1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Dla Nas Szansa"
  KRS 0000355955

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz rozwoju lokalnego,
b) aktywizowanie społeczności lokalnej, a także chorych i niepełnosprawnych,
c) realizacja lokalnej strategii rozwoju,
d) promocja gminy
e) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
f) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnej,
g) otoczenie efektywną pomocą osób chorych i niepełnosprawnych oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem,
h) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy, organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym w obszarze wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych,
k) kształtowanie różnorodnych form współpracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
l) prowadzenie działalności na rzecz leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
m) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
n) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
p) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych, zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
q) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
r) działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób chorych i niepełnosprawnych,
s) działalność na rzecz wypoczynku, kultury fizycznej i sportu osób chorych i niepełnosprawnych,
t) dbanie o ekologię i ochronę przyrody,
u) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie,
w) działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Dla Nas Szansa"

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a) działanie na rzecz rozwoju lokalnego,
  b) aktywizowanie społeczności lokalnej, a także chorych i niepełnosprawnych,
  c) realizacja lokalnej strategii rozwoju,
  d) promocja gminy
  e) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
  f) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnej,
  g) otoczenie efektywną pomocą osób chorych i niepełnosprawnych oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem,
  h) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy, organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
  i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
  j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym w obszarze wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych,
  k) kształtowanie różnorodnych form współpracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
  l) prowadzenie działalności na rzecz leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
  m) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
  n) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
  o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  p) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych, zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  q) działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
  r) działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób chorych i niepełnosprawnych,
  s) działalność na rzecz wypoczynku, kultury fizycznej i sportu osób chorych i niepełnosprawnych,
  t) dbanie o ekologię i ochronę przyrody,
  u) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie,
  w) działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • KRS:0000355955
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00