1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi
  KRS 0000336571

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

Celem statutowym PSONI Koło w Zawoi jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie rodzin.

Obecnie PSONI prowadzi 3 placówki:

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Juszczynie

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie

 

Jak wykorzystamy 1%

Jak wykorzystamy 1%?

Środki pozyskane z 1% zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia tj. wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu suskiego.

 

Więcej o nas

O Nas….

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi powstało w 2003 roku. Członkami Stowarzyszenia są rodzice, opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz inni członkowie zaangażowani w pracę dla ich dobra.Naszą misją jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnościami, oraz równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. Wspieramy te rodziny we wszystkich obszarach życia i sytuacjach , a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.Prowadzimy wyłącznie działalność non-profit, a wszelkie pozyskane środki służą realizacji działań statutowych, mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci umożliwiamy im udział w okolicznościowych imprezach integracyjnych oraz wyjazdach.

PSONI Koło w Zawoi prowadzi trzy placówki :

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Juszczynie

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie

OREW

Ośrodki Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawcze w Juszczynie i Tarnawie Górnej są placówkami oświatowymi. W OREW dzieci i młodzież indywidualnie lub w grupach, nieodpłatnie realizują obowiązek szkolny, nauki a także mają zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Korzystają równocześnie ze specjalistycznej rehabilitacji, terapii psychologicznej i logopedycznej. W ośrodku przeprowadzamy kompleksową diagnozę we wszystkich sferach funkcjonowania naszych wychowanków, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby i dobrać indywidualnie do dziecka metody i formy pracy.
Grupy, w których odbywają się zajęcia liczą od 4 - 8 osób. Każda z nich posiada swojego nauczyciela prowadzącego, który jest oligofrenopedagogiem, oraz wykwalifikowaną osobę w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi - pomoc terapeutyczną. Dodatkowo nasi podopieczni korzystają z hipoterapii, dogoterapii, hydromasażu, warsztatów muzycznych, plastycznych i kulinarnych. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Najwyższą wartością dla nas jest dobro i wszechstronny rozwój wychowanków.

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie to placówka, która powstała pod koniec 2015 roku. Głównym jej celem jest rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, która zmierza do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz uzyskania swobody w życiu społecznym. Uczestnicy warsztatów pod opieką terapeutów realizują się w pracowniach, które odpowiadają ich możliwościom i zainteresowaniom.Dla ich potrzeb utworzono:

Pracownię kulinarną i gospodarstwa domowego

Pracownię stolarską

Pracownię rękodzieła i plastyczną

Pracownię komputerową

Pracownię multimedialna i wypoczynku

Pracownię rehabilitacyjną

Pracownię ceramiczną

Oprócz zajęć w pracowniach uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych, kiermaszach podczas których można nabyć piękne prace przez nich wykonane a także wycieczkach i zawodach sportowych. W WTZ wszyscy uczestnicy czują się dobrze, albowiem panuje w nich ciepła, rodzinna atmosfera.

Działalność podległych PSONI Koło w Zawoi placówek, jest w głównej mierze uzależniona od pomocy ludzi dobrej woli o wielkich i otwartych sercach. Dzięki okazanemu wsparciu jesteśmy w stanie zmieniać życie niepełnosprawnych i sprawiać, by świat stawał się bardziej przyjazny, a każdy nowy dzień nabierał barw.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000336571
 • Konto:07 879 9 00 01 0 020 0200 053 4 00 01
 • Adres:Juszczyn 542 B, 34-231 Juszczyn
 • WWW:http://www.orewjuszczyn.pl
 • E-mail:orew.juszczyn@psoni.org.pl
 • Telefon:33 8771510 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

  KRS 0000336571

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

 • OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

  Celem statutowym PSONI Koło w Zawoi jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie rodzin.

  Obecnie PSONI prowadzi 3 placówki:

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Juszczynie

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jak wykorzystamy 1%?

  Środki pozyskane z 1% zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia tj. wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu suskiego.

   

 • Więcej o nas

  O Nas….

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi powstało w 2003 roku. Członkami Stowarzyszenia są rodzice, opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz inni członkowie zaangażowani w pracę dla ich dobra.Naszą misją jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnościami, oraz równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. Wspieramy te rodziny we wszystkich obszarach życia i sytuacjach , a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.Prowadzimy wyłącznie działalność non-profit, a wszelkie pozyskane środki służą realizacji działań statutowych, mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci umożliwiamy im udział w okolicznościowych imprezach integracyjnych oraz wyjazdach.

  PSONI Koło w Zawoi prowadzi trzy placówki :

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Juszczynie

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie

  OREW

  Ośrodki Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawcze w Juszczynie i Tarnawie Górnej są placówkami oświatowymi. W OREW dzieci i młodzież indywidualnie lub w grupach, nieodpłatnie realizują obowiązek szkolny, nauki a także mają zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Korzystają równocześnie ze specjalistycznej rehabilitacji, terapii psychologicznej i logopedycznej. W ośrodku przeprowadzamy kompleksową diagnozę we wszystkich sferach funkcjonowania naszych wychowanków, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby i dobrać indywidualnie do dziecka metody i formy pracy.
  Grupy, w których odbywają się zajęcia liczą od 4 - 8 osób. Każda z nich posiada swojego nauczyciela prowadzącego, który jest oligofrenopedagogiem, oraz wykwalifikowaną osobę w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi - pomoc terapeutyczną. Dodatkowo nasi podopieczni korzystają z hipoterapii, dogoterapii, hydromasażu, warsztatów muzycznych, plastycznych i kulinarnych. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Najwyższą wartością dla nas jest dobro i wszechstronny rozwój wychowanków.

  WTZ

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie to placówka, która powstała pod koniec 2015 roku. Głównym jej celem jest rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, która zmierza do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz uzyskania swobody w życiu społecznym. Uczestnicy warsztatów pod opieką terapeutów realizują się w pracowniach, które odpowiadają ich możliwościom i zainteresowaniom.Dla ich potrzeb utworzono:

  Pracownię kulinarną i gospodarstwa domowego

  Pracownię stolarską

  Pracownię rękodzieła i plastyczną

  Pracownię komputerową

  Pracownię multimedialna i wypoczynku

  Pracownię rehabilitacyjną

  Pracownię ceramiczną

  Oprócz zajęć w pracowniach uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych, kiermaszach podczas których można nabyć piękne prace przez nich wykonane a także wycieczkach i zawodach sportowych. W WTZ wszyscy uczestnicy czują się dobrze, albowiem panuje w nich ciepła, rodzinna atmosfera.

  Działalność podległych PSONI Koło w Zawoi placówek, jest w głównej mierze uzależniona od pomocy ludzi dobrej woli o wielkich i otwartych sercach. Dzięki okazanemu wsparciu jesteśmy w stanie zmieniać życie niepełnosprawnych i sprawiać, by świat stawał się bardziej przyjazny, a każdy nowy dzień nabierał barw.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000336571
 • Konto:07 879 9 00 01 0 020 0200 053 4 00 01
 • Adres:Juszczyn 542 B, 34-231 Juszczyn
 • WWW:http://www.orewjuszczyn.pl
 • E-mail:orew.juszczyn@psoni.org.pl
 • Telefon:33 8771510
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00