1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"
  KRS 0000299861

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia:
a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży;
c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym;
e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
f. promocja i organizacja wolontariatu;
g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują:
b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych;
c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej;
d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych;
e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji;
f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i ba-le);
g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących);
h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych;
i. organizowanie rozgrywek sportowych;
j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zaintereso-wań sportowych i aktywności fizycznej;
k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sporto-wych;
l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy;
m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia;
o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim;
p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego;
r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań;
t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"

 • Więcej o nas

  Cele Stowarzyszenia:
  a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
  b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży;
  c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym;
  e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  f. promocja i organizacja wolontariatu;
  g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

  Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują:
  b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych;
  c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej;
  d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych;
  e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji;
  f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i ba-le);
  g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących);
  h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych;
  i. organizowanie rozgrywek sportowych;
  j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zaintereso-wań sportowych i aktywności fizycznej;
  k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sporto-wych;
  l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy;
  m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
  n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia;
  o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim;
  p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
  q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego;
  r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
  s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań;
  t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.
 • KRS:0000299861
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00