów dotyczących praw dziecka oraz międzynarodowych konwencji i zaleceń w sprawie ochrony dziecka i rodziny, w tym szczególnie Konwencji o Prawach Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. KOPD respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka, upowszechnia znajomość tych praw, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym, broni praw indywidualnych i zbiorowych, dba o stosowanie wobec dziecka przepisów prawa i podejmuje wszelkie działania zmierzające do ochrony jego interesów.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie w ramach działalności merytorycznej podejmuje następujące działania:
1. Interwencyjne (sąd, policja, prokuratura, itp);
2. Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne;
3. Mediacje i spotkania terapeutyczne;
4. Edukacyjne (wykłady, prelekcje dla dorosłych - rodziców, nauczycieli oraz godziny wychowawcze dla uczniów szkół, poruszające tematykę praw dziecka, form przemocy i sposobów jej przeciwdziałania).Działalność edukacyjna, obejmująca problematykę praw dziecka i form przemocy, ma na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci i zmianę świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Odbywa się to poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji, pogadanek, szkoleń i konferencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policjantów itd.).

Komitet w Rzeszowie prowadzi akcje edukacyjne promujące prawa dziecka w szkołach i w szpitalach. Działalność KOPD propagujemy również w środkach masowego przekazu oraz w formie ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjnych.

Działalność interwencyjna, mediacyjna, terapeutyczna oraz poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne:
Od początku istnienia oddziału terenowego KOPD, funkcjonuje w Rzeszowie Biuro Interwencji, czynne obecnie w I oraz III środę miesiąca w godz. 16.30 - 18.00, a także w innych godzinach ustalonych z zapotrzebowaniem naszych klientów. W przypadku zgłoszenia faktu drastycznego krzywdzenia dziecka (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub zaniedbywanie), przeprowadzamy wywiady środowiskowe (w domu, szkole itp.), prowadzimy rozmowy - mediacje ze sprawcami przemocy, udzielamy bezpłatnie porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Zajmujemy się także terapią krzywdzonych dzieci.

Interweniujemy i współpracujemy m. in. z takimi instytucjami zajmującymi się problemami dzieci w naszym regionie jak: sąd rodzinny, prokuratura, policja, szpitale, pogotowie ratunkowe, pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, Kuratorium Oświaty, szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Leczenia Uzależnień, KARAN, Niebieska Linia, Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz władze miasta, powiatu i województwa.

Od początku swej działalności prowadzimy statystykę spraw trafiających do rzeszowskiego oddziału KOPD. Poniżej przedstawiam liczbę zgłaszanych w poszczególnych latach spraw: 1991 - 1993 - po 30, 1994 - 48, 1995 - 50, 1996 - 40, 1997 - 70, 1998 - 50, 1999 - 65, 2000 - 55, 2001 - 60, 2002 - 59, 2003 - 35, 2004 - 21, 2005 - 34, 2006 - 32, 2007 - 20, 2008 - 25.

O przypadkach łamania i naruszania praw dziecka powiadamiają nas osobiście, listownie lub telefonicznie: rodzice, dzieci, ich dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej itd.
Z doświadczeń kilkunastoletniej działalności TKOPD w Rzeszowie wynika, że sytuacje, w których najczęściej interweniujemy, dotyczą:
- utrudniania dziecku kontaktów z drugim rodzicem w przypadku rozwodu;
- przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbywania dziecka w rodzinie.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000244147

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie

 • Więcej o nas

  Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.
  KOPD jest to organizacja ludzi dobrej woli, którzy lubią dzieci, szanują je i rozumieją, stawiają ich dobro na pierwszym miejscu i gotowi są przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dzieci bez względu na zagrożenie interesów własnych.

  W Statucie stowarzyszenia można znaleźć informację, że jego działalność jest apolityczna i ma charakter służby społecznej chroniącej dziecko przed krzywdą oraz naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Artykuł 4 Statutu stwierdza, iż Komitet działa z poszanowaniem Konstytucji RP, wszelkich przepisów dotyczących praw dziecka oraz międzynarodowych konwencji i zaleceń w sprawie ochrony dziecka i rodziny, w tym szczególnie Konwencji o Prawach Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. KOPD respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka, upowszechnia znajomość tych praw, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym, broni praw indywidualnych i zbiorowych, dba o stosowanie wobec dziecka przepisów prawa i podejmuje wszelkie działania zmierzające do ochrony jego interesów.

  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie w ramach działalności merytorycznej podejmuje następujące działania:
  1. Interwencyjne (sąd, policja, prokuratura, itp);
  2. Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne;
  3. Mediacje i spotkania terapeutyczne;
  4. Edukacyjne (wykłady, prelekcje dla dorosłych - rodziców, nauczycieli oraz godziny wychowawcze dla uczniów szkół, poruszające tematykę praw dziecka, form przemocy i sposobów jej przeciwdziałania).Działalność edukacyjna, obejmująca problematykę praw dziecka i form przemocy, ma na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci i zmianę świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Odbywa się to poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji, pogadanek, szkoleń i konferencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policjantów itd.).

  Komitet w Rzeszowie prowadzi akcje edukacyjne promujące prawa dziecka w szkołach i w szpitalach. Działalność KOPD propagujemy również w środkach masowego przekazu oraz w formie ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjnych.

  Działalność interwencyjna, mediacyjna, terapeutyczna oraz poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne:
  Od początku istnienia oddziału terenowego KOPD, funkcjonuje w Rzeszowie Biuro Interwencji, czynne obecnie w I oraz III środę miesiąca w godz. 16.30 - 18.00, a także w innych godzinach ustalonych z zapotrzebowaniem naszych klientów. W przypadku zgłoszenia faktu drastycznego krzywdzenia dziecka (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub zaniedbywanie), przeprowadzamy wywiady środowiskowe (w domu, szkole itp.), prowadzimy rozmowy - mediacje ze sprawcami przemocy, udzielamy bezpłatnie porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Zajmujemy się także terapią krzywdzonych dzieci.

  Interweniujemy i współpracujemy m. in. z takimi instytucjami zajmującymi się problemami dzieci w naszym regionie jak: sąd rodzinny, prokuratura, policja, szpitale, pogotowie ratunkowe, pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, Kuratorium Oświaty, szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Leczenia Uzależnień, KARAN, Niebieska Linia, Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz władze miasta, powiatu i województwa.

  Od początku swej działalności prowadzimy statystykę spraw trafiających do rzeszowskiego oddziału KOPD. Poniżej przedstawiam liczbę zgłaszanych w poszczególnych latach spraw: 1991 - 1993 - po 30, 1994 - 48, 1995 - 50, 1996 - 40, 1997 - 70, 1998 - 50, 1999 - 65, 2000 - 55, 2001 - 60, 2002 - 59, 2003 - 35, 2004 - 21, 2005 - 34, 2006 - 32, 2007 - 20, 2008 - 25.

  O przypadkach łamania i naruszania praw dziecka powiadamiają nas osobiście, listownie lub telefonicznie: rodzice, dzieci, ich dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej itd.
  Z doświadczeń kilkunastoletniej działalności TKOPD w Rzeszowie wynika, że sytuacje, w których najczęściej interweniujemy, dotyczą:
  - utrudniania dziecku kontaktów z drugim rodzicem w przypadku rozwodu;
  - przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbywania dziecka w rodzinie.
 • KRS:0000244147
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00