1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Lekarska Pro Seniore
KRS 0000250527

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż tym, którzy pomagali nam!

Fundacja Pro Seniore wspomaga seniorów dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, pomaga również w zakupie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Jak wykorzystamy 1%

Środku zebrane dzięki rozliczeniu 1% podatku zostaną przekazane na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

Więcej o nas

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej od ponad 20 lat działa na rzecz seniorów. Swoich podopiecznych wspiera poprzez zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania oraz corocznie dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.

Środki finansowe na działalność statutową Fundacja „Pro Seniore” pozyskuje dzięki odpisowi 1% podatku dochodowego, darowiznom pochodzącym od osób indywidualnych i podmiotów prawnych, a także w trakcie organizacji imprez charytatywnych m.in. Charytatywnej Gali Karnawałowej Przyjaciół Fundacji „Pro Seniore” oraz rodzinnych pikników integracyjnych.

 • Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów: 

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” działając dla dobra swoich podopiecznych corocznie dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla seniorów. Turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane przez Fundację „Pro Seniore”  są aktywna formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, a także pobudzenie i rozwijanie zainteresowań wśród seniorów. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się corocznie w ośrodku wypoczynkowym w Wildze zapewniającym kompleksowy program rehabilitacyjny, łączący nie tylko część rehabilitacyjną, ale również ciekawy program rekreacyjno-wypoczynkowy dostosowany do potrzeb i seniorów. Całość dopełnia wykwalifikowana kadra medyczna oraz przyjazna atmosfera.

 • Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego:

Osobom, które nie otrzymują wsparcia w postaci miejsca w ośrodku opiekuńczym  oraz całodobowej opieki Fundacja stara się pomóc realizując działania statutowe poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania seniorów, w tym specjalistycznych wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych oraz drobnego sprzętu niezbędnych do codziennego funkcjonowania i rehabilitacji.

 • Organizacja okolicznościowych spotkań dla seniorów:

Fundacja "Pro Seniore", dbając nie tylko o potrzeby dotyczące zdrowia fizycznego seniorów, ale także dbając o zapewnienie ich potrzeb społecznych, cyklicznie organizuje spotkania dla swoich podopiecznych. Do spotkań organizowanych przez Fundacje należą spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych oraz spotkania świąteczno-noworoczne, podczas których seniorzy otrzymują okolicznościowe paczki. Fundacja dbając o integrację społeczną seniorów zaprasza emerytów i rencistów do uczestnictwa w imprezach plenerowych, których jest współorganizatorem. 

 • Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:

d 9 lat  Fundacja „Pro Seniore” jest współorganizatorem Rodzinnych Pikników Integracyjnych Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podczas, których odpowiedzialna jest za organizację Strefy Zdrowia i Seniora.

Oferta wydarzenia skierowana jest do członków samorządów zawodowych, ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców miasta st. Warszawy oraz przyjezdnych.  

Celem przyświecającym organizatorom wydarzenia jest stworzenie warunków sprzyjających integracji  środowisk oraz rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego. Wśród piknikowych atrakcji znajdują się zarówno występy artystyczne, jak i zajęcia sportowo-rekreacyjne.  Budowaniu wzajemnego zaufania między społeczeństwem oraz przedstawicielami zawodów zaufania publicznego służą nieformalne spotkania, podczas których można uzyskać bezpłatną poradę specjalisty (m.in. prawnika, lekarza, doradcy podatkowego, architekta).

W specjalnej Strefie Zdrowia i Seniora uczestnicy wydarzenia – dzieci, osoby dorosłe oraz seniorzy -  mogą skorzystać z bezpłatnych badań min. wzroku oraz słuchu, wykonać pomiar poziomu cukru we krwi, zasięgnąć porady dietetyka oraz wziąć udział w zajęciach aerobowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów (joga, nordic walking), których stopień intensywności i zakres ćwiczeń dostosowują do wieku i stopnia sprawności uczestników. Podczas pikniku prowadzone są również warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000250527
 • Konto:34 203 0 00 45 1 170 0000 033 0 42 90
 • Adres:ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
 • WWW:http://www.proseniore.pl/rozlicz-1-podatku-z-programem-pitax-pl
 • E-mail:proseniore@oilwaw.org.pl
 • Telefon:22 542 8302Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Lekarska Pro Seniore

KRS 0000250527

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Lekarska Pro Seniore

 • Pomóż tym, którzy pomagali nam!

