• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku "REHA-VITAE"
  KRS 0000247350

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Prowadzone działania:
- rehabilitacja ofiar wypadków komunikacyjnych i osób niepełnosprawnych mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej i społecznej;
- dofinansowywanie zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego zwłaszcza ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz nauka efektywnego użytkowania pozyskanego sprzętu;
- pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym;
- rehabilitacja w warunkach domowych - zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych;
- stymulowanie wyższych funkcji mózgu u pacjentów po urazie głowy poprzez specjalne programy terapeutyczne - w tym komputerowe specjalistyczne programy edukacyjne;
- pomoc w przystosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej;
- pomoc przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych;
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- udzielanie porad psychologicznych, logopedycznych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz lekarskich ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym.
- rekrutacja pracowników i ich udostępnianie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji
- badania przesiewowe noworodków i niemowląt;
- badania przesiewowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
- rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;
- doradztwo w zakresie dostosowania lokali mieszkalnych i innych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych;
- organizowanie obozów aktywnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie szkoleń o tematyce zdrowotnej;
- wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy tryb życia i informujących o profilaktyce zdrowotnej oraz materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- organizowanie konferencji, szkoleń o tematyce zgodnej z celami Fundacji;
- udzielanie instruktażu w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
- nauka prawidłowej pielęgnacji i samopielęgnacji;
- prowadzenie grup wsparcia oraz terapii grupowej pacjentów niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- finansowanie częściowe lub całkowite szkoleń kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją;
- przyznawanie stypendiów naukowych kadrze medycznej podnoszącej swoje kwalifikacje w zakresie rehabilitacji;
- finansowanie uczestnictwa kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dotyczących rehabilitacji;
- doposażenie w sprzęt specjalistyczny stanowisk pracy personelu medycznego zajmującego się rehabilitacją w zakresie umożliwiającym zwiększenie skuteczności i poprawę jakości leczenia usprawniającego.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000247350

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika