1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie " Przyjazny Dom"
KRS 0000392596

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz, lecz miejsce gdzie Ciebie rozumieją

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” powstało w roku 2011 z inicjatywy rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracowników placówki.

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” jest organizacją zrzeszającą rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych umysłowo i cierpiących na choroby psychiczne.

Stowarzyszenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu. Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowych działań pomocowych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich najbliższego środowiska rodzinnego, a także wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

Zdrowie psychiczne, związane z nim zagadnienia kryzysów rodzinnych oraz właściwie dobranego leczenia i terapii są problemami bliskimi jego członkom.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” powstało w roku 2011 z inicjatywy rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracowników placówki.

Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” jest organizacją zrzeszającą rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych umysłowo i cierpiących na choroby psychiczne.

Stowarzyszenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu. Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowych działań pomocowych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich najbliższego środowiska rodzinnego, a także wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

Zdrowie psychiczne, związane z nim zagadnienia kryzysów rodzinnych oraz właściwie dobranego leczenia i terapii są problemami bliskimi jego członkom.

Jak wykorzystamy 1%

Darowizny z odpisu 1% podatku są dla naszego Stowarzyszenia niezwykle wartościowy. Potrafimy je pomnażać i zamieniać na działania wartościowe dla naszych członków, ich rodzin i bliskich oraz społeczności lokalne. Zazwyczaj przeznaczamy je jako obowiązkowy wkład własny do projektów które realizujemy od początku powstania Stowarzyszenia. Projekty te maja różnorodny charakter. Jednakże rokrocznie realizujemy działania aktywizujące sportowo i rekreacyjnie Osoby z Niepełnosprawnością. Proponujemy w ich ramach: wyjścia na basen, zajęcia z hipoterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia na kręgielni , wycieczki poznawczo – turystyczne i biwaki, koło rowerowe, turystyczne.

Naszymi stałymi projektami mającymi na celu aktywizację sportową i rekreacyjna we współpracy ze wszystkimi grupami społecznymi i mieszkańcami Miasta Wałcz są takie inicjatywy jak: Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet , Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych. Integrujemy się ze społeczności ON z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, członkom podobnych stowarzyszeń i instytucji proponujemy Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – spotkanie które w sposób nieformalny utrwala i sprawdza  umiejętności życiowe i społeczne osób z niepełnosprawnością.

Środki finansowe z 1 % podatku przeznaczamy na zajęcia rozwoju zainteresowań i warsztaty specjalistyczne dla rodziców i opiekunów, od 2 lat jesteśmy organizatorem Dnia Zdrowia Psychicznego w Mieście Wałcz, edukujemy i propagujemy profilaktykę zdrowia  psychicznego wśród uczniów wałeckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzając warsztaty, konkursy plastyczne, literackie. Dużą wagę przywiązujemy do szkoleń i wymiany doświadczeń. Projekty są dla nas doskonałą okazją do korzystania z tego rodzaju wsparcia

Więcej o nas

„Dom, to nie miejsce, gdzie mieszkasz, lecz miejsce gdzie Ciebie rozumieją…” ta myśl zdanie przyświecające codziennej działalności Środowiskowego Domu i Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom” w Wałczu.

O to by Dom był miejscem przyjaznym, bezpiecznym i komfortowym dbają terapeuci, rodzice i opiekunowie, a przede wszystkim sami uczestnicy zajęć.

Nasz Dom to miejsce  estetyczne, pozbawione barier architektonicznych, w przyjaznych poprawiających nastrój kolorach i zielonym ogrodem – enklawą wypoczynku i relaksu.

Nasz Dom to miejsce nauki codziennych umiejętności życiowych. Są one ważne, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorujące psychicznie jak najdłuższej mogły być samodzielne, niezależne i dokonywać autonomicznych wyborów. Uczymy się poprzez praktykę, naśladownictwo, warsztaty: kulinarne, ogrodnicze, umiejętności społecznych, porządkowe, obsługi urządzeń multimedialnych, budżetowe, zakupowe, farmakologiczne, edukacji zdrowotnej itp.

Nasz   Środowiskowy to jak każdy Dom miejsce miłych wspomnień wypływających ze wspólnego spędzania czasu i zabawy. Umieć się cieszyć i bawić to też umiejętność, o której w dorosłym życiu nie pamiętamy. Ludoterapia to zajęcia z pedagogiki zabawy, tańca, teatru, rytmiki, gry na bębnach afrykańskich, śpiewu.

Z  bezpiecznego, przyjaznego Naszego Domu wyjeżdżamy by poznawać świat, rzeczywistość bliższą i dalszą. Wycieczki w góry, nad morze, do ciekawych miejsc w Polsce, biwaki nad Jeziorem Krępsko we Wrzosach to inicjatywy, które kształtują naszą ciekawość poznawczą  i poczucie przynależności obywatelskiej.

W Naszym Domu nabywamy świadomość własnej niepełnosprawności i chorób. Codziennie, niezłomnie pokonujemy małe i duże bariery naszej nie pełnej sprawności. Uczymy się siebie. Uczymy się dbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Służą temu: zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowe, spływy kajakowe, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na basenie, wyjazdy rowerowe itp.

Nasz Dom to miejsce mające swoje znaczenie i wartość na mapie Miasta Wałcz. Nie zawsze tak było. Nieustannie dbamy o dobre, pozytywne   nasze relacje / kontakty z różnymi grupami Wałczan. Jesteśmy ciekawi życia, społeczności lokalnej, bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych odbywających się w przestrzeni miejskiej, ale też inicjujemy wiele przedsięwzięć które w różny sposób mówią o nas – osobach z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną , naszej codzienności, problemach, ale też pasjach, talentach. Jesteśmy przekonani że wspólne działania dają najlepszą możliwość wzajemnego poznania i rozumienia.

Nasze inicjatywy skierowane do społeczności lokalnej i regionalnej to

 • Wałecki Bieg i Marsz 3 Skarpet – cykliczna marcowa impreza biegowo – rekreacyjna, promująca Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Uczestnicy w dwóch różnych, niedopasowanych skarpetach pokonują trasę 7 kilometrów by wyrazić swoją społeczną akceptacją i zrozumienie tego rodzaju niepełnosprawności.
 • Dzień Zdrowia Psychicznego – październikowa akcja przybliżająca wiedzę o profilaktyce i symptomach chorób psychicznych. Połączona z marszem solidarności i poparcia, konkursami, happeningami, konkursami literackimi, graficznymi mówiącymi w różnym kontekście o zdrowiu psychicznym. Dzień Zdrowia Psychicznego to działania zmierzające do stworzenia w Wałczu Strefy Zdrowego Myślenia o Zdrowiu Psychicznym.
 • Warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Realizowane od kilku lat w wśród wałeckich uczniów. Warsztaty mające na celu przekazywanie podstawowej wiedzy o zaburzeniach psychicznych ale też obalanie stereotypów, uprzedzeń, naukę zdrowego opartego na wiedzy myślenia. Debaty o zdrowiu psychicznym organizowane wśród uczniów wałeckich szkół.
 • Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych. Nasz ukłon w stronę środowisk osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Nazywamy go Niecodziennym Turniejem Codziennych Umiejętności Podopieczni śds i wtz sprawdzają siebie i rywalizują w takich prozaicznych czynnościach dnia codziennego jak: prasowanie, lepienie pierogów, adresowanie i wypełnianie arkuszy urzędowych, pakowanie, itp. To dla nas czas integracji i nieformalnej edukacji.
 • Turnieje Strzeleckie dla Stowarzyszeń, Ngo skupiających osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wałeckiego. Współpraca z Ligą Obrony Kraju owocuje  wspaniałą rywalizacją strzelecką i integracyjnym spotkaniem w Ośrodku Edukacji Leśnej i Przyrodniczej  „ Morzycówka” ,
 • Otwarte wystawy plastyczne, tematyczne prezentujące dorobek artystyczny podopiecznych Środowiskowego Domu i Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”  organizowane w Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckim Centrum Kultury: „Galeria Rozmaitości”, „ Dom, to miejsce gdzie Ciebie rozumieją…” „ Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, „ Ulotne chwile…” itp.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000392596
 • Konto:84 124 0 37 12 1 111 0010 419 4 62 25
 • Adres:ul. Nowomiejska 4 78 -600 Wałcz
 • WWW:www.sdswalcz.pl
 • E-mail:przyjaznydomwalcz@wp.pl
 • Telefon:605273106

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie " Przyjazny Dom"

KRS 0000392596

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie " Przyjazny Dom"

 • Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz, lecz miejsce gdzie Ciebie rozumieją

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” powstało w roku 2011 z inicjatywy rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracowników placówki.

  Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” jest organizacją zrzeszającą rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych umysłowo i cierpiących na choroby psychiczne.

  Stowarzyszenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu. Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowych działań pomocowych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich najbliższego środowiska rodzinnego, a także wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

  Zdrowie psychiczne, związane z nim zagadnienia kryzysów rodzinnych oraz właściwie dobranego leczenia i terapii są problemami bliskimi jego członkom.

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „Przyjazny Dom” powstało w roku 2011 z inicjatywy rodziców i opiekunów podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracowników placówki.

  Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” jest organizacją zrzeszającą rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych umysłowo i cierpiących na choroby psychiczne.

  Stowarzyszenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu. Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowych działań pomocowych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich najbliższego środowiska rodzinnego, a także wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

  Zdrowie psychiczne, związane z nim zagadnienia kryzysów rodzinnych oraz właściwie dobranego leczenia i terapii są problemami bliskimi jego członkom.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Darowizny z odpisu 1% podatku są dla naszego Stowarzyszenia niezwykle wartościowy. Potrafimy je pomnażać i zamieniać na działania wartościowe dla naszych członków, ich rodzin i bliskich oraz społeczności lokalne. Zazwyczaj przeznaczamy je jako obowiązkowy wkład własny do projektów które realizujemy od początku powstania Stowarzyszenia. Projekty te maja różnorodny charakter. Jednakże rokrocznie realizujemy działania aktywizujące sportowo i rekreacyjnie Osoby z Niepełnosprawnością. Proponujemy w ich ramach: wyjścia na basen, zajęcia z hipoterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia na kręgielni , wycieczki poznawczo – turystyczne i biwaki, koło rowerowe, turystyczne.

  Naszymi stałymi projektami mającymi na celu aktywizację sportową i rekreacyjna we współpracy ze wszystkimi grupami społecznymi i mieszkańcami Miasta Wałcz są takie inicjatywy jak: Wałecki Bieg i Marsz 2 Skarpet , Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych. Integrujemy się ze społeczności ON z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, członkom podobnych stowarzyszeń i instytucji proponujemy Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – spotkanie które w sposób nieformalny utrwala i sprawdza  umiejętności życiowe i społeczne osób z niepełnosprawnością.

  Środki finansowe z 1 % podatku przeznaczamy na zajęcia rozwoju zainteresowań i warsztaty specjalistyczne dla rodziców i opiekunów, od 2 lat jesteśmy organizatorem Dnia Zdrowia Psychicznego w Mieście Wałcz, edukujemy i propagujemy profilaktykę zdrowia  psychicznego wśród uczniów wałeckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzając warsztaty, konkursy plastyczne, literackie. Dużą wagę przywiązujemy do szkoleń i wymiany doświadczeń. Projekty są dla nas doskonałą okazją do korzystania z tego rodzaju wsparcia

 • Więcej o nas

  „Dom, to nie miejsce, gdzie mieszkasz, lecz miejsce gdzie Ciebie rozumieją…” ta myśl zdanie przyświecające codziennej działalności Środowiskowego Domu i Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom” w Wałczu.

  O to by Dom był miejscem przyjaznym, bezpiecznym i komfortowym dbają terapeuci, rodzice i opiekunowie, a przede wszystkim sami uczestnicy zajęć.

  Nasz Dom to miejsce  estetyczne, pozbawione barier architektonicznych, w przyjaznych poprawiających nastrój kolorach i zielonym ogrodem – enklawą wypoczynku i relaksu.

  Nasz Dom to miejsce nauki codziennych umiejętności życiowych. Są one ważne, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorujące psychicznie jak najdłuższej mogły być samodzielne, niezależne i dokonywać autonomicznych wyborów. Uczymy się poprzez praktykę, naśladownictwo, warsztaty: kulinarne, ogrodnicze, umiejętności społecznych, porządkowe, obsługi urządzeń multimedialnych, budżetowe, zakupowe, farmakologiczne, edukacji zdrowotnej itp.

  Nasz   Środowiskowy to jak każdy Dom miejsce miłych wspomnień wypływających ze wspólnego spędzania czasu i zabawy. Umieć się cieszyć i bawić to też umiejętność, o której w dorosłym życiu nie pamiętamy. Ludoterapia to zajęcia z pedagogiki zabawy, tańca, teatru, rytmiki, gry na bębnach afrykańskich, śpiewu.

  Z  bezpiecznego, przyjaznego Naszego Domu wyjeżdżamy by poznawać świat, rzeczywistość bliższą i dalszą. Wycieczki w góry, nad morze, do ciekawych miejsc w Polsce, biwaki nad Jeziorem Krępsko we Wrzosach to inicjatywy, które kształtują naszą ciekawość poznawczą  i poczucie przynależności obywatelskiej.

  W Naszym Domu nabywamy świadomość własnej niepełnosprawności i chorób. Codziennie, niezłomnie pokonujemy małe i duże bariery naszej nie pełnej sprawności. Uczymy się siebie. Uczymy się dbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Służą temu: zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowe, spływy kajakowe, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na basenie, wyjazdy rowerowe itp.

  Nasz Dom to miejsce mające swoje znaczenie i wartość na mapie Miasta Wałcz. Nie zawsze tak było. Nieustannie dbamy o dobre, pozytywne   nasze relacje / kontakty z różnymi grupami Wałczan. Jesteśmy ciekawi życia, społeczności lokalnej, bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych odbywających się w przestrzeni miejskiej, ale też inicjujemy wiele przedsięwzięć które w różny sposób mówią o nas – osobach z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną , naszej codzienności, problemach, ale też pasjach, talentach. Jesteśmy przekonani że wspólne działania dają najlepszą możliwość wzajemnego poznania i rozumienia.

  Nasze inicjatywy skierowane do społeczności lokalnej i regionalnej to

  • Wałecki Bieg i Marsz 3 Skarpet – cykliczna marcowa impreza biegowo – rekreacyjna, promująca Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Uczestnicy w dwóch różnych, niedopasowanych skarpetach pokonują trasę 7 kilometrów by wyrazić swoją społeczną akceptacją i zrozumienie tego rodzaju niepełnosprawności.
  • Dzień Zdrowia Psychicznego – październikowa akcja przybliżająca wiedzę o profilaktyce i symptomach chorób psychicznych. Połączona z marszem solidarności i poparcia, konkursami, happeningami, konkursami literackimi, graficznymi mówiącymi w różnym kontekście o zdrowiu psychicznym. Dzień Zdrowia Psychicznego to działania zmierzające do stworzenia w Wałczu Strefy Zdrowego Myślenia o Zdrowiu Psychicznym.
  • Warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Realizowane od kilku lat w wśród wałeckich uczniów. Warsztaty mające na celu przekazywanie podstawowej wiedzy o zaburzeniach psychicznych ale też obalanie stereotypów, uprzedzeń, naukę zdrowego opartego na wiedzy myślenia. Debaty o zdrowiu psychicznym organizowane wśród uczniów wałeckich szkół.
  • Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych. Nasz ukłon w stronę środowisk osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Nazywamy go Niecodziennym Turniejem Codziennych Umiejętności Podopieczni śds i wtz sprawdzają siebie i rywalizują w takich prozaicznych czynnościach dnia codziennego jak: prasowanie, lepienie pierogów, adresowanie i wypełnianie arkuszy urzędowych, pakowanie, itp. To dla nas czas integracji i nieformalnej edukacji.
  • Turnieje Strzeleckie dla Stowarzyszeń, Ngo skupiających osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wałeckiego. Współpraca z Ligą Obrony Kraju owocuje  wspaniałą rywalizacją strzelecką i integracyjnym spotkaniem w Ośrodku Edukacji Leśnej i Przyrodniczej  „ Morzycówka” ,
  • Otwarte wystawy plastyczne, tematyczne prezentujące dorobek artystyczny podopiecznych Środowiskowego Domu i Stowarzyszenia „ Przyjazny Dom”  organizowane w Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckim Centrum Kultury: „Galeria Rozmaitości”, „ Dom, to miejsce gdzie Ciebie rozumieją…” „ Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, „ Ulotne chwile…” itp.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000392596
 • Konto:84 124 0 37 12 1 111 0010 419 4 62 25
 • Adres:ul. Nowomiejska 4 78 -600 Wałcz
 • WWW:www.sdswalcz.pl
 • E-mail:przyjaznydomwalcz@wp.pl
 • Telefon:605273106
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00