  Fundacja Pro Seniore wspomaga seniorów dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, pomaga również w zakupie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środku zebrane dzięki rozliczeniu 1% podatku zostaną przekazane na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

 • Więcej o nas

  Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej od ponad 20 lat działa na rzecz seniorów. Swoich podopiecznych wspiera poprzez zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania oraz corocznie dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.

  Środki finansowe na działalność statutową Fundacja „Pro Seniore” pozyskuje dzięki odpisowi 1% podatku dochodowego, darowiznom pochodzącym od osób indywidualnych i podmiotów prawnych, a także w trakcie organizacji imprez charytatywnych m.in. Charytatywnej Gali Karnawałowej Przyjaciół Fundacji „Pro Seniore” oraz rodzinnych pikników integracyjnych.

  • Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów: 

  Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” działając dla dobra swoich podopiecznych corocznie dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla seniorów. Turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane przez Fundację „Pro Seniore”  są aktywna formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, a także pobudzenie i rozwijanie zainteresowań wśród seniorów. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się corocznie w ośrodku wypoczynkowym w Wildze zapewniającym kompleksowy program rehabilitacyjny, łączący nie tylko część rehabilitacyjną, ale również ciekawy program rekreacyjno-wypoczynkowy dostosowany do potrzeb i seniorów. Całość dopełnia wykwalifikowana kadra medyczna oraz przyjazna atmosfera.

  • Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego:

  Osobom, które nie otrzymują wsparcia w postaci miejsca w ośrodku opiekuńczym  oraz całodobowej opieki Fundacja stara się pomóc realizując działania statutowe poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania seniorów, w tym specjalistycznych wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych oraz drobnego sprzętu niezbędnych do codziennego funkcjonowania i rehabilitacji.

  • Organizacja okolicznościowych spotkań dla seniorów:

  Fundacja "Pro Seniore", dbając nie tylko o potrzeby dotyczące zdrowia fizycznego seniorów, ale także dbając o zapewnienie ich potrzeb społecznych, cyklicznie organizuje spotkania dla swoich podopiecznych. Do spotkań organizowanych przez Fundacje należą spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych oraz spotkania świąteczno-noworoczne, podczas których seniorzy otrzymują okolicznościowe paczki. Fundacja dbając o integrację społeczną seniorów zaprasza emerytów i rencistów do uczestnictwa w imprezach plenerowych, których jest współorganizatorem. 

  • Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:

  d 9 lat  Fundacja „Pro Seniore” jest współorganizatorem Rodzinnych Pikników Integracyjnych Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podczas, których odpowiedzialna jest za organizację Strefy Zdrowia i Seniora.

  Oferta wydarzenia skierowana jest do członków samorządów zawodowych, ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców miasta st. Warszawy oraz przyjezdnych.  

  Celem przyświecającym organizatorom wydarzenia jest stworzenie warunków sprzyjających integracji  środowisk oraz rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego. Wśród piknikowych atrakcji znajdują się zarówno występy artystyczne, jak i zajęcia sportowo-rekreacyjne.  Budowaniu wzajemnego zaufania między społeczeństwem oraz przedstawicielami zawodów zaufania publicznego służą nieformalne spotkania, podczas których można uzyskać bezpłatną poradę specjalisty (m.in. prawnika, lekarza, doradcy podatkowego, architekta).

  W specjalnej Strefie Zdrowia i Seniora uczestnicy wydarzenia – dzieci, osoby dorosłe oraz seniorzy -  mogą skorzystać z bezpłatnych badań min. wzroku oraz słuchu, wykonać pomiar poziomu cukru we krwi, zasięgnąć porady dietetyka oraz wziąć udział w zajęciach aerobowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów (joga, nordic walking), których stopień intensywności i zakres ćwiczeń dostosowują do wieku i stopnia sprawności uczestników. Podczas pikniku prowadzone są również warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000250527
 • Konto:34 203 0 00 45 1 170 0000 033 0 42 90
 • Adres:ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
 • WWW:http://www.proseniore.pl/rozlicz-1-podatku-z-programem-pitax-pl
 • E-mail:proseniore@oilwaw.org.pl
 • Telefon:22 542 8302
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00