• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000355955

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz rozwoju lokalnego,
b) aktywizowanie społeczności lokalnej, a także chorych i niepełnosprawnych,
c) realizacja lokalnej strategii rozwoju,
d) promocja gminy
e) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
f) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnej,
g) otoczenie efektywną pomocą osób chorych i niepełnosprawnych oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem,
h) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy, organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym w obszarze wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych,
k) kształtowanie różnorodnych form współpracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
l) prowadzenie działalności na rzecz leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
m) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
n) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
p) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych, zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
q) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
r) działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób chorych i niepełnosprawnych,
s) działalność na rzecz wypoczynku, kultury fizycznej i sportu osób chorych i niepełnosprawnych,
t) dbanie o ekologię i ochronę przyrody,
u) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie,
w) działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000355955

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika