• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000274854

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Naszym celem jest prowadzenie form działalności edukacyjnej, w różnych dziedzinach, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, lektoraty j. angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego, warsztaty komputerowe, zajęcia prac artystycznych: malarstwa, fotografiki oraz innych form poza edukacyjnych usprawniających ciało poprzez gimnastykę rehabilitacyjną, cotygodniowe marsze nordyckie Nordic Walking i wycieczki piesze.
W październiku 2013r założyliśmy Chór uniwersytecki pod nazwą "BEL CANTO SOLAN" (tłumaczenie: piękny śpiew Solan).
Chór prowadzony jest bardzo profesjonalnie przez dyrygenta mgr Joanne Sobczyk. Uczestniczy w nim 34 uzdolnionych muzycznie i wokalnie studentów NUTW. Celem chóru jest reprezentowanie i promowanie Nowosolskiego UTW oraz działanie na rzecz rozwoju kultury środowiska uniwersyteckiego i lokalnego.

Jesteśmy placówką działającą od 21.02.2007r. wciąż dążymy do intensywnego i dynamicznego rozwoju, na trudnej drodze ugruntowania swojej pozycji na lokalnym rynku edukacji ludzi starszych. Nasz uniwersytet adresuje swoje propozycje do określonej grupy ludzi, do ludzi chcących żyć godnie i chcących nadal uczestniczyć w życiu społecznym naszego miasta. Nasze działania skierowane są do seniorów, którzy z jednej strony potrzebują pomocy, ale także oferują ogromne pokłady chęci i możliwości niesienia pomocy innym. Nasi seniorzy to ludzie o otwartym sercu, bezinteresownie pomagający i wcielający w życie ideę wolontariatu. Dlatego też od kilku lat, chcąc umocnić spójność społeczną, prowadzimy działania międzypokoleniowe z młodzieżą niepełnosprawną. Pragniemy pokazać, że seniorzy ciągle są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, którzy wykorzystują swój wolny czas, wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe w działaniach na rzecz innych; inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Chcemy udowodnić, że aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę.

Bezpośrednim celem naszej działalności jest:
- budowanie autorytetu NUTW jako ważnego centrum kształcenia ustawicznego oraz aktywności obywatelskiej seniorów
- budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych i aktywnych obywateli chcących mieć wpływ na sprawy społeczne, polityczne i kulturalne,
- promowanie wśród seniorów naszego miasta i regionu idei aktywnego i twórczego stylu życia
- poszerzenie oferty programowej i podniesienie jakości działalności edukacyjnej NUTW
- aktywizacja intelektualna i integracja seniorów, kreowanie ciekawych edukacyjnych form spędzania wolnego czasu i inspirowanie społeczności lokalnej.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000274854

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika