• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000274681

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Cel ten Caritas D.B. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Diecezji Bydgoskiej.

Prowadzone placówki:

Jesteśmy gotowi służyć chorym i ich rodzinom: - oddział opieki paliatywnej - dla pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w różnym stadium choroby- kieruje lekarz (oddz. szpitalnego lub pierwszego kontaktu po uzgodnieniu miejsca) - oddział opiekuńczo-leczniczy - zapewnia opiekę pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, odleżynami oraz wymagającymi całodobowej opieki - kieruje lekarz po uzgodnieniu miejsca i przedstawienia oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel - zespół opieki domowej - zapewnia opiekę lekarsko - pielęgniarską pacjentom w ich własnych domach (kieruje lekarz); w służbie chorym pozostającym w swoich domach jesteśmy dyspozycyjni 24 godziny na dobę i staramy się uczestniczyć w końcowym etapie życia przygotowując rodzinę na pożegnanie (jeżeli rodzina decyduje się na intymne pielęgnowanie chorego i jest do tego przygotowana) - w przypadku braku warunków lub potrzeb specjalistycznego sprzętu medycznego - chory może być skierowany do Hospicjum - opieka nad dziećmi z różnymi schorzeniami - w Hospicjum jak i w domu (kieruje lekarz); bezsilność rodziców, ich miłość potrzebuje fachowego wsparcia.

Centrum Pomocy „Betlejem” mieszczące się przy ul. Drukarskiej 6 w Bydgoszczy przez 5 dni w tygodniu wydaje ok. 300 posiłków dla osób bezdomnych i ubogich. Ponadto do dyspozycji bezdomnych jest świetlica i prysznice. Na miejscu dyżuruje pracownik socjalny, a także w wyznaczonych godzinach pielęgniarka, która wydaje podstawowe lekarstwa.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” CARITAS Diecezji Bydgoskiej rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez terapię zajęciową.

W zajęciach naszej placówki bierze udział 25 osób. Uczestnicy maja orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany i znaczny.

wietlica Opiekuńczo Wychowawcza Caritas Diecezji Bydgoskiej mieści się w budynku przy ul. Cienistej 2. W ramach świetlicy działają różne koła zainteresowań (komputerowe, plastyczne, teatralne itp.) oraz „Pogotowie edukacyjne”. Dzieci otrzymują ciepły posiłek oraz suchy prowiant i artykuły szkolne.Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II Caritas  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000274681

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika