1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Diabeciaki
  KRS 0000363544

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pozwólcie nam krzyczeć o cukrzycy

Fundacja Diabeciaki pomaga chorym na cukrzycę typu I dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, kobietom ciężarnym z cukrzycą, wspomagamy też w leczeniu dorosłych z cukrzycą typu II.

Jak wykorzystamy 1%

Doposażamy w sprzęt medyczny szpitale i Poradnie Diabetologiczne.

Więcej o nas

Po czasowniku „KOCHAĆ” najpiękniejszym czasownikiem na świecie jest „POMAGAĆ”.

Pewnego dnia spotkała się grupa osób, dla której powyższe słowa są jak chleb powszedni. Stwierdzili, że nie jest dla nich ważne czy ich zaangażowanie zmierzające ku pomocy chorym na cukrzyce dzieciom, młodzieży oraz dorosłym jest podyktowane wykształceniem i pracą zawodową czy też tym, że choroba dotyka bezpośrednio ich bliskich lub znajomych.

Tak do życia została powołana Fundacja „Diabeciaki”. Jesteśmy organizacją, której celem jest opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą. Staramy się nieść pomoc naszym podopiecznym, głośno mówiąc o problemach młodych diabetyków w społeczeństwie, prowadząc edukację w placówkach oświatowych, organizując wypoczynek diabeciakom w czasie wolnym od zajęć szkolnych, który niestety nie jest czasem wolnym od choroby.

W imieniu młodych beneficjentów Fundacji „Diabeciaki” zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc finansową potrzebną nam do spełnienia marzenia o wypoczynku dla naszych podopiecznych chorych na cukrzycę insulino zależną, ponieważ mogą oni wyjechać wyjechać wyłącznie pod opieką lekarzy specjalistów i doświadczonej kadry opiekuńczo medycznej sprawującej całodobową opiekę nad nimi.

Bo dzieci też chorują na cukrzyce i wakacji od tego nie mają…

Dziękujemy za wszystko!

Dzieciaki z cukrzycą.

1. Celami Fundacji są:

a) opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia,

b) informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin,

c) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi,

d) zwiększanie szans zawodowych młodych diabetyków,

e) współpraca z oddziałami i poradniami diabetologicznymi:

a. poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży,

b. finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,

f) działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań

a. prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej,

g) organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w tym młodych diabetyków,

h) działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m. in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym

i) współpraca z innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 25 roku życia.

j) upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych

Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) współpracę z wszelkimi placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi zdrowotne dla diabetyków,

b) podejmowanie wszelkich możliwych działań w kierunku dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży z cukrzycą ustawowych regulacji prawnych w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi,

c) zakładanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających rehabilitację, integrację, edukację dzieci i wzajemną pomoc rodziców,

d) gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych oraz przekazywanie tak zgromadzonych środków na realizację celów statutowych Fundacji,

e) organizowanie i  finansowanie imprez sportowych, kulturalnych, mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji,

f) rozprowadzanie środków pomocnych w leczeniu cukrzycy,

g) upowszechnianie nowych środków i metod leczenia cukrzycy,

h) rozwijanie różnych form pomocy w tym również pomocy socjalnej dla dzieci najbardziej potrzebujących i poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, wyboru szkoły i zawodu,

i) organizowanie letnich i zimowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wyjazdów szkoleniowych, obozów i wycieczek dla dzieci chorych na cukrzycę oraz ich rodzin,

j) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

k) popularyzację wiedzy o cukrzycy w społeczeństwie przy współpracy z innymi instytucjami oraz ze środkami masowego przekazu,

l) organizacja konferencji, szkoleń, sympozjów na rzecz i potrzeby diabetyków,

m) prowadzenie innych działań służących dzieciom i młodzieży z cukrzycą,

n) ścisłą współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą i działanie na rzecz poprawy warunków pracy poradni i oddziałów diabetologicznych,

o) podejmowanie koniecznych interwencji w przypadkach wymagających pomocy socjalnej, prawnej lub w rozwiązywaniu szczególnych sytuacji życiowych chorych z cukrzycą,

p) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży z cukrzycą i ich opiekunów, inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,

q) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,

s) członkostwo i udział w organizacjach lub zrzeszeniach polskich lub zagranicznych.  

t) organizowanie imprez sportowych mających na celu upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000363544
 • Wizytówka:www.pitax.pl/diabeciaki
 • Konto:94 1090 2705 0000 0001 3217 7149
 • Adres:90-562 Łódź, ul. Łąkowa 1
 • WWW:www.diabeciaki.pl
 • E-mail:prezes@diabeciaki.pl
 • Telefon:693056654

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Diabeciaki

  KRS 0000363544

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Diabeciaki

 • Pozwólcie nam krzyczeć o cukrzycy

  Fundacja Diabeciaki pomaga chorym na cukrzycę typu I dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, kobietom ciężarnym z cukrzycą, wspomagamy też w leczeniu dorosłych z cukrzycą typu II.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Doposażamy w sprzęt medyczny szpitale i Poradnie Diabetologiczne.

 • Więcej o nas

  Po czasowniku „KOCHAĆ” najpiękniejszym czasownikiem na świecie jest „POMAGAĆ”.

  Pewnego dnia spotkała się grupa osób, dla której powyższe słowa są jak chleb powszedni. Stwierdzili, że nie jest dla nich ważne czy ich zaangażowanie zmierzające ku pomocy chorym na cukrzyce dzieciom, młodzieży oraz dorosłym jest podyktowane wykształceniem i pracą zawodową czy też tym, że choroba dotyka bezpośrednio ich bliskich lub znajomych.

  Tak do życia została powołana Fundacja „Diabeciaki”. Jesteśmy organizacją, której celem jest opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą. Staramy się nieść pomoc naszym podopiecznym, głośno mówiąc o problemach młodych diabetyków w społeczeństwie, prowadząc edukację w placówkach oświatowych, organizując wypoczynek diabeciakom w czasie wolnym od zajęć szkolnych, który niestety nie jest czasem wolnym od choroby.

  W imieniu młodych beneficjentów Fundacji „Diabeciaki” zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc finansową potrzebną nam do spełnienia marzenia o wypoczynku dla naszych podopiecznych chorych na cukrzycę insulino zależną, ponieważ mogą oni wyjechać wyjechać wyłącznie pod opieką lekarzy specjalistów i doświadczonej kadry opiekuńczo medycznej sprawującej całodobową opiekę nad nimi.

  Bo dzieci też chorują na cukrzyce i wakacji od tego nie mają…

  Dziękujemy za wszystko!

  Dzieciaki z cukrzycą.

  1. Celami Fundacji są:

  a) opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia,

  b) informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin,

  c) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi,

  d) zwiększanie szans zawodowych młodych diabetyków,

  e) współpraca z oddziałami i poradniami diabetologicznymi:

  a. poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży,

  b. finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,

  f) działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań

  a. prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej,

  g) organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w tym młodych diabetyków,

  h) działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m. in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym

  i) współpraca z innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 25 roku życia.

  j) upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych

  Fundacja realizuje swoje cele przez:

  a) współpracę z wszelkimi placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi zdrowotne dla diabetyków,

  b) podejmowanie wszelkich możliwych działań w kierunku dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży z cukrzycą ustawowych regulacji prawnych w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi,

  c) zakładanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających rehabilitację, integrację, edukację dzieci i wzajemną pomoc rodziców,

  d) gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych oraz przekazywanie tak zgromadzonych środków na realizację celów statutowych Fundacji,

  e) organizowanie i  finansowanie imprez sportowych, kulturalnych, mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji,

  f) rozprowadzanie środków pomocnych w leczeniu cukrzycy,

  g) upowszechnianie nowych środków i metod leczenia cukrzycy,

  h) rozwijanie różnych form pomocy w tym również pomocy socjalnej dla dzieci najbardziej potrzebujących i poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, wyboru szkoły i zawodu,

  i) organizowanie letnich i zimowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wyjazdów szkoleniowych, obozów i wycieczek dla dzieci chorych na cukrzycę oraz ich rodzin,

  j) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

  k) popularyzację wiedzy o cukrzycy w społeczeństwie przy współpracy z innymi instytucjami oraz ze środkami masowego przekazu,

  l) organizacja konferencji, szkoleń, sympozjów na rzecz i potrzeby diabetyków,

  m) prowadzenie innych działań służących dzieciom i młodzieży z cukrzycą,

  n) ścisłą współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą i działanie na rzecz poprawy warunków pracy poradni i oddziałów diabetologicznych,

  o) podejmowanie koniecznych interwencji w przypadkach wymagających pomocy socjalnej, prawnej lub w rozwiązywaniu szczególnych sytuacji życiowych chorych z cukrzycą,

  p) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży z cukrzycą i ich opiekunów, inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,

  q) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,

  s) członkostwo i udział w organizacjach lub zrzeszeniach polskich lub zagranicznych.  

  t) organizowanie imprez sportowych mających na celu upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000363544
 • Wizytówka:www.pitax.pl/diabeciaki
 • Konto:94 1090 2705 0000 0001 3217 7149
 • Adres:90-562 Łódź, ul. Łąkowa 1
 • WWW:www.diabeciaki.pl
 • E-mail:prezes@diabeciaki.pl
 • Telefon:693056654
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00