• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000280249

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Organizowanie koncertów w zakresie muzyki sakralnej, głównie chóralnej. Promowanie tej muzyki wśród młodzieży. Promowanie polskiej muzyki za granicą. Promocja polskiej kultury i tradycji.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą występy w Rzymie i innych miastach Włoch, kiedy to wspólnie z kilkoma chórami uczestniczył w pielgrzymce z okazji 10 lecia Archidiecezji Gdańskiej. W 2006 r. Chór Orszulika uczestniczył poprzez swoje koncerty i występy w DNIACH GDAŃSKA w Wilnie. Na zaproszenie parafii pw. św. Henryka i Maria Hilf nasz chór uczestniczył w lipcu 2007 w jubileuszowych obchodach z okazji 1000-lecia Archidiecezji w Niemczech. Chór występował kilkakrotnie, a w tym koncercie w w szpitalu dla osób chorych i niepełnosprawnych, podczas mszy odpustowej oraz wykonał koncert finałowy jubileuszu w programie którego była przede wszystkim muzyka polska. Program promocji polskiej muzyki za granicą był współfinansowany ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chór szczególnie aktywnie działa w swoim środowisku tj. w dzielnicy Gdańska - Osowa, tutaj organizuje wiele koncertów z okazji świąt zarówno kościelnych jak i narodowych. Często swoje koncerty opiera o współpracę z Akademią Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, dzięki czemu mieszkańcy Gdańska mogli usłyszeć Oratorium Susanna J.F. Heandla czy Pasję wg św. Marka J.S.Bacha oraz wiele innych koncertów. W ważniejszych koncertach występują często soliści, którzy ubogacają swoim głosem wiele naszych występów. Ostatnio w bardzo udanych koncertach Chóru Orszulika z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, czy w listopadowym koncercie z okazji Święta Niepodległości wystąpili z nami Tatiana Szczepankiewicz-Maliszewska, Magda Chmielecka oraz Robert Kaczorowski. W swoim dorobku chór nagrał dwie płyty CD, a mianowicie kolędową oraz na żywo z wymienionego Koncertu z okazji wybuchu wojny. Po zakończeniu współpracy z panią dyrygent Angeliką Zieleniecką, funkcję dyrygenta w Stowarzyszeniu objęła Maja Kizlich. Pod jej batutą wydarzeniem jakie należy odnotować był koncert w Dworze Artusa w Gdańsku, gdzie chór nasz wyróżniono dyplomem "Pro Ecclesia et Populo', a obecny Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręczył naszej organizacji pamiątkowy medal 500 lecia Senatu. Przejście na urlop macierzyński Pani Mai zostało z jej strony połączone z rezygnacją z funkcji dyrygenta /dalekie dojazdy itp/. W roku 2011 funkcję dyrygenta zespołu chóralnego objęła Magdalena Nanowska. W listopadzie tego roku Chór obchodził Jubileusz 30 lecia swojej działalności. Z tego tytułu zarówno zespół, jak i osoby indywidualne zostały nagrodzone przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz odznakami honorowymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Swoje 30 lecie Chór Orszulika kończył wyjazdem do Izraela - Ziemi Świętej w kwietniu 2012 roku, gdzie wielokrotnie występował i koncertował, zarówno w obiektach sakralnych, jak i obiektach turystycznych, śpiewając podczas mszy św. jak i dla turystów w obiektach cywilnych. Po powrocie w dniach 11-12 maja odbył się w Chojnicach I Festiwal Pieśni Maryjnej Ave Maria organizowany przez Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz miejscowe władze samorządowe i parafię pw. Matki Boski Fatimskiej. Skorzystaliśmy z zaproszenia na ten festiwal i nasz chór wystartował w tym konkursie zajmując ostatecznie III miejsce - brązowy medal w swojej kategorii. W następnym 2013 roku odnotować można w kronikach Stowarzyszenia dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich to wykonany 30 maja 2013 r. w kościele OO. Cystersów w Oliwie koncert dyplomowy Magdaleny Nanowskiej /wspólnie ze studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku/, która uzyskała ocenę celującą poprzez prezentację wielu ambitnych utworów, a w tym Mszę Koncertową D-dur Josefa Navratila . Oczywistą sprawą jest fakt, że sukces dyrygenta jest także sukcesem zespołu. Osiągnięty poziom wykonawstwa przez nasz chór pozwolił nam na skorzystanie z zaproszenia i wyjazd do Pragi na XV Międzynarodowy Festiwal Śpiewów Adwentowych w Pradze. W stolicy Czech chór wykonał cztery koncerty / w polonijnym kościele św. Idziego, w domu seniora, w Sali Koncertowej Hlahol - Czeskiej Akademii Muzycznej oraz w husyckim kościele św. Mikołaja/ Chór powrócił z wyróżnieniami w postaci dyplomów i pamiątkowych pucharów kryształowych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000280249

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika