1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Dar Serca"
  KRS 0000301248

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
a) podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej,
b) działalność charytatywna na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c) działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
d) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
e) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
- wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,
- organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
f) ochrona i promocja zdrowia ,
g) podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym oraz ekologicznym,
h) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym,
i) upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
j) promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej,
k) pomoc osobom niepełnosprawnym,
l) propagowanie wartości chrześcijańskich.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) akcje wychowawcze, projekty, seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców i rodziców,
b) opracowanie i wydawanie materiałów profilaktycznych i wychowawczych,
c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
d) tworzenie placówek wychowawczych, w tym świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
e) tworzenie klubów wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
f) pracę wychowawczą pozaszkolną, w tym organizację wypoczynku zimowego i letniego,
g) wspieranie i propagowanie działalności kulturalnej i artystycznej,
h) organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekologicznym, poetycko- muzycznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym, europejskim w celu pożytecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
i) tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi,
j) podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi,
k) wdrażanie idei instytucji europejskich oraz korzystanie ze środków pomocowych,
l) organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, lub pragnących podnieść swoje kwalifikacje,
ł) wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych, mających na celu popularyzację idei samorządności,
m)podejmowanie inicjatyw o charakterze ekologicznym,
n) wspieranie i organizowanie wymiany doświadczeń edukacyjno-wychowawczych pomiędzy szkołami i organizacjami krajów Unii Europejskiej.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000301248

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Dar Serca"

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a) podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej,
  b) działalność charytatywna na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  c) działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
  d) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
  e) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
  - wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,
  - organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  f) ochrona i promocja zdrowia ,
  g) podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym oraz ekologicznym,
  h) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym,
  i) upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
  j) promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej,
  k) pomoc osobom niepełnosprawnym,
  l) propagowanie wartości chrześcijańskich.

  Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
  a) akcje wychowawcze, projekty, seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców i rodziców,
  b) opracowanie i wydawanie materiałów profilaktycznych i wychowawczych,
  c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
  d) tworzenie placówek wychowawczych, w tym świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
  e) tworzenie klubów wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  f) pracę wychowawczą pozaszkolną, w tym organizację wypoczynku zimowego i letniego,
  g) wspieranie i propagowanie działalności kulturalnej i artystycznej,
  h) organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekologicznym, poetycko- muzycznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym, europejskim w celu pożytecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
  i) tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi,
  j) podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi,
  k) wdrażanie idei instytucji europejskich oraz korzystanie ze środków pomocowych,
  l) organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, lub pragnących podnieść swoje kwalifikacje,
  ł) wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych, mających na celu popularyzację idei samorządności,
  m)podejmowanie inicjatyw o charakterze ekologicznym,
  n) wspieranie i organizowanie wymiany doświadczeń edukacyjno-wychowawczych pomiędzy szkołami i organizacjami krajów Unii Europejskiej.
 • KRS:0000301248
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00