1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Sztuki Marebito
  KRS 0000247610

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Teatr Marebito - wolność tworzenia

Marebito oznacza wędrownego aktora oraz - w drugim znaczeniu - osobę, która nie podąża za modą, nie poddaje konformizmowi tylko przeciera nowe szlaki. Tworzymy niekomercyjne przedstawienia teatralne i taneczne. Organizujemy warsztaty pisania poezji haiku .

Zależy nam na stworzeniu sytuacji bezpośredniego spotkania. Spotkania z inną kulturą, sztuką, drugim człowiekiem, poprzez organizację wydarzeń artystycznych, festiwali, warsztatów. Chcemy tworzyć pomost pomiędzy sztuką tradycyjną a współczesnością. Pomost między kulturami i językami służący wzajemnemu zrozumieniu, szacunkowi i tolerancji.

Celami Fundacji są:

1. Zwiększenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa polskiego na twórczość artystyczną oraz na dziedzictwo kulturowe

2. Zwiększenie dostępu społeczeństwa polskiego do wiedzy praktycznej i teoretycznej w różnych dziedzinach sztuki

3. Rozwijanie i umacnianie dialogu międzykulturowego oraz zrozumienia dla mniejszości narodowych

4. Zwiększenie motywacji dzieci, młodzieży i dorosłych do podejmowania twórczych działań

5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej

Jak wykorzystamy 1%

- na prezentację spektaklu Przemiana wg Franza Kafki, który powstał dzięi woluntarnej pracy aktorów i reżysera

- na realizację nowych spektakli

Więcej o nas


Od początku swojego istnienia - czyli od 2006 roku Fundacja realizuje spektakle teatralne i taneczne, organizuje warsztaty teatralne (m. in. japońskiego teatru noh) i festiwale: trzy edycje festiwalu Japońska Wiosna w Warszawie oraz Festiwal Dobrych Praktyk w ramach projektu Europe as Moving Cultures.

Teatr Marebito

Teatr Marebito, działający przy Fundacji, służy  jako przestrzeń wymiany myśli, eksperymentów formalnych oraz realizacji doświadczeń związanych z różnymi formami artystycznymi. Przez kilka pierwszych lat istnienia Fundacji źródłem inspiracji była przede wszystkim kultura japońskiego średniowiecza i wywodząca się z tych czasów sztuka aktorska teatru noh, oraz nurty fizycznego teatru poszukującego.

Teatr Marebito został założony w 2005 roku przez Adriannę Kabzę oraz Elżbietę Jabłońską, by nadać formę artystyczną ich poszukiwaniom międzykulturowym i egzystencjalnym. Zainteresowanie Teatru skupia się na ruchu i tym, co on przekazuje. Pierwszy spektakl, Serce Dzwonu, oparty na chińskiej baśni, łączył techniki tańca współczesnego z działaniami performatywnymi i elementami teatru noh. W 2007 powstał spektakl Pani Koch na podstawie dramatu Mirona Białoszewskiego. Choć w tym przedstawieniu ważniejsze było aktorstwo niż taniec, wciąż ruch, czy też szeroko pojęty gest, był głównym środkiem wyrazu. Badaliśmy jak uwrażliwienie ciała, rozwijane dzięki treningowi teatru fizycznego, może pogłębić tradycyjnie pojętą grę aktorską. W spektaklu Opowieść o kobiecie, która tańczyła - grę aktorską zastąpiły skodyfikowane formy tańca z różnych stron świata.

Zależy nam na tym, by wykorzystać zdolność ciała i głosu do bezpośredniego i prostego wyrażania nawet najgłębszych stron ludzkiego doświadczenia.

Fascynuje nas teatr, w którym zintensyfikowana obecność sceniczna pozwala na zaistnienie głębokiego przekazu dramatycznego przy minimalnych środkach wyrazu. 

Fundacja pomaga nieformalnym grupom artystów znaleźć przestrzeń i środki finansowe do realizacji projektów - także młodym artystom innych narodowości zamieszkałym w Polsce.  Rui Ishihara Takayuki zrealizował projekt Posłuchaj Świata - performatywne czytanie poezji Czesława Miłosza po polsku i po japońsku a Affan Fatih Öztürk wyreżyserował spektakl Przemiana na podstawie własnego scenariusza będącego adaptacją opowiadania Franza Kafki. 

Europe as Moving Cultures

ma dwa znaczenia: Kultura w ruchu, ale także kultura, która angażuje ludzi do działania. Projekt partnerski E=mc N miał na celu wypracowanie narzędzi ułatwiających nakłonienie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do większej aktywności. Partnerzy zadali sobie dwa pytania: jak dotrzeć do defaworyzowanych osób i jak, poprzez szeroko rozumianą kulturę, zaangażować je w wolontariat. Aby osiągnąć założony cel organizowaliśmy różnorodne działania (teatr, śpiew w chórze, rękodzieło, festyn sąsiedzki, jarmark, festiwal) i obserwowaliśmy, jak wpływają one na uczestników. Każdy z partnerów prezentował własne dobre praktyki, które następnie były wprowadzane w innych krajach. Zauważyliśmy, że organizowanie zespołów amatorskich w społecznościach lokalnych odgrywa znaczną rolę w procesie integracji i aktywizacji mieszkańców.

Projekt partnerski Europe as Moving Cultures był prowadzony przez pięć organizacji z pięciu różnych krajów: Polski, Turcji, Norwegii, Słowacji i Estonii w latach 2011 – 2013 w ramach programu Unii Europejskiej Grundtvig Uczenie się Przez Całe Życie.

Spotkania z haiku

Od 2010 roku Fundacja Sztuki Marebito organizuje nieprzerwanie Spotkania z haiku  prowadzone przez dr Agnieszkę Żuławską-Umedę, które łączą formę wykładu z praktycznymi warsztatami, podczas których uczestnicy tworzą własne strofy poetyckie. Miniatury te są następnie tłumaczone na język japoński i wysyłane do redakcji do Tokio. Oprócz czystej przyjemności tworzenia poezji i wsłuchania się w naturę warsztaty te dają możliwość badania przestrzeni międzykulturowej, gdyż w poezji haiku  czytelnik przykładając swoją wrażliwość i własne rozumienie świata staje się współtwórcą - w efekcie dialogu powstają zupełnie nowe strofy.

 


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000247610
 • Konto:68 175 0 00 12 0 000 0000 308 9 64 83
 • Adres:ul. Gwiaździsta 15 m. 323, 01-651 Warszawa
 • WWW:www.marebito.pl
 • E-mail:info@marebito.pl
 • Telefon:602486362 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Sztuki Marebito

  KRS 0000247610

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Sztuki Marebito

 • Teatr Marebito - wolność tworzenia

  Marebito oznacza wędrownego aktora oraz - w drugim znaczeniu - osobę, która nie podąża za modą, nie poddaje konformizmowi tylko przeciera nowe szlaki. Tworzymy niekomercyjne przedstawienia teatralne i taneczne. Organizujemy warsztaty pisania poezji haiku .

  Zależy nam na stworzeniu sytuacji bezpośredniego spotkania. Spotkania z inną kulturą, sztuką, drugim człowiekiem, poprzez organizację wydarzeń artystycznych, festiwali, warsztatów. Chcemy tworzyć pomost pomiędzy sztuką tradycyjną a współczesnością. Pomost między kulturami i językami służący wzajemnemu zrozumieniu, szacunkowi i tolerancji.

  Celami Fundacji są:

  1. Zwiększenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa polskiego na twórczość artystyczną oraz na dziedzictwo kulturowe

  2. Zwiększenie dostępu społeczeństwa polskiego do wiedzy praktycznej i teoretycznej w różnych dziedzinach sztuki

  3. Rozwijanie i umacnianie dialogu międzykulturowego oraz zrozumienia dla mniejszości narodowych

  4. Zwiększenie motywacji dzieci, młodzieży i dorosłych do podejmowania twórczych działań

  5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej

 • Jak wykorzystamy 1%

  - na prezentację spektaklu Przemiana wg Franza Kafki, który powstał dzięi woluntarnej pracy aktorów i reżysera

  - na realizację nowych spektakli

 • Więcej o nas


  Od początku swojego istnienia - czyli od 2006 roku Fundacja realizuje spektakle teatralne i taneczne, organizuje warsztaty teatralne (m. in. japońskiego teatru noh) i festiwale: trzy edycje festiwalu Japońska Wiosna w Warszawie oraz Festiwal Dobrych Praktyk w ramach projektu Europe as Moving Cultures.

  Teatr Marebito

  Teatr Marebito, działający przy Fundacji, służy  jako przestrzeń wymiany myśli, eksperymentów formalnych oraz realizacji doświadczeń związanych z różnymi formami artystycznymi. Przez kilka pierwszych lat istnienia Fundacji źródłem inspiracji była przede wszystkim kultura japońskiego średniowiecza i wywodząca się z tych czasów sztuka aktorska teatru noh, oraz nurty fizycznego teatru poszukującego.

  Teatr Marebito został założony w 2005 roku przez Adriannę Kabzę oraz Elżbietę Jabłońską, by nadać formę artystyczną ich poszukiwaniom międzykulturowym i egzystencjalnym. Zainteresowanie Teatru skupia się na ruchu i tym, co on przekazuje. Pierwszy spektakl, Serce Dzwonu, oparty na chińskiej baśni, łączył techniki tańca współczesnego z działaniami performatywnymi i elementami teatru noh. W 2007 powstał spektakl Pani Koch na podstawie dramatu Mirona Białoszewskiego. Choć w tym przedstawieniu ważniejsze było aktorstwo niż taniec, wciąż ruch, czy też szeroko pojęty gest, był głównym środkiem wyrazu. Badaliśmy jak uwrażliwienie ciała, rozwijane dzięki treningowi teatru fizycznego, może pogłębić tradycyjnie pojętą grę aktorską. W spektaklu Opowieść o kobiecie, która tańczyła - grę aktorską zastąpiły skodyfikowane formy tańca z różnych stron świata.

  Zależy nam na tym, by wykorzystać zdolność ciała i głosu do bezpośredniego i prostego wyrażania nawet najgłębszych stron ludzkiego doświadczenia.

  Fascynuje nas teatr, w którym zintensyfikowana obecność sceniczna pozwala na zaistnienie głębokiego przekazu dramatycznego przy minimalnych środkach wyrazu. 

  Fundacja pomaga nieformalnym grupom artystów znaleźć przestrzeń i środki finansowe do realizacji projektów - także młodym artystom innych narodowości zamieszkałym w Polsce.  Rui Ishihara Takayuki zrealizował projekt Posłuchaj Świata - performatywne czytanie poezji Czesława Miłosza po polsku i po japońsku a Affan Fatih Öztürk wyreżyserował spektakl Przemiana na podstawie własnego scenariusza będącego adaptacją opowiadania Franza Kafki. 

  Europe as Moving Cultures

  ma dwa znaczenia: Kultura w ruchu, ale także kultura, która angażuje ludzi do działania. Projekt partnerski E=mc N miał na celu wypracowanie narzędzi ułatwiających nakłonienie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do większej aktywności. Partnerzy zadali sobie dwa pytania: jak dotrzeć do defaworyzowanych osób i jak, poprzez szeroko rozumianą kulturę, zaangażować je w wolontariat. Aby osiągnąć założony cel organizowaliśmy różnorodne działania (teatr, śpiew w chórze, rękodzieło, festyn sąsiedzki, jarmark, festiwal) i obserwowaliśmy, jak wpływają one na uczestników. Każdy z partnerów prezentował własne dobre praktyki, które następnie były wprowadzane w innych krajach. Zauważyliśmy, że organizowanie zespołów amatorskich w społecznościach lokalnych odgrywa znaczną rolę w procesie integracji i aktywizacji mieszkańców.

  Projekt partnerski Europe as Moving Cultures był prowadzony przez pięć organizacji z pięciu różnych krajów: Polski, Turcji, Norwegii, Słowacji i Estonii w latach 2011 – 2013 w ramach programu Unii Europejskiej Grundtvig Uczenie się Przez Całe Życie.

  Spotkania z haiku

  Od 2010 roku Fundacja Sztuki Marebito organizuje nieprzerwanie Spotkania z haiku  prowadzone przez dr Agnieszkę Żuławską-Umedę, które łączą formę wykładu z praktycznymi warsztatami, podczas których uczestnicy tworzą własne strofy poetyckie. Miniatury te są następnie tłumaczone na język japoński i wysyłane do redakcji do Tokio. Oprócz czystej przyjemności tworzenia poezji i wsłuchania się w naturę warsztaty te dają możliwość badania przestrzeni międzykulturowej, gdyż w poezji haiku  czytelnik przykładając swoją wrażliwość i własne rozumienie świata staje się współtwórcą - w efekcie dialogu powstają zupełnie nowe strofy.

   

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000247610
 • Konto:68 175 0 00 12 0 000 0000 308 9 64 83
 • Adres:ul. Gwiaździsta 15 m. 323, 01-651 Warszawa
 • WWW:www.marebito.pl
 • E-mail:info@marebito.pl
 • Telefon:602486362
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00