• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Słoneczna Jesień
  KRS 0000250649

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego
i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób
2. Popularyzowanie idei integracji społecznej.

Prowadzone działania
30.11.2007 roku zakończyliśmy program zlecony i dotowany przez Gminę Gdynia "Gdynia sercem malowana". Odbiorcami programu byli seniorzy i osoby niepełnosprawne z Gdyni. Program został zakończony festynem integracyjnym z wystawieniem prac malarskich, które powstały w czasie warsztatów prowadzonych w ramach programu. Prace malarskie zostały wystawione w holu Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121. Aktualnie napisaliśmy i złożyliśmy kolejną ofertę z którą chcemy przystąpić do konkursu na realizację zadania publicznego.

2008r.
Realizacja projektu "Galeria twórczości najstarszej młodzieży pomorskiej" dofinansowanego przez Wojewodę Pomorskiego.
Celem projektu było utworzenie centrum wystawienniczego uczestników klubów seniora, kombatantów, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz osób indywidualnych. Projekt składał się z trzech edycji:
1) w lipcu - wernisaż "Kolory Marzeń", wystawa prac 33 uczestników, prezentowane prace były wykonane różnymi technikami (olej na płótnie, akwarela, rysunek, grafika, batik), które w połączeniu z różnorodną tematyką tworzyły ciekawą kompozycję;
2) w październiku - "Marzenia w splotach", wernisaż prac 30 uczestników warsztatów tkackich;
3) w grudniu - wernisaż "Świąteczne Marzenia", wystawa prac o motywach świątecznych wykonanych różnymi technikami stworzyły świąteczny, anielski klimat.

2009r.
W ramach "Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+" realizowaliśmy zadanie "Szlakami pamięci ku Gdyni" współfinansowane przez
Gminę Miasta Gdynia. Celem programu było uzmysłowienie uczestnikom zadania wagi ich wspomnień związanych z Gdynią, które zostały spisane w broszurze "Szlakami pamięci ku Gdyni" i wydane nakładem 250 sztuk. Cykliczne spotkania w formie prelekcji, pogadanek oraz wycieczek przyczyniły się do rozpowszechnienia historii Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni.

2010r.
Realizacja w ramach "Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+" finansowanego przez Gminę Miasta Gdynia dwóch projektów: "Rytm szczęścia" i "W zdrowym ciele Młody Duch". W warsztatach tanecznych "Rytm szczęścia" wykorzystane zostały ćwiczenia zaczerpnięte z różnych technik gimnastyczno - tanecznych prowadzonych indywidualnie, w parach i w grupie. Uwieńczeniem projektu były pokazy taneczne w wykonaniu uczestników projektu.

Rozpowszechnianie sportu kajakowego wśród osób powyżej 55 roku życia przeświecało projektowi "W zdrowym ciele Młody Duch".
Uczestnictwo beneficjentów w dwóch spływach kajakowych, spotkaniach i wystawach fotografii zorganizowanych po spływach, sprzyjało wzajemnej integracji, poznaniu nowych zakątków Kaszub i najbliższych okolic z perspektywy wodnej.

2011r.
Realizacja zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, pt. "ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT" współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdynia. Zadaniem projektu było umożliwienie jego beneficjentom uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez wydarzenia teatralne czy też seanse filmowe.

Kontynuacja realizacji projektów z 2010r. "Rytm szczęścia" i "W zdrowym ciele Młody Duch". Oba projekty finansowane były przez Urząd Miasta Gdyni w ramach Działań na rzecz organizacji czasu wolnego dla osób powyżej 55 roku życia.
"Rytm szczęścia-kontynuacja" to zajęcia ruchowe z elementami choreografii aerobic dante, które były prowadzone cyklicznie raz w tygodniu. Poprawa wydolności fizycznej i sprawności psychicznej wpłynęła na poprawę ich zdrowia. Nabyte umiejętności taneczne rozbudziły w beneficjentach kreatywną postawę wobec życia, twórczą ekspresję ruchową i improwizację taneczną. Doświadczanie wspólnoty z innymi uczestnikami w zabawie pozwoliło na otwartość wobec siebie i innych, doskonalenie komunikacji oraz rozwijanie empatii i zadowolenia.
" W zdrowym ciele Młody Duch-kontynuacja" , to projekt poświęcony rozpowszechnianiu sportu wodnego wśród mieszkańców Gdyni. Poprzez udział w spływach kajakowych, uczestnicy zadania mieli możliwość aktywnego spędzanie wolnego czasu na łonie natury, zwiedzania urokliwych miejsc i zakątków Pomorza. Sprzyjało to zacieśnieniu więzi między beneficjentami, wzmocnieniu własnej wartości i uczuciu spełnienia.

2012r.
W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w roku 2012 było realizowane zadanie "Ze sztuką za Pan Brat" współfinansowane przez Urząd Miasta Gdyni. Jednym z celów aktywizacji kulturowej (opera, kino, teatr, spotkanie w kawiarni, zwiedzanie muzeów i wystaw) była integracja społeczna tej grupy osób oraz wzmocnienie własnej wartości
i samoświadomości uczestników projektu, co zostało osiągnięte.

Kontynuacja realizacji zadania "Rytm szczęścia" w ramach Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+, finansowanego przez Gminę Miasta Gdyni. Ta forma aktywności wprowadziła w życie beneficjentów ruch taneczny. Prowadzone warsztaty taneczne dostosowane były do możliwości i wydolności fizycznej uczestników projektu. Najistotniejszym celem warsztatów było uzyskanie harmonii ciała, ducha i umysłu. Uroczysta gala pozwoliła uczestnikom zadania na pokazanie zdobytych umiejętności szerszej grupie społecznej (rodzinie, współuczestnikom zadania, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, uczestnikom Klubu Seniora).

Realizacja zadania publicznego "Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych", finansowanego przez Gminę Gdynia ze środków PFRON. Głównym celem projektu było wsparcie osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. W ramach programu przeprowadzono: szkolenia, warsztaty, czynny był Punkt Informacyjny i wydano Poradnik Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej. Uczestnicy projektu zdobyli, pogłębili lub poszerzyli wiedzę i umiejętności dotyczące sprawowania opieki nad osobą zależną. Beneficjenci zadania zawiązali Grupę Wsparcia.

2013r.
W ramach Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+, finansowanego przez Gminę Miasta Gdyni po raz kolejny (czwarty) było realizowane zadanie "Rytm szczęścia-w świetle ruchu". Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dorosłej młodzieży, która mogła realizować swoje marzenia taneczne. Poprawa aktywności motorycznej i intelektualnej uzyskana poprzez udział w zajęciach ruchowych przełożyła się na codzienną radość życia. Uwieńczeniem spotkań był pokaz taneczny uczestników.

Po raz kolejny realizowaliśmy projekt "Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych", finansowany przez Urząd Miasta Gdyni ze środków PFRON. Przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne poszerzyły wiedzę opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji, komunikacji, bezpieczeństwa własnego i podopiecznego, pierwszej pomocy przedmedycznej i organizacji czasu wolnego. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, co w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród uczestników zadania zostało potwierdzone.


 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000250649

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika