• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000245507

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd i przekonania.
Działalność głównie oparta jest na wolontariacie.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadzi nieodpłatna działalność statutową w zakresie:
1. Kompleksowej pomocy osobom bezdomnym - posiłki, łaźnia, gabinet lekarski, wydawanie odzieży, urządzanie wieczerzy wigilijnej i śniadania wielkanocnego dla bezdomnych i samotnych.
2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej: przekazywanie używanej odzieży, wydawanie bezpłatnych posiłków, paczek żywnościowych, pomoc prawna.
3. Organizowanie wycieczek, zimowisk i obozów letnich dla dzieci z rodzin najuboższych.
4. Pomoc dzieciom w ramach programu "Skrzydła".
5. Prowadzenie akcji charytatywnych mających na celu niesienie pomocy potrzebującym w innych krajach (Czeczenia, Rwanda, kraje byłej Jugosławii).
6. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie świetlic terapeutycznych z dożywianiem.
7. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym poprzez prowadzenie Biura Aktywizacji Bezrobotnych.
8. Opieka nad nieuleczalnie chorymi (hospicja domowe, opieka długoterminowa).
9. Pomoc pielęgniarska w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i higieny szkolnej.
10. Pomoc osobom niepełnosprawnym (WTZ w trakcie tworzenia) - świetlica integracyjna.
11. Pomoc kobietom i dzieciom, ofiarom przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie ośrodka stacjonarnego z kompleksową pomocą terapeuty, prawnika, psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.
12. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności w ramach programu PEAD.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000245507

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika