• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000298899

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Główne cele Fundacji DRACHMA wynikają z jej statutu. Zgodnie z jego zapisem cele te obejmują kilka obszarów działalności Fundacji:
1. tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka, jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez:
-edukację, wsparcie, pomoc i służbę wzajemną;
-ewangelizację społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności, poprzez edukację oraz jednoczenie różnego rodzaju podmiotów społecznych;
-pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny.
2. upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej i światowej.
3. rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską;
4. inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych.
Utworzyliśmy Fundację DRACHMA, by kontynuować nasze wcześniejsze różnorodne działania na rzecz drugiego człowieka. Pragnęlibyśmy, by w przyszłości organem wykonawczym celów Fundacji DRACHMA stało się „Centrum Animacji Działań Twórczych”.

Chcemy odpowiedzieć na narastające potrzeby rozwoju i samorealizacji młodych ludzi. Zakładamy integrację różnych środowisk młodzieżowych, również tych o ogromnym potencjale wartości, które często znajdują się na marginesie oddziaływania pedagogicznego. Kładziemy nacisk na uwrażliwienie młodzieży w kierunku niesienia pomocy (wolontariat). Aby pomóc młodemu człowiekowi otworzyć się, pragniemy realizować konkretne zadania związane z edukacją i animacją kulturalną.

Do zadań Fundacji prowadzonych w Centrum należą:
-prowadzenie ośrodka kształcenia wolontariuszy i
-zbudowanie systemu społecznego wsparcia,
-warsztaty twórcze oparte o ideę „rezydentów”,
-edukacja poprzez sztukę: cykl przedstawień teatralnych podejmujących konkretne problemy społeczne, realizowanych przez amatorów pod okiem profesjonalistów,
-warsztaty dynamiki grupowej (aktywizujące pracę dydaktyczną nauczycieli i wychowawców),
-przygotowanie liderów życia społecznego i edukacji religijnej,
Zasięg oddziaływania „Centrum Animacji Działań Twórczych” będzie ponadnarodowy, równocześnie jednak efekty realizowanych przedsięwzięć niewątpliwie wzbogacą dorobek naszego regionu i miasta.

Wyżej wymienione zadania wpisują się w zakres Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (zamierzamy korzystać z dwóch podstawowych dla nas priorytetów - IV - kultura, VIII - edukacja).

Mamy świadomość, że w naszym mieście działa wiele ośrodków kulturalno - oświatowych. Cechą najmocniej odróżniającą nas od charakteru ich pracy jest to, że edukacja młodzieży w naszym Centrum opierała się będzie o holistyczne, czyli całościowe spojrzenie na człowieka, także w sensie nadprzyrodzonym.

W „Centrum Animacji Działań Twórczych” pragniemy tworzyć budować relacje których mottem są słowa Chiary Lubich, która 25 grudnia 1973 r. napisała do fokolarinów taki tekst: “Jeśli dzisiaj miałabym opuścić tę ziemię i poproszono by mnie o jakieś słowo, jako ostatnie, które wyraża nasz Ideał, powiedziałabym wam - pewna, że mnie właściwie zrozumiecie - "Bądźcie rodziną".

Prowadzone działania
Naszym celem jest pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne. Organizujemy dla nich warsztaty pracy twórczej, polegające na zdobieniu szkła, wykorzystaniu techniki zdobniczej decoupage. Prowadzimy zajęcia dla młodzieży, stworzyliśmy grupę teatralną, w jej ramach organizujemy wyjazdy zagraniczne z przygotowanymi spektaklami, w czasie których młodzież zapoznaje się z kulturą innych krajów. Organizujemy koncerty charytatywne, z których dochód przekazujemy na rzecz programu ”Adopcja serca” polegający na wspieraniu ośrodków dożywiania i leczenia w krajach afrykańskich oraz adopcji na odległość, współpracujemy z ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000298899

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika