1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej
  KRS 0000275411PodajCel

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja Rodzina Zastępcza

Początkowo fundacja służyła pomocą konkretnej rodzinie zastępczej w Bukowinie Tatrzańskiej, potem organizowała darmowe przyjazdy rodzin zastępczych do Bukowiny pokrywając koszty noclegów i wyżywienia, następna zmiana statutu umożliwiła pomoc finansową chorym przewlekle lub niepełnosprawnym.

Jak wykorzystamy 1%

 

1 % z podatków fundacja przeznaczy przede wszystkim na cele statutowe, krótkie przyjazdy rodzin zastępczych do Bukowiny Tatrzańskiej, pomoc chorym i niepełnosprawnym oraz w proporcjonalnie niewielkim stopniu: koszty administracyjne, obsługi bankowej i księgowej.

Więcej o nas

Fundacja Rodzina Zastępcza - HISTORIA

Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej została założona w 2007 roku, by pomóc finansowo dzieciom z konkretnej rodziny zastępczej mieszkającej w Bukowinie. Rodzina ta funkcjonowała przez 10 lat, pomogła w tym czasie 14 dzieciom z których : 4-ro wróciło do swoich biologicznych rodzin, 5-ro zostało adoptowanych i również 5-ro usamodzielniło się rozpoczynając dorosłe życie.

Pobyt każdego dziecka w rodzinie zastępczej zaczynał się od przygotowania mu pokoju lub łóżka (często były to rodzeństwa), dokupienia mebli, urządzeń, sprzętu elektronicznego, potem najczęściej trzeba było jeszcze dokupić ubrania, wyprawkę do szkoły, podręczniki, zeszyty. Po zapewnieniu podstawowej bazy zaczynało się życie pod wspólnym dachem.
Środki pieniężne przeznaczano też na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych, specjalistycznych terapii, leczenia, a także rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, również rozrywkę. Organizowano i opłacano wyjazdy wakacyjne , odwiedziny w rodzinach biologicznych dzieci.

Fundacja Rodzina Zastępcza - STATUS OPP

Status opp z możliwością odpisu 1% podatku uzyskano 5 marca 2008 roku. Fundacja otrzymuje również darowizny (aby odpisać je od podstawy opodatkowania na rozliczeniu rocznym - muszą to być przelewy bankowe ).

W 2011 roku fundacja zmieniła statut i rozszerzyła swoją działalność dobroczynną na rzecz innych rodzin zastępczych (pod tą nazwą kryją się rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny specjalistyczne – z terenu całej Polski), polegającą na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów organizacji krótkich pobytów tym rodzinom w Bukowinie w siedzibie organizacji lub w innych miejscowościach o walorach klimatycznych, poznawczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Po raz kolejny zmiany w statucie miały miejsce w 2012 roku, pojawił się zapis o pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych lub cierpiących na przewlekłe choroby nieuleczalne, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inną dokumentację medyczną. Cel ten jest realizowany poprzez szukanie, zbieranie środków finansowych i przekazywanie ich potem w/w osobom w potrzebie.

Taką pomocą do tej pory służyliśmy między innymi dziecku choremu na porażenie mózgowe (wymaga pomocy specjalistycznej, stałej pracy z logopedą i drogich rehabilitacji, ponieważ nie chodzi i nie mówi), drugiemu z chorobą nowotworową (tutaj partycypowaliśmy w ponoszeniu kosztów terapii, a także dojazdów do szpitala, kosztów pobytu).

Wspieraliśmy także osoby dorosłe np. panią po udarze i z chorobą nowotworową, a także inną osobę z chorobą autoimmunologiczną, która spowodowała częściowe ograniczenia ruchu i doprowadziła do życia na wózku inwalidzkim.

Fundacja Rodzina Zastępcza - LOKALIZACJA

Siedziba Fundacji mieści się w domu „JOLKA” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Fundacja Rodzina Zastępcza - WSPÓŁPRACA Z PCPR

Organizacja współpracowała z PCPR w Olkuszu i Wieliczce. Na turnusy rekreacyjne przyjeżdżały rodziny wytypowane przez te urzędy. Obecnie fundacja zaproponowała również współpracę Starostwu Powiatowemu i PCPR w Mielcu. Niektórzy podopieczni tych instytucji mieli już możliwość bezpłatnych wypoczynków w Bukowinie, następni byli w lipcu i wrześniu 2015.

W 2016 r. nawiązano współpracę z PCPR Kolbuszowa i na początku 2017 r. gościły w Jolce Rodziny Zastępcze stamtąd.

W 2018 r. kontynuowano kontakt z PCPR w Wieliczce, przyjęto na kilkudniowy pobyt w „JOLCE” zawodowe rodziny zastępcze , a także nakreślono perspektywy dalszej współpracy.

Fundacja Rodzina Zastępcza - PODSUMOWANIE

W czasie takich pobytów rodziny korzystają z atrakcji w naszej miejscowości i okolicy, poznają tutejszy folklor i obyczaje nie martwiąc się o koszty noclegu i wyżywienia - te świadczenia otrzymują za darmo. Prawie zawsze przyjeżdża równocześnie parę rodzin z polecenia danego PCPR, co umożliwia im lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń, nawiązanie przyjaźni między dorosłymi i dziećmi z różnych domów, integrowaniu się. W późniejszym czasie przekłada się to na wzajemną pomoc i wsparcie już po powrocie do miejsca zamieszkania.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000275411
 • Konto:89 879 1 00 09 0 000 0008 003 1 00 01
 • Adres:Wierch Buńdowy 37, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 • WWW:http://jolkanoclegi.pl/fundacja/
 • E-mail:jolkabukowina@op.pl
 • Telefon:512754386 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej

  KRS 0000275411

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej

 • Fundacja Rodzina Zastępcza

  Początkowo fundacja służyła pomocą konkretnej rodzinie zastępczej w Bukowinie Tatrzańskiej, potem organizowała darmowe przyjazdy rodzin zastępczych do Bukowiny pokrywając koszty noclegów i wyżywienia, następna zmiana statutu umożliwiła pomoc finansową chorym przewlekle lub niepełnosprawnym.

 • Jak wykorzystamy 1%

   

  1 % z podatków fundacja przeznaczy przede wszystkim na cele statutowe, krótkie przyjazdy rodzin zastępczych do Bukowiny Tatrzańskiej, pomoc chorym i niepełnosprawnym oraz w proporcjonalnie niewielkim stopniu: koszty administracyjne, obsługi bankowej i księgowej.

 • Więcej o nas

  Fundacja Rodzina Zastępcza - HISTORIA

  Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej została założona w 2007 roku, by pomóc finansowo dzieciom z konkretnej rodziny zastępczej mieszkającej w Bukowinie. Rodzina ta funkcjonowała przez 10 lat, pomogła w tym czasie 14 dzieciom z których : 4-ro wróciło do swoich biologicznych rodzin, 5-ro zostało adoptowanych i również 5-ro usamodzielniło się rozpoczynając dorosłe życie.

  Pobyt każdego dziecka w rodzinie zastępczej zaczynał się od przygotowania mu pokoju lub łóżka (często były to rodzeństwa), dokupienia mebli, urządzeń, sprzętu elektronicznego, potem najczęściej trzeba było jeszcze dokupić ubrania, wyprawkę do szkoły, podręczniki, zeszyty. Po zapewnieniu podstawowej bazy zaczynało się życie pod wspólnym dachem.
  Środki pieniężne przeznaczano też na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych, specjalistycznych terapii, leczenia, a także rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, również rozrywkę. Organizowano i opłacano wyjazdy wakacyjne , odwiedziny w rodzinach biologicznych dzieci.

  Fundacja Rodzina Zastępcza - STATUS OPP

  Status opp z możliwością odpisu 1% podatku uzyskano 5 marca 2008 roku. Fundacja otrzymuje również darowizny (aby odpisać je od podstawy opodatkowania na rozliczeniu rocznym - muszą to być przelewy bankowe ).

  W 2011 roku fundacja zmieniła statut i rozszerzyła swoją działalność dobroczynną na rzecz innych rodzin zastępczych (pod tą nazwą kryją się rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny specjalistyczne – z terenu całej Polski), polegającą na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów organizacji krótkich pobytów tym rodzinom w Bukowinie w siedzibie organizacji lub w innych miejscowościach o walorach klimatycznych, poznawczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

  Po raz kolejny zmiany w statucie miały miejsce w 2012 roku, pojawił się zapis o pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych lub cierpiących na przewlekłe choroby nieuleczalne, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inną dokumentację medyczną. Cel ten jest realizowany poprzez szukanie, zbieranie środków finansowych i przekazywanie ich potem w/w osobom w potrzebie.

  Taką pomocą do tej pory służyliśmy między innymi dziecku choremu na porażenie mózgowe (wymaga pomocy specjalistycznej, stałej pracy z logopedą i drogich rehabilitacji, ponieważ nie chodzi i nie mówi), drugiemu z chorobą nowotworową (tutaj partycypowaliśmy w ponoszeniu kosztów terapii, a także dojazdów do szpitala, kosztów pobytu).

  Wspieraliśmy także osoby dorosłe np. panią po udarze i z chorobą nowotworową, a także inną osobę z chorobą autoimmunologiczną, która spowodowała częściowe ograniczenia ruchu i doprowadziła do życia na wózku inwalidzkim.

  Fundacja Rodzina Zastępcza - LOKALIZACJA

  Siedziba Fundacji mieści się w domu „JOLKA” w Bukowinie Tatrzańskiej.

  Fundacja Rodzina Zastępcza - WSPÓŁPRACA Z PCPR

  Organizacja współpracowała z PCPR w Olkuszu i Wieliczce. Na turnusy rekreacyjne przyjeżdżały rodziny wytypowane przez te urzędy. Obecnie fundacja zaproponowała również współpracę Starostwu Powiatowemu i PCPR w Mielcu. Niektórzy podopieczni tych instytucji mieli już możliwość bezpłatnych wypoczynków w Bukowinie, następni byli w lipcu i wrześniu 2015.

  W 2016 r. nawiązano współpracę z PCPR Kolbuszowa i na początku 2017 r. gościły w Jolce Rodziny Zastępcze stamtąd.

  W 2018 r. kontynuowano kontakt z PCPR w Wieliczce, przyjęto na kilkudniowy pobyt w „JOLCE” zawodowe rodziny zastępcze , a także nakreślono perspektywy dalszej współpracy.

  Fundacja Rodzina Zastępcza - PODSUMOWANIE

  W czasie takich pobytów rodziny korzystają z atrakcji w naszej miejscowości i okolicy, poznają tutejszy folklor i obyczaje nie martwiąc się o koszty noclegu i wyżywienia - te świadczenia otrzymują za darmo. Prawie zawsze przyjeżdża równocześnie parę rodzin z polecenia danego PCPR, co umożliwia im lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń, nawiązanie przyjaźni między dorosłymi i dziećmi z różnych domów, integrowaniu się. W późniejszym czasie przekłada się to na wzajemną pomoc i wsparcie już po powrocie do miejsca zamieszkania.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000275411
 • Konto:89 879 1 00 09 0 000 0008 003 1 00 01
 • Adres:Wierch Buńdowy 37, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 • WWW:http://jolkanoclegi.pl/fundacja/
 • E-mail:jolkabukowina@op.pl
 • Telefon:512754386
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00