1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn
  KRS 0000441455

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do wyczynowego uprawiania sportu.

Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn prowadzi szkolenie dzieci i modzieży w zakresie piłki ręcznej.

Bierze udział:

 • w rozgrywkach wojewódzkich grup młodzieżowych (junior, junior młodszy, młodzik i chłoipcy),
 • w razie awansu (I ub II miejsce w województwie) w rozgrywkach szczebla centralnego,
 • w rozgrywkach II ligi (II grupy - pomorskiej).

Jest organizatorem:

 1. Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej pod nazwą OLSZTYN HANDBALL CUP,
 2. obozów sportowych dla trenujących zawodników,
 3. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
 4. wojewódzkiej pozytywnej ligi piłki ręcznej dla zawodników w wieku 11-12 lat.

Jak wykorzystamy 1%

1% przekazanego podatku przeznaczamy na:

 1. udziału w obozach sportowych, turniejach i zawodach (zakwaterowanie, wyżywienie, transport),
 2. wyżywieniu zawodników,
 3. zakupu osobistego sprzętu sportowego (koszulki, spodenki, dresy, torby, piłki, skarpetki itp.),
 4. stypendium dla najbardziej utalentowanych zawodników.

Więcej o nas

Misja Klubu.

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do wyczynowego uprawiania sportu.

Zadania Klubu:

 • stworzenie dogodnych warunków do wyczynowego uprawiania sportu,
 • współpraca z tremerem przygotowania motorycznego,
 • współpraca z psychologiem sportu,
 • promocja najbardziej utalentowanych zawodników.

Opis działalności Klubu:

 1. Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn prowadził zajęcia dla: zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych biorących udział w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży (od młodzika do juniora), zawodników biorących udział w rozgrywkach II ligi (II grupy – pomorskiej) oraz w Akademii Szczypiorniaka. Akademia Szczypiorniaka to zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczynają przygodę z piłką ręczną.
 2. Realizuje ochronę i promocję zdrowia poprzez: udział w zajęciach i obozach sportowych, w których nabywa się nawyków zdrowego stylu życia takich jak regularna aktywność fizyczna oraz higiena osobista przed i po treningu, organizację imprez sportowych oraz udział w imprezach sportowych gdzie jednym z głównych celów jest wypoczynek między aktywnością fizyczną oraz odpowiednie odżywianie związane z dostarczeniem niezbędnych związków energetycznych potrzebnych do dalszego wysiłku fizycznego.
 3. Na podstawie ciągłej obserwacji, wywiadów środowiskowych, spotkań i konsultacji z zawodnikami, rodzicami i nauczycielami, możemy mówić o ogromnym zagrożeniu dzieci i młodzieży oraz o negatywnym wpływie środowiska - subkultur młodzieżowych, grup rówieśniczych zaniedbanych wychowawczo. Chcielibyśmy wzmocnić czynniki chroniące a eliminować czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu młodego człowieka. Czynne zajęcia sportowe, które proponujemy mają pomóc w eliminowaniu agresywnych zachowań, identyfikacji zagrożeń oraz dokonaniu właściwych wyborów. Ukazując, jak można sportowo spędzać wolny czas, chcielibyśmy uchronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami jakie niesie w tym wieku zwiększona aktywność, chaotyczne poszukiwanie nowości i podejmowanie nowych zainteresowań. Na podstawie analizy Klub przeciwdziałała uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez: udział we współzawodnictwie sportowym, udział w zajęciach sportowych, w których nabywa się umiejętność zagospodarowania wolnego czasu, organizację imprez sportowych, w których uczy się zasady „FAIR PLAY” w życiu i na boisku, udział w ogólnopolskich turniejach i memoriałach piłki ręcznej oraz udział w obozach sportowych dla wszystkich kategorii wiekowych oraz promocję zdrowego stylu życia.

 4. Promuje i organizuje wolontariat poprzez: organizację imprez sportowych (wolontariusze sędziowali mecze jako sędziowie główni i stolikowi, pełnili rolę ochrony na obiekcie sportowym, sprawowali opiekę medyczną podczas meczy turniejowych oraz pracowali jako organizatorzy imprezy), organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (wolontariusze organizowali wypoczynek oraz prowadzili zajęcia na wypoczynku i pełnili rolę opiekunów wypoczynku) oraz organizację szkolenia sportowego (wolontariusze pełnili rolę trenera koordynatora, organizowali szkolenie sportowe oraz prowadzili zajęcia specjalistyczne w zakresie piłki ręcznej).
 5. Realizuje wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez: organizację obozów sportowych w okresie przygotowawczym dla wszystkich kategorii wiekowych biorących udział w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży oraz udział w ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej.
 6. Realizuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizację szkolenia sportowego i organizację zajęć sportowych (treningów) dla wszystkich kategorii wiekowych od chłopców poprzez młodzika, juniora młodszego i juniora do seniora, organizację imprez sportowych, udział w ogólnopolskich turniejach i memoriałach piłki ręcznej, udział we współzawodnictwie sportowym od rozgrywek szczebla centralnego do rozgrywek wojewódzkich grup młodzieżowych (juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i chłopcy) oraz organizację obozów sportowych w okresach przygotowawczych dla wszystkich kategorii wiekowych.

6. Planujemy wprowadzić zajęcia w przedszkolach, w których będą uczestniczyć dzieci razem z rodzicami


 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000441455
 • Konto:16 885 7 00 02 3 001 0100 249 4 00 01
 • Adres:10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 39
 • WWW:www.szczypiorniak.olsztyn.pl
 • E-mail:szczypiorniak-olsztyn@o2.pl
 • Telefon:502395316 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn

  KRS 0000441455

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn

 • Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do wyczynowego uprawiania sportu.

  Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn prowadzi szkolenie dzieci i modzieży w zakresie piłki ręcznej.

  Bierze udział:

  • w rozgrywkach wojewódzkich grup młodzieżowych (junior, junior młodszy, młodzik i chłoipcy),
  • w razie awansu (I ub II miejsce w województwie) w rozgrywkach szczebla centralnego,
  • w rozgrywkach II ligi (II grupy - pomorskiej).

  Jest organizatorem:

  1. Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej pod nazwą OLSZTYN HANDBALL CUP,
  2. obozów sportowych dla trenujących zawodników,
  3. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
  4. wojewódzkiej pozytywnej ligi piłki ręcznej dla zawodników w wieku 11-12 lat.
 • Jak wykorzystamy 1%

  1% przekazanego podatku przeznaczamy na:

  1. udziału w obozach sportowych, turniejach i zawodach (zakwaterowanie, wyżywienie, transport),
  2. wyżywieniu zawodników,
  3. zakupu osobistego sprzętu sportowego (koszulki, spodenki, dresy, torby, piłki, skarpetki itp.),
  4. stypendium dla najbardziej utalentowanych zawodników.
 • Więcej o nas

  Misja Klubu.

  Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do wyczynowego uprawiania sportu.

  Zadania Klubu:

  • stworzenie dogodnych warunków do wyczynowego uprawiania sportu,
  • współpraca z tremerem przygotowania motorycznego,
  • współpraca z psychologiem sportu,
  • promocja najbardziej utalentowanych zawodników.

  Opis działalności Klubu:

  1. Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn prowadził zajęcia dla: zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych biorących udział w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży (od młodzika do juniora), zawodników biorących udział w rozgrywkach II ligi (II grupy – pomorskiej) oraz w Akademii Szczypiorniaka. Akademia Szczypiorniaka to zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczynają przygodę z piłką ręczną.
  2. Realizuje ochronę i promocję zdrowia poprzez: udział w zajęciach i obozach sportowych, w których nabywa się nawyków zdrowego stylu życia takich jak regularna aktywność fizyczna oraz higiena osobista przed i po treningu, organizację imprez sportowych oraz udział w imprezach sportowych gdzie jednym z głównych celów jest wypoczynek między aktywnością fizyczną oraz odpowiednie odżywianie związane z dostarczeniem niezbędnych związków energetycznych potrzebnych do dalszego wysiłku fizycznego.
  3. Na podstawie ciągłej obserwacji, wywiadów środowiskowych, spotkań i konsultacji z zawodnikami, rodzicami i nauczycielami, możemy mówić o ogromnym zagrożeniu dzieci i młodzieży oraz o negatywnym wpływie środowiska - subkultur młodzieżowych, grup rówieśniczych zaniedbanych wychowawczo. Chcielibyśmy wzmocnić czynniki chroniące a eliminować czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu młodego człowieka. Czynne zajęcia sportowe, które proponujemy mają pomóc w eliminowaniu agresywnych zachowań, identyfikacji zagrożeń oraz dokonaniu właściwych wyborów. Ukazując, jak można sportowo spędzać wolny czas, chcielibyśmy uchronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami jakie niesie w tym wieku zwiększona aktywność, chaotyczne poszukiwanie nowości i podejmowanie nowych zainteresowań. Na podstawie analizy Klub przeciwdziałała uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez: udział we współzawodnictwie sportowym, udział w zajęciach sportowych, w których nabywa się umiejętność zagospodarowania wolnego czasu, organizację imprez sportowych, w których uczy się zasady „FAIR PLAY” w życiu i na boisku, udział w ogólnopolskich turniejach i memoriałach piłki ręcznej oraz udział w obozach sportowych dla wszystkich kategorii wiekowych oraz promocję zdrowego stylu życia.

  4. Promuje i organizuje wolontariat poprzez: organizację imprez sportowych (wolontariusze sędziowali mecze jako sędziowie główni i stolikowi, pełnili rolę ochrony na obiekcie sportowym, sprawowali opiekę medyczną podczas meczy turniejowych oraz pracowali jako organizatorzy imprezy), organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (wolontariusze organizowali wypoczynek oraz prowadzili zajęcia na wypoczynku i pełnili rolę opiekunów wypoczynku) oraz organizację szkolenia sportowego (wolontariusze pełnili rolę trenera koordynatora, organizowali szkolenie sportowe oraz prowadzili zajęcia specjalistyczne w zakresie piłki ręcznej).
  5. Realizuje wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez: organizację obozów sportowych w okresie przygotowawczym dla wszystkich kategorii wiekowych biorących udział w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży oraz udział w ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej.
  6. Realizuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizację szkolenia sportowego i organizację zajęć sportowych (treningów) dla wszystkich kategorii wiekowych od chłopców poprzez młodzika, juniora młodszego i juniora do seniora, organizację imprez sportowych, udział w ogólnopolskich turniejach i memoriałach piłki ręcznej, udział we współzawodnictwie sportowym od rozgrywek szczebla centralnego do rozgrywek wojewódzkich grup młodzieżowych (juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i chłopcy) oraz organizację obozów sportowych w okresach przygotowawczych dla wszystkich kategorii wiekowych.

  6. Planujemy wprowadzić zajęcia w przedszkolach, w których będą uczestniczyć dzieci razem z rodzicami

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000441455
 • Konto:16 885 7 00 02 3 001 0100 249 4 00 01
 • Adres:10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 39
 • WWW:www.szczypiorniak.olsztyn.pl
 • E-mail:szczypiorniak-olsztyn@o2.pl
 • Telefon:502395316
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00