• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000273382

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem stowarzyszenia jest wspólna obrona pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy publicznych (prokuratorów, sędziów i urzędników) a przede wszystkim przestrzeganie przez nich art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w tym: prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy każdego obywatela. Może on zostać zrealizowany poprzez udział w organizacji pozarządowej, wspólne działanie osób pokrzywdzonych, przeciwstawiając się bezprawnym działaniem prokuratorów, sędziów, ZUS, ING Bank Śląski (i inne) oraz władz samorządowych. Polska, nie jest państwem prawa. Państwo nie gwarantuje nam przez swoje organy jego przestrzegania. Tylko 13% Polaków jest przekonana, że sądy traktują wszystkich tak samo.
Najbardziej przykrą prawdą jest, że Prokuratury, Sądy i ZUS jednych traktują surowo a innych, tych swoich łagodnie.
Stanu tego jak wskazuje codzienna praktyka nie zmieniają kolejne sejmy i władze RP. . W terenie jeśli cokolwiek się zmienia, to na gorsze. Buta i arogancja prokuratur, sądów kierownictwa ZUS i ING Banku Śląskiego jest wszechobecna i bezkarna. Im wyższa i ważniejsza instancja tym jest ona większa.
Obywatela ignorują także nasi posłowie i senatorowie. Wszyscy oni zapomnieli, że:
art. 2 Konstytucji RP gwarantuje nam obywatelom , iż:
"RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej"
art. 7 Konstytucji RP podkreśla, że:
"Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa"
zaś art. 87 Konstytucji RP precyzuje, że
"Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia"

Polskie organy ścigania, władze sądownicze oraz instytucje państwowe i samorządowe całkowicie zapomniały o naszych konstytucyjnych prawach jako pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, powodach, pozwanych i petentach.

Nasz cel: wyłącznie wspólnie realizować możemy, poprzez przypomnienie i egzekwowanie naszych konstytucyjnie gwarantowanych praw. Będziemy więc piętnować na naszej stronie internetowej oraz forum dyskusyjnym wszelkie patologie w tym:
zasadę poza ustawowego wyznaczania składów sądów orzekających
naszego prawa do nagrywania rozpraw
naszych uprawnień uzyskiwania kserokopii protokołów rozpraw wraz z naszym prawem do ich prostowania prowadzenie protokołów przesłuchań i rozpraw pod z góry założony wyrok a ich treść nie odpowiada naszym rzeczywistym zeznaniom, wyjaśnieniom i konstytucyjnym uprawnieniom
ignorancji prawa przez Prokuratury, Sądy, ZUS, Banki  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000273382

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika